Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для 4 класу 2016 рік

Конспекти уроків

Розділ IІІ. Природа материків і океанів

Урок 29. Материки, океани і частини світу на географічних картах

Целінко Олена Станіславівна

Мета: навчати учнів користуватися картою; ознайомити з поняттями «материки» й «океани»; учити показувати на карті материки й океани; розвивати мовлення, мислення; вчити складати комп’ютерні презентації, розповіді про природу материків і океанів, виступати перед класом з підготовленою інформацією; виховувати інтерес до географічних знань.

Хід уроку

І. Етап орієнтації

Вже дзвінок нам дав сигнал:

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо,

Працювати починаймо!

II. Етап цілепокладання.

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке океани й материки, та навчитеся показувати їх на географічних картах.

III. Етап проектування уроку

1. Хвилинка спостереження

2. Перевірка домашнього завдання

3. Сторінка нових знань

4. Фізкультхвилинка

5. Робота в парах

6. Практична робота (в групах)

7. Гра «П’ять речень»

IV. Етап організації виконання плану

Хвилинка спостереження

За неживою природою:

- Яка висота сонця над горизонтом восени? (Сонце вже нижче над горизонтом ніж влітку);

- Яка тривалість дня і ночі в цю пору? (День стає коротшим за ніч. Ніч довшає.);

- Як залежить t °C від тривалості дня і ночі восени? (Температура починає спадати);

- Який сьогодні стан неба?

- Чи був вітер, коли ви йшли у школу? Який його напрям?

- Чи виглядає з-за хмар сонце?

- Яка температура повітря?

- Що сьогодні ви помітили цікавого?

За живою природою:

- Які зміни відбулися у рослинному світі? (Опадає листя з дерев. На деяких взагалі опало.);

- Які зміни спостерігаються у тваринному світі? (Тваринки готуються до зими. Комашки ховаються під кору дерев.)

- Яка діяльність людей у цю пору? (Орють поля, розвозять гній, прибирають подвір’я і будинки.)

Перевірка домашнього завдання

- Чим відрізняється план і карта? (План і карта відрізняються розмірами території, яку зображують; величиною масштабів; вказівкою сторін горизонту; різними умовними знаками зображуваних об’єктів.)

- Назвати всі умовні лінії глобуса. Що вони позначають? (Екватор, меридіани, паралелі. Меридіани - проведені згори вниз лінії на глобусі, що з’єднують Північний і Південний полюси, вказують напрям північ - південь. Меридіан поділяє глобус на дві півкулі - східну і західну. Лінії, проведені зліва направо, називають паралелями, вони вказують напрям схід - захід. Екватор - це умовна лінія, паралель, що знаходиться на однаковій відстані від полюсів. Екватор розділяє землю на дві півкулі - Північну і Південну.)

- Яким кольором на глобусі чи карті зображують сушу? (Зеленим, коричневим, жовтим)

- Що називається географічною картою? (Географічна карта - це зменшене зображення на якій-небудь площині окремих частин земної поверхні або всієї земної кулі.)

Тести (1 варіант)

1. Як називається умовна лінія, що знаходиться на однаковій відстані від полюсів?

а) екватор; б) меридіан; в) паралель;

2. Водні простори на карті позначаються:

а) зеленим кольором; б) блакитним кольором; в) коричневим кольором;

3. Яка умовна лінія розділяє Землю на дві півкулі Північну і Південну?

а) полюс; б) меридіан; в) екватор;

4. Який масштаб використовується на карті півкуль?

а) 1 см : 14000 км; б) 1 см : 70 км; в) 1 см : 40 км;

5. Лінії проведені зліва направо називаються:

а) паралелі; б) меридіани; в) екватор;

6. Зменшене у багато разів зображення всієї земної кулі або її окремих частин, називається:

а) географічна карта; б) глобус; в) модель Сонця;

7. Картою півкуль називають:

а) зображення всієї земної кулі; б) зображення частин глобуса; в) зображення суші;

8. Яким кольором позначається суша на глобусі і карті?

а) синім та блакитним; б) жовтим, зеленим та коричневим; в) сірим;

9. Що таке глобус?

а) іграшка; б) модель Землі; в) м’яч для гри;

10. Де на глобусі знаходиться північний полюс?

а) зверху; б) знизу; в) посередині.

Тести (2 варіант).

1. Глобус - це:

а) модель Землі; б) модель Сонця; в) модель Юпітера;

2. Великі географічні об’єкти на глобусі:

а) мають певну схожість із справжніми формами поверхні Місяця;

б) мають певну схожість із справжніми формами поверхні Землі;

в) мають повну схожість із справжніми формами поверхні Землі;

3. Лінії на глобусі, які з’єднують Південний і Північний полюси і проведені згори вниз називають:

а) меридіанами; б) паралелями; в) допоміжними екваторами;

4. Лінії, накреслені подібно до екватора через певну відстань називають:

а) меридіанами; б) паралелями; в) допоміжними осями;

5. Паралелі і меридіани - це:

а) уявні лінії; б) реальні лінії на поверхні Землі; в) паралелі - уявні лінії, а меридіани - реальні;

6. Паралель показує напрям:

а) захід - схід; б) північ - південь; в) захід - південь;

7. Меридіан показує напрям:

а) захід - схід; б) північ - південь; в) захід - південь;

8. Географічна карта — це:

а) зменшене у багато разів зображення половини земної кулі та її окремих частин.

б) збільшене у багато разів зображення всієї земної кулі або її окремих частин;

в) зменшене у багато разів зображення всієї земної кулі або її окремих частин.

9. Сушу на карти півкуль позначають:

а) однаковими кольорами; б) різними кольорами; в) однаковим відтінком;

10. Карти, на яких умовно зображується земна поверхня, називається:

а) фізичними; б) політичними; в) картами природних зон.

Сторінка нових знань

Розповідь учителя за картою півкуль

- Що ви бачите на карті півкуль? (Материки і океани)

- Що таке материк? (Материки — це величезні ділянки суші, оточені з усіх боків водою. Острови теж оточені водою, але мають менший розмір.)

- Скільки материків на Землі?

- Назвіть їх.

- Вирушаємо у кругосвітню подорож, починаючи її від найменшого материка. Покажіть його на карті.

- У якій півкулі він знаходиться?

- Який материк найбільший?

- Де він знаходиться?

- Як ви вважаєте, який материк найспекотніший?

- Пропливли вздовж узбережжя Африки й опинилися у західній півкулі. Які материки там розташовані?

- Чи всі материки ми зустріли на своєму шляху? Який материк ми не побачили?

- Чи можна Антарктиду та Австралію об’єднати в одну групу?

- Наші кораблі від материка до материка пливли океанами.

- Які океани ми перетнули під час плавання?

- Яким океаном ми не пливли?

- Покажіть на карті найбільший і найменший океани.

- Які материки омиває Північний Льодовитий океан?

- Який океан омиває відразу чотири материки?

- У якій півкулі можна зустріти всі океани відразу?

- Ви звернули увагу, що під час нашої подорожі океанськими просторами нам зустрічалися не лише великі ділянки суші, але й маленькі? Як називаються маленькі ділянки суші, що з усіх боків омиваються водою?

- Чи далеко від материків знаходяться острови? (Ні)

- Покажіть на карті півкуль острови.

- Наша кругосвітня подорож добігає кінця.

Робота за підручником (с. 43-47)

Вправа «Мікрофон». (Учні відповідають на запитання на с. 43.)

- Чому глобусом не завжди зручно користуватися?

- Чим відрізняються глобус і фізична карта півкуль?

- Покажіть на малюнку 29 екватор, Північний і Південний полюси.

- Що означає слово екватор?

- Яка його довжина?

- Що називають суходолом?

- Яку частину земної поверхні він займає?

- Як називають найбільші ділянки суходолу?

- Доберіть синонім до цього слова.

- Що таке материк (континент)?

- Скільки на нашій планеті материків? Назвіть їх за малюнком 30.

- Як називаються найбільші водойми?

- Що таке океани?

- Які ви знаєте океани?

- Покажіть і назвіть їх за малюнком 30.

- Яка вода в океанах? Чому?

- Чому плутають частини світу і материки?

- Яка різниця між ними?

- Назвіть за малюнком 31 частини світу.

Учні виконують практичну роботу на с. 47.

- Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».

- Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 47.

- Про значення яких нових слів ви дізналися на уроці.

Фізкультхвилинка

Робота в парах

1. З поданих географічних назв позначте тільки материки.

✵ Європа • Євразія • Америка • Північна Америка

2. Які частини світу перетинають екватор? Позначте потрібне.

✵ Азія • Африка • Америка • Австралія • Європа • Антарктида

3. Гра «Третій «зайвий»

Тихий, Азія, Індійський. (Океани)

Європа, Азія, Південна Америка. (Частини світу)

Євразія, Північна Америка, Америка. (Материки)

Практична робота (в групах)

Нанесення на контурну карту назв материків і океанів

1) Нанесіть на контурну карту назви материків: Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, Євразія, Африка, Австралія.

2) Підпишіть океани, які омивають їхні береги.

Тестування

1. Який материк омивається всіма океанами?

а) Австралія; б) Африка; в) Північна Америка; г) Євразія; д) Південна Америка; е) Антарктида.

2. Який материк складається з двох частин?

а) Австралія; б) Африка; в) Євразія; г) Південна Америка.

3. Які материки розташовані в східній півкулі?

а) Північна Америка; б) Антарктида; в) Євразія; г) Африка; д) Південна Америка; е) Австралія.

4. На якому материку немає річок?

а) Євразія; б) Африка; в) Австралія; г) Північна Америка; д) Антарктида; е) Південна Америка.

5. Скільки материків є на Землі?

а) 6; б) 4; в) 9.

V. Контрольно-оцінювальний етап

- Що називають материком?

- Які материки вам відомі?

- Чим схожі і чим розрізняються материк і острів?

- Який материк складається з двох частин?

- Чи погоджуєтеся ви з думкою, що материки — це і є частини світу? Поясніть чому.

- Які океани вам відомі?

Вправа «П’ять речень» (Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити