Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для 4 класу 2016 рік

Конспекти уроків

Розділ IІ. План і карта

Урок 20. Географічна карта, умовні знаки на карті

Шахова Надія Сергіївна

Мета:

Формування природознавчої компетентності: учити учнів розрізняти план і карту;

навчати користуватися картою для знаходження місця розташування предметів;

Формування ключових компетентностей:

соціокультурну - сприяти розвитку вмінь порівнювати, робити висновки; формувати інтерес до вивчення природничих наук;

громадянську - виховувати: наполегливість у досягненні поставленої мети; активну пізнавальну діяльність;

вміння вчитися - формувати вміння застосовувати природничі знання для розв’язання практичних завдань, здійснювати самоконтроль (самоперевірку і самооцінювання);

загальнокультурної: дотримуватись норм мовленнєвої культури, уміти формувати власні думки в усній формі, чути і розуміти інших; формувати правильне, чітке зв’язне мовлення.

здоров'язбережувальну.

Очікувані результати:

розрізняє план і карту;

знає деякі умовні знаки на плані та карті;

застосовує знання про план місцевості і карту для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

Обладнання: підручник для 4-го класу «Природознавство» (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак); географічні карти.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Всі почули ви дзвінок

На улюблений урок.

Кожен з вас приготувався,

На перерві постарався.

Зараз сядуть всі дівчатка,

А за ними і - хлоп'ятка.

Ласкавинки посилаємо,

Працювати починаємо.

II. Мотивація навчальної діяльності

Фенологічні спостереження

- Яка зараз пора року?

- Яке число і який місяць?

- Який стан неба?

- Як позначається такий стан неба?

- Яка температура повітря?

Погляньте у вікно, чи є вітер надворі? Якщо є, то визначте його напрям.

Гра «Так чи ні?»

- Плани об’єктів завжди креслять не змінюючи їхніх розмірів. (Ні)

- На плані місцевості об’єкти позначено особливими умовними позначками. (Так)

- За планом предмета можна визначити розмір усіх його частин. (Ні)

- На плані місцевості ставиться стрілка Пн. - Пд. (Так)

- Місцевість на плані - невелика ділянка земної поверхні. (Так)

Гра «Закінчи думку»

- Щоб накреслити у зошиті план невеликого предмета, його розміри треба ...

ІII. Повідомлення теми , мети уроку

- Діти, є люди, які побували в космосі, побачили, якою є наша Земля з тієї висоти. Вони сфотографували її, тому ми можемо сьогодні уявити наочно, якою є вона, наша Земля. Потім винайшли глобус, який у зменшеному вигляді є моделлю Землі. Але глобусом користуватися незручно, тому вчені і придумали карту. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як зображують Землю на карті.

IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя

- Яка наша Земля за формою?

У мене в руках глобус. Глобус — зменшена модель Землі. Як і Земля, глобус має форму кулі.

Лінії на глобусі, які з’єднують Північний та Південний полюси і проведені згори вниз, називають меридіанами. Лінії, проведені зліва направо, називають паралелями. Меридіани вказують напрям північ — південь, а паралелі — захід — схід. Паралелі й меридіани — це уявні лінії: їх немає на поверхні Землі.

На глобусі земна поверхня зменшена у десятки мільйонів разів. Тому за допомогою умовних знаків на глобусі позначаються лише найважливіші об’єкти Землі: океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, річки, міста. На глобусі можна знайти зображення будь-якого місця на Землі, але в подорожі люди зазвичай беруть із собою карту. Чому?

Але Земля має форму кулі, як же перенести її на плоский аркуш паперу? (Дати папір, запропонувати перенести форму кулі на площину, діти намагаються це зробити, розглянути варіанти.)

- Як зображують Землю на площині?

- Що таке карта?

Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків.

Уявно поділимо глобус по меридіану на дві півкулі. Якщо поверхню утворених півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо географічну карту півкуль: західної і східної (демонстрування на карті).

- Покажіть західну півкулю, східну півкулю. (Усі об’єкти діти показують на карті і глобусі.)

- Покажіть Північний полюс; Південний полюс.

- Чи все на глобусі і карті півкуль зображено однаково? (Так, однаково.)

- Отже, який висновок можна зробити? (Зображення на карті і глобусі однакові.)

- На глобусі і карті ми бачимо лінії, що йдуть від одного полюса до іншого. Покажіть їх. Вони називаються меридіанами.

- На глобусі і карті є інші лінії. Як вони називаються? (Паралелі)

- Покажіть найдовшу паралель.

- Де знаходиться екватор?

- Намалюйте екватор. Домальовуйте паралелі і меридіани.

- Що спільного і чим відрізняються глобус і карта?

Глобус

Карта

опуклий

плоска

немає спотворень

є спотворення

однакові зображення використовується масштаб

- Відгадайте загадку: «Держави без людей, міста без будівель, ліси без дерев, моря без води. Що це?». (Географічна карта)

- Що таке карта? (Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків)

Робота з картою

1) Розповідь про кольори, якими позначають сушу і водойми на карті.

- На карті за допомогою різних кольорів зображена вся поверхня нашої планети. Сушу на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами, бо поверхня Землі не однакова, не рівна: низовини — зеленим, височини — жовтим, гори — коричневим. Водойми позначають синім кольором. А також за кольором можна дізнатися про глибину водойм: чим темніший синій колір, тим глибші місця; світлим кольором позначають мілкі місця. Аналогічно: чим вищі гори, тим темніше забарвлення на карті вони мають.

2) Розповідь про відмінності між планом і картою.

- Географічна карта відображає більш значні території, ніж план.

Масштаб на карті дрібний; чим більшою є територія, зображена на карті, тим дрібніший її масштаб; чим менший масштаб карти, тим менше подробиць можна на ній позначити. На карті, як і на глобусі, є градусна сітка, що складається з меридіанів і паралелей. За ними визначаються сторони горизонту: меридіани вказують напрямок з півночі на південь, а паралелі — із заходу на схід.

Робота за підручником (с. 38-40)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 38.

- Поясніть значення слова «карта».

Учитель пропонує учням розглянути карту півкуль у шкільному атласі та розказати, що на ній зображено.

- Що називають географічною картою?

- Чому на ній не можна детально відобразити місцевість?

- Який напрямок указують меридіани?

- Який напрямок указують паралелі?

- Які умовні знаки використовують на карті?

- Як позначають низовини, підвищення, гори, водойми, великі міста?

- Які бувають карти?

- Що таке атлас?

Учитель пропонує учням виконати практичну роботу на с. 39-40.

- Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 40.

- Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

Фізкультхвилинка

Білочка

Лапки в боки, вгору вушка

Скачуть білочки - подружки.

Раз, два, три, чотири, п’ять,

По гілках вони летять.

Кожен ранок на галяві

Спритно роблять вільні вправи.

Раз, два, три, чотири, п’ять,

Люблять білочки стрибать.

V. Узагальнення й систематизація знань

Робота з картою півкуль

- Розгляньте карту півкуль. Який масштаб карти? (В 1 см — 220 км)

- Покажіть, де на карті півкуль знаходяться Північний і Південний полюси; екватор; північна півкуля; південна півкуля.

- Покажіть на карті меридіани. Який напрям вони вказують? (Північ — південь)

- Покажіть паралелі. Який напрям вони вказують? (Захід — схід)

- На які дві півкулі екватор ділить Землю? (На північну і південну)

- Що об’єднує ці лінії? (Це уявні лінії.)

- Розгляньте умовні знаки, що використані на карті півкуль.

- Розкажіть, що вони означають.

Практична робота

Робота з планом місцевості.

Розгляньте план місцевості (див. 1-й форзац). Користуючись умовними знаками дай відповіді на запитання:

- У якому напрямку від будинку лісника знаходиться колодязь? А джерело?

- У якому напрямку від школи знаходиться стадіон? А фруктовий сад?

- Визнач за допомогою лінійки відстань від колодязя до моста.

- Користуючись масштабом, установи, якій відстані відповідає цей відрізок на місцевості.

Робота з фізичною картою України

1. Уважно розгляньте фізичну карту України. Прочитайте масштаб карти та поясніть, на що він указує. Які умовні знаки є на карті? Що вони означають?

2. Знайди та покажи на карті меридіани та паралелі.

3. Як на карті позначено моря й океани?

4. Знайди на карті гори Гімалаї. Установи їх найвищу вершину.

5. Знайдіть на карті столицю України - місто Київ.

6. Визнач за картою, які моря омивають береги Австралії.

Гра «П’ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VI. Підбиття підсумків. Рефлексія

- Чи можна зобразити Землю на карті?

- Хто легко орієнтується по карті?

- Як на картах позначають поверхню Землі?

- Що називають географічною картою?

- Який масштаб використовують на картах?

- Які лінії вказують напрям північ — південь, а які — захід — схід?

- Чому масштаб на карті півкуль менший, ніж на карті України?

- На якій з карт — півкуль Землі чи України — буде зображено більше об’єктів земної поверхні? Чому?

- Яке значення мають географічні карти в житті та господарській діяльності людини?

- Чи правильно, що карта — джерело важливих знань про поверхню Землі. Чому

- Для чого людям потрібні географічні карти? Наведіть приклади.

- Для чого на картах використовуються умовні лінії екватора, паралелі та меридіани? Поясніть.

VII. Домашнє завдання.

Підручник (с. 38-40)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити