Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для 4 класу 2016 рік

Конспекти уроків

Розділ І. Всесвіт і Сонячна система

Урок 5. Земля - планета Сонячної системи. Добовий і річний рух Землі

Левицька Ірина Василівна

Мета уроку: формувати природознавчу компетентність: поглибити знання про особливості планет земної групи; з’ясувати місце Землі серед інших планет; ознайомити з її розмірами, формою, особливостями руху планети, пояснити процеси, що відбуваються в Сонячній системі та на Землі; вчити розрізняти півкулі, пояснювати зміну пір року, дня і ночі;

формувати ключові компетентності: соціокультурну (розвивати пізнавальну активність учнів, формувати інтерес до вивчення природничих наук), громадянську (виховувати дбайливе ставлення до природи), уміння вчитися (розвивати критичне мислення, творчу уяву, формувати вміння застосовувати засвоєні знання для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій), комунікативну (розвивати комунікативні навички дітей, уміння чітко й аргументовано доводити думку), здоров’язбережувальну.

Очікувані результати

Учень (учениця)

має уявлення про Землю - планету Сонячної системи,

знає про добове обертання і річний рух Землі;

розуміє причини нерівномірного освітлення і нагрівання земної поверхні сонячними променями, причини зміни дня і ночі, пір року;

застосовує знання для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

Обладнання: глобус, зошит з природознавства з друкованою основою автор Гільберг Т.Г., Сак Т.В., підручник «Природознавство» 4 клас Гільберг Т.Г., Сак Т.В.

Хід уроку

I. Організаційна частина

- Треба разом привітатись:

- Добрий день!

Дружно голосно сказати:

- Добрий день!

Вліво,вправо поверніться,

Своїм друзям усміхніться:

- Добрий день!

Дружно всі, не відставайте:

- Добрий день!

II. Актуалізація опорних знань учнів

Вправа «Синоптик»

Гра «Знайди пару»

Планети земної групи

небесне тіло, яке не випромінює власного світла, а лише відбиває сонячне світло

Планети-гіганти

планети, які розташовуються найближче до Сонця

Планета

планети складаються з легких речовин, мають порівняно малу густину

Комета

тіло, яке обертається навколо Сонця і не є супутником інших планет

Астероїд

тіло Сонячної системи, яке має хвіст, обертається навколо Сонця

Карликові планети

небесні тіла, які мають розмір від 50 м до 1000 км

Сонячна система

сукупність небесних тіл (планет, їх супутників, астероїдів, комет), які обертаються навколо Сонця

(Планета - це небесне тіло, яке не випромінює власного світла, а лише відбиває сонячне світло.

Планети земної групи - це планети, які розташовуються найближче до Сонця.

Планети-гіганти - планети з складаються з легких речовин, мають порівняно малу густину.

Карликові планети - тіла, які обертаються навколо Сонця і не є супутниками інших планет.

Астероїд - небесне тіло, яке має розмір від 50 м до 1000 км.

Комета - тіло Сонячної системи, яке має хвіст, обертається навколо Сонця).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Розгадай ребуси

- Яким загальним словом можна назвати всі відповіді до ребусів? (Планети)

- На які групи поділяють планети Сонячної системи?

- Розподіліть планети, які були у ребусах, на дві групи: планети земної групи і планети-гіганти.

- Чому планети земної групи мають таку назву?

Відгадайте загадку

Кругла, але не м’яч.

Тверда, а не сталь.

Чорна, а не сажа.

Крутиться, але не дзиґа.

Хто ж вона? (Планета Земля)

- Отже, тема нашого уроку «Земля - планета Сонячної системи». Як, ви думаєте, про що піде мова на уроці? Визначте наше завдання.

- Земна вісь, навколо неї

Крутиться стара Земля,

Дуже швидко, дуже швидко

Крутяться ліси й моря,

І будинки, і квартали.

Г ори, села і поля.

Світ увесь, і ти, і я

- Сьогодні на уроці ми також дізнаємося наслідки рухів Землі у просторі.

IV. Вивчення нового матеріалу. Асоціативний кущ «Земля»

Довідкове бюро (демонстрація глобуса)

Учень 1:

Небесне тіло, на якому ми всі живемо, — планета Земля. За формою наша планета є трохи сплющеною з боків (полюсів) кулею. Сплющення порівняно невелике, тому на моделях земної кулі (глобусах) її зображують кулястою. За розмірами вона відносно невелика, її радіус дорівнює 6400 км. Людина може подолати таку відстань за два місяці, рухаючись без відпочинку. Маса становить близько 6 тисяч трильйонів тонн.

Середня відстань від Землі до Сонця становить 150000000 км. Це число називають астрономічною одиницею. Воно спрощує розрахунки великих відстаней.

Учень 2:

Сучасну форму і поверхню наша планета мала не завжди. Формування Землі проходило протягом мільярдів років. Цей процес триває і нині. Змінюють форму поверхні Землі виверження вулканів, землетруси, вітер, вода тощо. На нашу планету падали залишки комет, астероїдів метеорити. Земля входить до складу Сонячної системи, Вона виникла разом з іншими небесними тілами близько 5 мільярдів років тому. Спочатку нове небесне тіло, що згодом перетворилося на планету Земля, було дуже гарячим. З часом поверхня охолоджувалась.

На сьогодні у розжареному стані з температурою в тисячі градусів залишилася тільки внутрішня частина земної  кулі — ядро.

Більшість поверхні планети покрита водою. Це так званий Світовий океан. Суходол на планеті представлений материками — Євразія, Африка, Австралія, Антарктида, Північна та Південна Америка — великою кількістю різних за розмірами островів.

Учень 3:

Роль Землі в Сонячній системі унікальна: це єдина планета, на якій є умови для життя. Розташована Земля дуже вдало. На нашій планеті є атмосфера, придатна для дихання. Повітряні рідка вода - два найважливіші фактори, завдяки яким на Землі виникло життя. Із космосу атмосфера Землі виглядає як тонка блакитна кайма навколо планети. Ця тонка оболонка складається із азоту і кисню. Решта - це суміш інших газів. Під атмосферою нашої планети знаходиться тверда поверхня, що називається земною корою. Вона розділена на великі шматки, або плити, твердих порід, які рухаються, штовхаючи одна одну. У результаті виникають гори та інші особливості земної поверхні.

Завдання для роботи в парах

Спираючись на знання про планети Сонячної системи, спробуйте назвати основні характеристики планети Земля, продовжуючи такі речення:

1. Земля за відстанню до Сонця ... (третя планета).

2. Найближчі сусіди Землі ... (Венера та Марс).

3. За розмірами планета Земля серед інших планет земної групи ... (найбільша).

Фізкультхвилинка

Встало вранці ясне сонце, (потягування).

Зазирнуло у віконце.

Ми до нього потяглися,

За промінчики взялися.

Будем дружно присідати, (присідання).

Сонечко розвеселяти.

Встали-сіли, встали-сіли.

Бачите, як звеселили.

Стало сонце танцювати, (танцювальні рухи).

Нас до танцю закликати:

Нумо разом, нумо всі

Потанцюєм по росі.

Евристична розповідь вчителя про рух планети Земля

Земля, як і інші небесні тіла, знаходиться у постійному русі. Рухається навколо Сонця та навколо власної осі. Земля рухається навколо Сонця по орбіті, яка нагадує витягнуте коло. Шлях, по якому рухається небесне тіло навколо Сонця, називається орбітою.

Швидкість її руху становить майже 30 км/с. Саме при такій швидкості Земля утримується силою тяжіння до Сонця. Якби її швидкість зменшилася, то Земля почала би падати на Сонце. А в разі збільшення її швидкої земне тяжіння Сонця не втримало би Землю.

Час, за який наша планета робить один повний оберт навколо Сонця, називається роком. Триває земний рік приблизно 365 діб та 6 годин. Проте підрахувати роки з такою кількістю неповних діб незручно. Тому календарним роком вважають рік, який має 365 діб. А з годин, хвилин і секунд, що залишились, через 4 роки до лютого додають ще одну добу. Такий рік називають високосним. У ньому 366 діб.

Земля обертається не тільки навколо Сонця, а й навколо своєї власної осі. Вісь Землі - це уявна лінія, яка проходить через центр Землі і в Північній півкулі спрямовані на Полярну Зірку. Точки, в яких кінці земної осі перетинають земну поверхню, - це полюси Землі. Екватор - це уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів і поділяє Землю на дві півкулі — Північну і Південну. Довжина екватора приблизно дорівнює 40 тис. км. (Демонстрація на глобусі).

Практична робота з телурієм

1. Чи відчуваємо ми з вами рух Землі? (Ні).Чому? (Земля обертається непомітно. Це тому, що ми обертаємось разом з нею, як і все, що розташоване на земній поверхні (моря, океани, ліси, гори, всі предмети). Обертається навіть повітря, яке оточує Землю).

2. В якому напрямі обертається Земля? (Нам здається, що Сонце, Місяць, зірки рухаються по небу зі сходу на захід, але насправді це Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід (проти годинникової стрілки). Оберт навколо власної осі називають добою.

3. За який час Земля здійснює оберт навколо власної осі? (Один повний оберт навколо своєї осі Земля робить за 24 години).

4. Як можна пояснити зміну дня і ночі на Землі? Під час обертання Земля підставляє Сонцю то один, то інший бік. На тій частині Землі, куди потрапляє сонячне світло - день, а там, куди воно не потрапляє - ніч. Таким чином, уранці Сонце сходить на сході, а заходить на заході.

5. Пригадайте, коли впродовж літнього дня спекотно, а коли — прохолодно? Прохолодно рано вранці та ввечері, спекотно вдень, особливо опівдні.

6. Чим це можна пояснити? Зранку або ввечері, коли Сонце перебуває низько над горизонтом, земна поверхня нагрівається менше, ніж опівдні, коли Сонце розташоване вище.

7. Щоб дати відповідь на наступне запитання уважно прослухайте рядки вірша:

Сонячний годинник.

Він не зупиняється,

А його пружина ніколи не ламається,

Бо її заводить сонячне проміння,

Стрілка циферблата бігає за тінню.

Поясніть останні рядки вірша «Стрілка циферблата бігає за тінню»? (Якщо простежити за довжиною тіні протягом сонячного дня, то можна помітити, що вона неоднакова і змінюється залежно від часу). Коли тінь найдовша? (Тінь найдовша ополудні).

8. Так, дійсно довжина тіні залежить від висоти Сонця. У той час, коли Сонце знаходиться найвище над земною поверхнею його тінь на землі найменша. Найвище над земною поверхнею Сонце перебуває опівдні, причому влітку о 13 годині, а взимку о 12 годині.

9. Добу, коли висота Сонця ополудні у Північній півкулі найбільша (22 червня) називають днем літнього сонцестояння, - це найдовший день у році. Добу, коли висота Сонця ополудні найменша, — називають днем зимового сонцестояння (22 грудня), - це найкоротший день у році. 21 березня та 23 вересня встановлюється однакова тривалість дня і ночі. Це дати весняного та осіннього рівнодення відповідно. Такі зміни повторюються рік у рік.

10. Чи однаково рівномірно нагрівають Землю сонячні промені? (Ні). Так, дійсно, сонячні промені нагрівають планету Земля в різних її точках і в різний час дня неоднаково. Вісь Землі нахилена до площини орбіти під кутом 66,5є,тому кількість сонячної енергії, яку отримують окремі ділянки Землі, залежить насамперед від кута падіння сонячних променів. Чим ближчий напрямок падіння сонячних променів до прямовисного, тим більше сонячної енергії припадає на одиницю площі Земної поверхні. Поблизу екватора ця кількість найбільша, біля полюсів -найменша, а на території України — помірна. Крім того, Північна і Південна півкулі освітлюються нерівномірно в одну й ту ж саму пору року. Там, де сонячні промені падають на земну поверхню вертикально — тепло, де промені Сонця ковзають під малим кутом до поверхні — холодно. З цим пов’язана зміна пір року: весна, літо, осінь, зима. Зміна пір року - природний циклічний процес.

V. Узагальнення і систематизація вивченого

Гра «Так чи ні»

1. Земля - планета Сонячної системи.

2. Сонце - найближча до землі зірка.

3. Сонячні промені нагрівають землю однаково в усіх її ділянках.

4. Земля обертається навколо власної осі зі сходу на захід.

5. Час, за який наша планета робить один повний оберт навколо Сонця, називається роком.

6. Рік триває 365 днів та 6 годин.

7. Точки, в яких кінці земної осі перетинають земну поверхню, - це полюси Землі.

8. Екватор - це уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів і поділяє Землю на дві півкулі — Північну і Південну.

9. Зміна дня і ночі на планеті пов’язана з її рухом навколо власної осі.

10. Пори року змінюються тому, що Земля обертається навколо Сонця.

11. 22 грудня - найдовший день у році.

12. У той час, коли Сонце знаходиться найвище над земною поверхнею, його тінь на Землі найменша.

13. Вік Землі - 4,5 млрд. років. ЇЇ формування триває і нині.

14. Більшість планети вкрита водою у рідкому стані, завдяки чому на планеті можливе життя.

VI. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Складіть сенкан до слова «Земля»

Наприклад, Земля.

Кругла, родюча.

Обертається, рухається, годує.

Третя планета Сонячної системи.

Наш дім.

- Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Що вас здивувало?

- Що вам найбільше сподобалось на уроці?

- Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

VII. Домашнє завдання:

підручник с. 19-21, підібрати вірші, казки, легенди про планету Земля.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити