Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для 4 класу 2016 рік

Програма 4 клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

Уявлення давніх людей про Землю та Всесвіт. Склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, малі тіла. Земля - планета Сонячної системи. Вплив Сонця на різноманітність природи Землі. Теплові пояси. Добовий і річний рух Землі. Місяць - природний супутник Землі. Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна зоря. Молочний Шлях - наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт.

Учень/учениця:

має уявлення про давні моделі Всесвіту та сучасні уявлення про нього; про зорі, сузір’я, Молочний Шлях;

називає склад Сонячної системи, теплові пояси Землі; умови, необхідні для життя живих організмів;

пояснює зв’язок між добовим та річним рухом Землі і періодичними змінами у природі;

характеризує умови на планетах Сонячної системи;

застосовує знання для задоволення пізнавального інтересу про Землю та інші планети Сонячної системи.

ПЛАН І КАРТА

Горизонт, сторони горизонту. Орієнтування на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими ознаками. Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб. Географічна карта, умовні знаки на карті. Робота з планом і картою.

Учень/учениця:

має уявлення про план місцевості, масштаб 'розрізняє план і карту;

володіє елементарними прийомами читання плану і карти;

знає способи орієнтування на місцевості, деякі умовні знаки на плані та карті;

називає основні та проміжні сторони горизонту;

орієнтується на місцевості за Сонцем та місцевими ознаками;

визначає сторони горизонту за допомогою компаса;

застосовує знання про план місцевості і карту для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

Практичні роботи

1. Читання плану місцевості.

2. Читання карти. Порівняння плану та карти.


ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Населення Землі. Умови життя на Землі. Материки і океани. Особливості природи Тихого, Атлантичного, Індійського й Північного Льодовитого океанів. Особливості природи материків Землі. Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.

Учень/учениця:

має уявлення про населення Землі, найбільші країни світу та їхні столиці;

показує на фізичній карті світу та називає океани й материки;

позначає на контурній карті материки та океани (або користується електронним ресурсом);

знає особливості природи океанів і материків;

порівнює природу материків;

встановлює взаємозв’язки між географічним розташуванням океанів і материків та особливостями їхньої природи;

усвідомлює необхідність охорони природних багатств материків та океанів.

Практичні роботи

1. Читання карти світу.

2. Позначення на контурній карті назв материків і океанів.

Або (за вибором учителя):

Ознайомлення з картою світу, вивчення материків та океанів з використанням електронних ресурсів.

ПРИРОДА УКРАЇНИ

Україна на карті світу. Карта України. Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в рідному краї. Корисні копалини України. Водойми України, їхнє використання та значення. Природні та штучні водойми (річки, озера, ставки, водосховища, болота, моря, джерела). Рівнинні та гірські річки. Чорне і Азовське моря. Використання і охорона природних багатств водойм. Ґрунти України. Охорона ґрунтів. Природні зони України. Мішані ліси. Лісостеп. Степ. Гори. Карпати і Кримські гори.

Учень/учениця:

має уявлення про різноманітність природи України; форми земної поверхні; види водойм;

знає розташування України на карті; правила збереження природи в рідному краї;

розуміє значення корисних копалин, водойм, ґрунтів і лісів для природи та господарської діяльності людини;

показує на карті і називає рівнини, гори, водойми, природні зони;

називає рослини і тварин різних природних зон України;

використовує географічну карту України й рідного краю для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

Практичні роботи

Позначення на контурній карті столиці та міст України; основних форм земної поверхні; водойм України.

Або (за вибором учителя):

Подорож Україною з використанням електронних ресурсів.

Рекомендовані екскурсії (за вибором учителя, з врахуванням можливостей регіону):

Визначення сторін горизонту за Сонцем, компасом або місцевими ознаками.

Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним та тваринним світом, ґрунтами рідного краю.

Учень/учениця:

застосовує правила поведінки в природі;

спостерігає та фіксує результати своїх спостережень;

фотографує найцікавіші об’єкти природи рідного краю (за можливості);

дотримується правил поведінки під час екскурсій.

Рекомендовані навчальні проекти (за вибором учителя, не менше чотирьох впродовж навчального року, з них один - дослідницький). Назву і маршрут проекту педагог визначає разом з дітьми - учасниками проекту. Запропоновані назви - орієнтовні.

1. «Таємниця Червоної планети» (про Марс).

2. «Крижані велетні» (про Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран).

3. «Сестра Землі» (про Венеру).

4. «За що Плутон вигнали з родини великих планет?» (про позбавлення Плутона статусу великої планети).

5. Розмаїта Африка.

6. Подорож Антарктидою.

7. Цікавий світ Австралії.

8. Такі різні Америки.

9. Ми живемо в Євразії.

10. Земля - планета «Вода» (природа океанів).

11. Добра справа для природи.

Учень/учениця:

знаходить декілька джерел інформації, порівнює, узагальнює та аналізує її;

орієнтується у відповідних для свого віку словниках і довідниках;

працює з інформацією у різних формах (текст, малюнок, таблиця, діаграма, схема);

пропонує власний маршрут навчального проекту;

працює в групах, у парі;

створює презентацію за результатами проекту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити