Природознавство - розробки уроків уроків

ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ


УРОК 26

ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 3


Мета уроку: навчальна — з'ясувати рівень навчальної компетентності учнів, здійснити контроль та оцінювання навчальних досягнень за темою 3; розвиваюча — розвивати вміння висловлювати свої думки письмово, виконувати різнорівневі завдання; виховна — виховувати самостійність і відповідальність.

Методи уроку: контрольно-узагальнювальний.

Обладнання: картки для контролю та оцінювання.

Тип уроку: контроль та оцінювання навчальних досягнень.

Міжпредметні зв'язки: природознавство (5 клас), фізика (7 клас), географія (7 клас), всесвітня історія (10 клас).

Структура уроку

І. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

II. Інтелектуальна розминка

III. Перевірка знань учнів

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання


Хід уроку

I. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Наше сьогоднішнє завдання полягає в тому, щоб перевірити рівень вашої компетентності за 12-бальною шкалою.

II. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА РОЗМИНКА

Для того щоб учні налаштувалися на розумову роботу й пригадали основні поняття та закони теми 3, учитель пропонує їм виконати, усно або письмово, з наступним обговоренням кілька завдань, які подані у дидактичному матеріалі до цієї теми. Вид і складність завдань учитель обирає самостійно залежно від рівня підготовленості класу, часу, відведеного на даний вид роботи, тощо.

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель дає час для того, щоб учні оформили аркуш або зошит, де вони виконуватимуть завдання та відповідатимуть на запитання. У зошитах або на аркушах учні мають написати номер підсумкового узагальнення, дату його проведення, своє прізвище, ім’я та клас. Одержавши картку, учень обов’язково записує в зошит або на аркуші номер свого варіанта.

Потому вчитель роздає картки із завданнями, нагадує час, відведений для роботи.

Після закінчення часу, відведеного на роботу, учитель збирає аркуші й зошити учнів та картки із завданнями.

Запитання та завдання для підсумкового узагальнення теми 3

Варіант 1

1. Доповніть речення, вставляючи пропущені слова:

«Одиницею виміру сили є______________ . Силу вимірюють за допомогою приладу, що називається ________________ ».

2. Назвіть відомі вам види сил (2-3 приклади).

3. Назвіть три основні частини будь-якої машини. З яких речовин і матеріалів виготовляють машини?

4. Доповніть схему перетворення енергії Сонця з моменту її потрапляння на Землю до моменту виконання людиною механічної роботи.Варіант 2

1. Доповніть речення, вставляючи пропущені слова:

«Силу, з якою предмети притягують один одного, називають силою _________________. Сила ________________ залежить від маси тіл і відстані між ними. Тому сила ____________________ на Місяці менша, ніж на Землі».

2. Чим схожі між собою динамометр і пружинні побутові ваги? А чим вони відрізняються?

3. Доповніть речення, вставляючи пропущені слова:

«Сила — це характеристика ___________________ двох або кількох тіл. Дія сили, в результаті якої тіло___________­______________ ____________________ з одного місця на інше, одержала назву робота».

4. Чому машини можна назвати рукотворними системами?


Варіант 3

1. Доповніть речення, вставляючи пропущені слова:

«На вантаж, підвішений до пружини, окрім сили тяжіння, діє інша сила — сила ___________________. Сила тяжіння спрямована вертикально вниз, а сила ______________ спрямована вертикально вгору. Сила ________________ прагне відновити форму пружини».

2. Які три характеристики описують будь-яку силу?

3. Назвіть відомі вам види енергії (4-5 прикладів).

4. Чим прості механізми, які людина почала використовувати в давнину, відрізняються від сучасних, складних машин (три відмінності)?


Варіант 4

1. Доповніть речення, вставляючи пропущені слова:

«Сила ___________________ виникає між поверхнею тіл, які взаємодіють, наприклад, брусок пересувають по столу. Сила ____________________ буде тим більшою, чим більше нерівностей є на поверхні тіл. Сила ___________________ завжди спрямована проти руху тіл».

2. Наведіть 5-6 прикладів простих механізмів.

3. Доповніть речення, вставляючи пропущені слова:

«Дія сили, в результаті якої тіло ____________________ з одного місця на інше, одержала назву робота. Енергія — це ___________­___________ тіла виконувати роботу. Завдяки енергії та її перетворенню виконується ___________­___________».

4. Чому енергію паливних або горючих корисних копалин називають «законсервованою» енергією Сонця?


IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Решту уроку вчитель присвячує аналізу письмової роботи. Для цього він просить учнів назвати запитання та завдання, що були для них надскладними, й у формі бесіди із класом формулює відповіді на них, щоб у знаннях учнів не залишилося «білих плям».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Аналізувати контрольні запитання та завдання до теми 3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити