Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для 4 класу 2016 рік

Конспекти уроків

Розділ IV. Природа України

Урок 61. Розташування природних зон України. Карта природних зон України

Кривенко Тетяна Олександрівна

Мета: розкрити причину різноманітності природи України; сформувати поняття про природні зони; розвивати спостережливість, мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи України.

Обладнання: карта теплових поясів; карти природних зон світу та України; плакат з планом характеристики природної зони; атласи для 4-го класу; картки для опитування (на кожного учня); контурні карти.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Любі діти, ви зберіться,

Одне одному всміхніться.

Успіхів побажайте, одне одного вітайте.

II. Фенологічні спостереження за погодою

Черговий повідомляє за планом (Додаток № 1).

III. Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування

- Чому ґрунти потребують охорони та догляду?

- Поясніть, чому без ґрунту людство може загинути.

- Наведіть приклади позитивного чи негативного впливу людини на ґрунт.

Індивідуальне бліц-опитування (Додаток № 2)

IV. Актуалізація опорних знань

Робота з картою теплових поясів (Додаток № 3)

- Пригадайте, яку форму має Земля?

- Де поверхня Землі отримує найбільше сонячного світла та тепла?

- У якій півкулі Землі відносно екватора ми проживаємо?

- На якому материку розміщена Україна?

- Чому на земній кулі змінюються пори року?

- Чи однаково падають сонячні промені на поверхню в різних місцях?

- Пригадайте, які теплові пояси є на Землі, покажіть їх на карті. (Тропічний, два помірні, два полярні)

- Назвіть і покажіть тепловий пояс, де можна спостерігати зміну чотирьох пір року. (Помірний пояс)

- Покажіть найтепліший пояс. (Тропічний) Поясніть, чому саме тут спостерігаються найвищі температури.

V. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про природні зони Землі, навчитеся знаходити їх на карті та проведете дослідження: у яких природних зонах розташована територія України.

VI. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Робота з підручником

- Знайдіть і прочитайте в підручнику визначення поняття «природна зона».

Робота з картою природних зон світу (Додаток № 4)

Ви вже знайомі з деякими видами карт. Перед вами ще одна карта — карта природних зон. Кожна зона на ній позначена іншим кольором.

- Назвіть природні зони в порядку їх розміщення з півночі на південь.

- Знайдіть на карті територію, де розташована Україна. Які природні зони тут є?

Робота з картою природних зон України (Додаток № 5)

- Розгляньте, як на карті України розміщено природні зони. Подумки подолайте відстань із півночі на південь. Де, на вашу думку, буде холодніше? Чому?

- Розгляньте кольори, якими позначено зони, і спробуйте пояснити, чому саме такі кольори були обрані для позначення природних зон.

- У якій природній зони ми живемо?

Фізкультхвилинка

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться.

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте.

І за парти тихо сядьте.

Ознайомлення з планом характеристики природної зони. Учитель демонструє плакат (додаток № 6) із планом характеристики природної зони (план наведений у підручнику) та пропонує учням охарактеризувати свою природну зону, користуючись цим планом.

VІІ. Узагальнення і систематизація отриманих знань

Робота з контурною картою. Підписати на контурній карті України назви природних зон.

Робота в групах

- Розгляньте фізичну карту України і карту природних зон України.

- Як позначаються природні зони на карті?

- Порівняйте фізичну карту і карту природних зон. Чим вони різняться?

- Продовжіть речення.

Місцевість зі своєрідними порами року, погодою, ґрунтами, формами земної поверхні, рослинами і тваринами називають...

- Як природні зони позначаються на карті України?

- Визначте, які природні зони є на території України. (Мішані ліси, лісостеп, степ, гори — Карпати, Кримські гори)

Позначити правильну відповідь.

Робота в парах (Додаток № 7)

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Закінчіть речення.

- Тепер я знаю, що ...

- Мені сподобалося завдання ...

- Я хочу більше дізнатися про ...

ІХ. Домашнє завдання

1. Прочитайте текст підручника за вивченою темою, дайте відповіді на запитання до параграфа (с. 132-134).

2. За допомогою різних джерел інформації підготуйте повідомлення про пристосування тварин до життя в зоні мішаних лісів.

3. Розпочніть роботу над навчальним проектом «Чому ліси називають «легенями планети?» (завдання проекту наведені в підручнику с. 138).

Додаток № 1

Пора року, дата.

Температура повітря

Стан неба

Зміни в природі

За народним календарем (прикмети про квітень)

Додаток № 2

Варіант 1

1. Ґрунт - це:

а) шар землі бурого кольору;

б) верхній пухкий шар суходолу, в якому ростуть рослини;

в) верхній шар землі, який обробляють.

2. У твоїй області переважають:

а) підзолисті ґрунти;

б) сірі лісові ґрунти;

в) чорноземні ґрунти.

3. Запиши особливості черноземних ґрунтів________________________________________________

4. Який ґрунт висихає швидше? Чому?

Варіант 2

1. Що називають ґрунтом?

а) верхній пухкий шар землі, в якому ростуть рослини;

б) шар землі бурого кольору;

в) верхній шар землі, який обробляють.

2. Чи потребують удобрення чорноземні ґрунти?

а) потребують;

б) не потребують;

в) потребують частково

3. Запиши особливості підзолистих ґрунтів________________________________________________

4. Допиши речення.

Що більше в ґрунті перегною, то він____________________________________________________

Додаток № 3

Додаток № 4

Додаток № 5

Карта природних зон України

Додаток № 6

План вивчення природної зони

1. Розташування природної зони.

2. Форми земної поверхні.

3. Водойми.

4. Погода в різні пори року.

5. Ґрунти.

6. Рослинний світ і тваринний світ.

7. Корисні копалини.

8. Залежність діяльності людини від природних умов.

9. Заповідні території та охорона природи. Червона книги України.

Додаток № 7

1. Чому природа на Землі різноманітна?

а) Бо на її поверхню потрапляє неоднакова кількість сонячного світла і тепла;

б) тому що є різні форми земної поверхні;

в) тому що на Землі змінюються пори року.

2. Природні зони — це:

а) теплові пояси Землі;

б) ділянки земної поверхні зі своєрідним кліматом, природою.

3. Які природні зони виділяють у північній півкулі?

а) Арктичні пустелі, тундра, тайга, степи;

б) арктичні пустелі, тундра, тайга, мішані ліси, степи, пустині.

4. Які природні зони є в Україні?

а) Арктика, тундра, тайга, степи, пустелі;

б) мішані ліси, лісостеп, степ, сухі субтропіки, гори Карпати, Кримські гори;

в) лісова зона, степова, Кримські гори, гори Карпати, зона пустель.

5. Пронумеруйте, у якій послідовності розташовані природні зони України з півночі на південь.

□ Південний берег Криму;

□ зона степу;

□ зона лісостепу;

□ зона мішаних лісів.

6. У якій природній зоні міститься твій обласний центр?

а) Мішаних лісів;

б) лісостепу;

в) степу.

7. У якій природній зоні міститься Київ — столиця нашої держави?

а) Мішаних лісів;

б) лісостепу;

в) степу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити