Природознавство - розробки уроків уроків

ВСТУП


УРОК 2

ТЕМА. БУДОВА, ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЗВ'ЯЗКИ СИСТЕМ. ЕКОСИСТЕМА


Мета уроку: навчальна — визначити разом з учнями особливості та причини виникнення зовнішніх і внутрішніх зв'язків кожної системи, а також специфічні риси такої особливої групи систем, як екосистема; розвиваюча — підвести школярів до думки про те, що всі території, окремі живі організми й уся планета Земля в цілому — це системи й що грубе втручання в їхню роботу призводить до загибелі цих систем; виховна — прищеплювати школярам дбайливе ставлення до природи як до вразливої системи.

Основні поняття: внутрішні зв'язки систем, зовнішні зв'язки систем, екосистема.

Методи уроку: словесний, порівняльний.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Міжпредметні зв'язки: фізика (7 клас), біологія (7 клас), природознавство (5 клас).

Структура уроку

І. Перевірка домашнього завдання

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

III. Актуалізація опорних знань учнів, їхнього попереднього досвіду

IV. Викладення основного матеріалу

1. Що таке внутрішні зв’язки системи, їхні приклади.

2. Що таке зовнішні зв’язки системи, їхні приклади.

3. Формування навичок розпізнавання внутрішніх і зовнішніх зв’язків систем.

4. Що таке екосистема.

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання


Хід уроку

I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

— Запитання до учнів

1. Що таке система? Які три ознаки є характерними для будь-якої системи?

Додаткове запитання: Що станеться із системою, якщо одну з її частин видалити або зіпсувати?

2. На які два види поділяються всі системи? Наведіть приклади систем кожного виду.

Додаткове запитання: Чи є системою людина? Так чи ні? Чому?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ, ЇХНЬОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ


Системи

Природні

Штучні

окремі органи

(органічні речовини)

Окремі деталі

(неорганічні речовини)

3 молекул

3 атомів


— Завдання у робочому зошиті

IV. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Що таке внутрішні зв'язки системи, їхні приклади

Розглянемо третій рівень нашої схеми. Кожна деталь у системі має своє завдання.

— Бесіда

— Яку деталь називають «серцем» системи автомобіля або електроприладу? (Мотор або двигун.)

— Якою є функція цієї складової частини системи? (Надавати руху іншим деталям — обертати колеса, якщо це автомобіль; опускати й піднімати голку, якщо це швейна машина, тощо.)

— Якою є функція керма або кнопок керування? (Спрямовувати рух системи в потрібному напрямку.)

— Якими є функції інших деталей (коліс, голки, ножа в м’ясорубці тощо)? (Виконувати головну роботу, заради якої ця система створена: для коліс — рух по дорозі шляхом перекочування, голка з’єднує нитки, а нитки поєднують окремі викрійки в майбутній виріб, ніж у м’ясорубці ріже м’ясо тощо.)

— Внутрішні зв’язки — це взаємозв’язки між окремими частинами системи. їх дуже добре видно, коли система починає працювати й виконувати свою функцію.

2. Що таке зовнішні зв'язки системи, їхні приклади

— Чи може система виконувати своє завдання без зв’язку із зовнішнім світом: чи може автомобіль рухатися, не одержуючи пального, комп’ютер працювати, не одержавши програму від користувача або сигналів із клавіатури, тварини й рослини — не живлячись і не одержуючи воду та повітря тощо? (Ні, це неможливо.)

— Що одержують ззовні штучні системи для своєї роботи? (Пальне, електроенергію, команди від користувача.)

— Що одержують ззовні природні системи (наприклад, тварини й рослини)? (Воду, повітря, їжу, світло й тепло.)

Зовнішні зв’язки системи — це зв’язок системи з навколишнім світом та іншими системами.

— Завдання у робочому зошиті

3. Формування навичок розпізнавання внутрішніх і зовнішніх зв'язків систем

— Завдання

Учитель читає приклади ситуацій, а учні мають записати ці приклади у два стовпчики: ліворуч — приклади внутрішніх зв’язків систем, а праворуч — зовнішніх.

Приклади: людина засмагає, лев перетравлює їжу, кролик скубе траву, у комп’ютер вставили диск, матусі щось сниться, комп’ютер робить розрахунки, у дитини болить живіт, у пральну машину засипали порошок, холодильник споживає електроенергію, у ставку з’явилися мальки.


Внутрішні:

Зовнішні:

— лев перетравлює їжу;

— матусі сняться сни;

— комп'ютер робить розрахунки;

— у дитини болить живіт;

— у ставку з'явилися мальки

— людина засмагає;

— у комп'ютер вставили диск;

— кролик скубе траву;

— у пральну машину засипали порошок;

— холодильник споживає електроенергію


4. Що таке екосистема

Крім тварин і рослин, у природі існують великі системи, які займають великі й дуже великі території: ліс, луг, озеро, степ, сад, поле, ставок. їх називають екосистемами (від грец. oikos — оселя, середовище). Складовими такої системи-території є різні живі істоти (рослини й тварини) та речовини неживої природи, які потрібні тваринам і рослинам для нормального існування.

— Завдання у робочому зошиті

— Запитання до учнів

— Які речовини неживої природи необхідні для нормального існування рослин і тварин? (Повітря, вода, ґрунт, гірські породи.)

Усі істоти в екосистемі пристосувалися до спільного проживання й утворюють єдине ціле із цією територією або середовищем проживання. Якщо видалити один зі складників екосистеми — вона загине або зміниться.

— Запитання до учнів

— Що станеться з рослинним і тваринним світом ставка, якщо в ньому зникне вода? (Ті види рослин і тварин, які пристосовані тільки до водного середовища (водорості, риби), загинуть, і на місці ставка утвориться інша екосистема, наприклад болото.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Прикладами систем можуть бути великі території суходолу або водойми, у межах яких рослини й тварини пристосувалися до спільного проживання — екосистеми.

У будь-якій системі існують внутрішні зв’язки — між складниками системи й зовнішні — з навколишнім світом.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дати відповіді на запитання після тексту параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити