Природознавство - розробки уроків уроків

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА


УРОК 3

ТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 «ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН»


Мета уроку: навчальна — ознайомити учнів із головними органами квіткових рослин та органами й системами наземних тварин і риб, визначити значення кожного з них; розвиваюча — шляхом пошуку подібності між людським та іншими живими організмами знайти підтвердження єдності походження життя на Землі; виховна — на конкретних прикладах підтвердити подібність інших живих організмів до людського, тим самим підвести учнів до розуміння необхідності дбайливого ставлення до живої природи Землі.

Основні поняття: хлорофіл, черешок (листкова ніжка), рот, глотка, стравохід, шлунок, кишечник, зябра, трахеї, легені, дихальця, нирки тощо.

Методи уроку: словесний (бесіда), наочний (робота з рисунками в підручнику), порівняльний (порівняння коренів, органів дихання, органів чуття та руху в різних живих організмів), практичний (ознайомлення з будовою рослин).

Обладнання: підручник.

Тип уроку: засвоєння нових знань, комбінований.

Міжпредметні зв'язки: біологія (7 клас), географія материків і океанів (7 клас).

Структура уроку

І. Перевірка домашнього завдання

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

III. Актуалізація опорних знань учнів, їхнього попереднього досвіду

IV. Викладення основного матеріалу

1. Органи квіткових рослин: корінь, пагін, квітка, плід.

2. Практична робота № 1 «Ознайомлення з будовою рослин».

3. Органи наземних тварин і риб: органи травної, дихальної, видільної та нервової систем.

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання


Хід уроку

I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

— Запитання до учнів

Чому одну окрему клітину апельсина можна назвати системою, а склянку апельсинового соку — ні?

Додаткове запитання: Чому рослини й тварини є відкритими системами, тобто мають зовнішні зв’язки з навколишнім середовищем?

Оскільки матеріал цього уроку різноманітний і дуже великий за обсягом, у деяких класах його викладання доцільніше розпочинати з вивчення нової теми.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ, ЇХНЬОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ

— Бесіда

— На попередніх уроках ми вже з’ясували, що кожна система складається з окремих частин. Про штучні системи ми будемо говорити пізніше, а сьогодні зупинимося докладніше на вивченні природних систем. Як називаються окремі частини живих систем? (Органи.)

— Завдання сьогоднішнього уроку — ознайомитися з назвами головних органів рослин і тварин та їхніми функціями. Доберіть словосполучення-синоніми до словосполучення «виконувати функцію». Ще означає відігравати роль, мати значення.)

IV. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Органи квіткових рослин

— Слово вчителя

1). Корінь закріплює рослину в ґрунті й забезпечує її поживними речовинами.

Від головного стрижня (1А) відходять тоненькі кореневі волоски (1Б) — саме вони і є головними постачальниками поживних речовин у головний корінь.2). Пагін складається зі стебла (2А) й листя. Стебло — це транспортний шлях, по якому рухаються розчинені поживні речовини до інших органів рослин. Залежно від будови й розміру стебла наземні рослини поділяють на трав’янисті, чагарникові (кущові) й деревні.

Листя складається з листової пластинки (2Б) та черешка (2В). За допомогою черешка листова пластинка прикріплюється до стебла. Зеленого кольору листовій пластинці надає речовина, що міститься в цитоплазмі клітин і називається хлорофіл. Головні функції листя — випаровування води й утворення поживних речовин.

3). Квітка має складну будову й утворена квітконіжкою (3А), квітколожем (3Б), чашолистками (3В), пелюстками (3Г), тичинками (3Д) та маточкою (3Е). На тичинках дозрівають чоловічі статеві клітини, а на маточці — жіноча статева клітина. Звідси випливає, що головна функція квітки — розмноження, тобто збільшення чисельності подібних їй рослин.

4). Плід виростає за певний час після запилення на місці квітки.

— Завдання у робочому зошиті

2. Практична робота №1 «Ознайомлення з будовою рослин»

Для ефективного проведення практичної роботи № 1 найкраще підійде гербарій зі зразками різних рослин. Якщо ж гербарію немає, то для ознайомлення школярів із будовою рослини можна використати будь-яку трав’янисту рослину, викопану з коренем (вересень місяць дозволяє вчителеві приготувати такий зразок напередодні уроку).

— Виконання практичної роботи в робочому зошиті

— Виконання практичної роботи (усно)

Учні розглядають рисунки, після чого вчитель ставить запитання.

— Як називаються видозмінені корені деяких рослин, наприклад моркви, картоплі, пирію та тюльпана?

— Такі видозмінені корені виконують додаткові функції, наприклад накопичують поживні речовини. Вони можуть мати вигляд коренеплодів, кореневищ, цибулин або бульб.

— Чому світ рослин такий різноманітний? (Тому що органи рослин можуть мати різний вигляд, форму та колір.)

3. Органи наземних тварин і риб: органи травної, дихальної, видільної та нервової систем

Організм тварини, як і рослини, складається з органів. Проте організм тварини складніший за рослинний організм, він має значно більше органів. Окрім того, певну функцію в ньому можуть виконувати не один, а кілька органів.

З огляду на це вчені об’єднали органи тварин, що виконують одну функцію, у групи органів, які називають системою. Наприклад, органи травлення, або травна система, відповідають за перетравлювання їжі; органи виділення, або видільна система, забезпечують звільнення організму тварини від продуктів переробки їжі та інших непотрібних йому елементів.

Отже, тварина є системою й складається, у свою чергу, з кількох систем взаємозалежних органів.

Травна система

Розглянемо травну систему свині або собаки.

— Запитання до учнів

— Як називається ланцюжок органів, якими їжа потрапляє в шлунок тварини? (Рот, далі глотка, потім стравохід.)

У шлунку їжа перетравлюється, це означає, що молекули речовин їжі розпадаються на дрібніші молекули. їх усмоктують стінки шлунка, однак при цьому залишаються відходи.

— Запитання до учнів

— Куди надходять продукти травлення зі шлунка? (У кишечник, а з кишечнику вони виводяться з організму тварини q навколишнє середовище.)

Дихальна система

Будова дихальної системи у тварин має суттєві відмінності, що пов’язано із різним середовищем їхнього проживання та складністю живого організму.

— Бесіда

Риби одержують кисень із повітря, розчиненого у воді.

— Який орган їм у цьому допомагає? (Зябра.)

— Як називається головний орган дихальної системи комах? (Трахеї.)

Трахеї пронизують черевце комах і відкриваються назовні отворами, так званими дихальцями.

— Як називається головний орган дихання в наземних тварин (птахів і ссавців)? (Легені.)

— Слово вчителя

Кожний із цих органів — зябра, трахеї й легені — пристосований одержувати кисень, необхідний для дихання, з певного середовища — повітря або води. Тому, потрапивши в інше середовище, організм гине передусім через неможливість отримати кисень.

Видільна система

Головний орган видільної системи — нирки. Нирки, як фільтр, пропускають крізь себе кров і видаляють із неї зайву воду та непотрібні для організму речовини. Якщо їх вчасно не вивести з організму, це може спричинити його отруєння.

Органи чуття

Ці органи надають тваринам і людині інформацію про стан середовища, у якому перебуває організм, та про зміни, що відбуваються довкола нього.

— Запитання до учнів

— Назвіть шість органів чуття. (Органи зору, нюху, слуху, дотику, смаку та рівноваги.)

Нервова система

Ця система забезпечує узгоджену роботу всіх органів тіла, тобто координує, поєднує їх. Вона складається з головного мозку, спинного мозку та нервових волокон. Навіть при абсолютно здорових органах інших систем тварина, у якої порушена діяльність нервової системи, стає безпомічною і гине. Саме тому головний елемент штучної системи так само називають «мозком» або «мозковим центром». Сучасна медицина має у своєму розпорядженні чимало штучних органів, таких як легені, серце, нирки, однак штучний мозок, що здатний повністю замінити роботу людського мозку, так і не створений.

Органи руху тварин учні можуть вивчити вдома самостійно, як доступну та вже досить відому їм тему.

Органи розмноження будуть докладно вивчатися в темі «Види розмноження рослин і тварин».

— Завдання у робочому зошиті

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Різноманітність видів органів, що виконують одну й ту саму функцію в живих організмах, є наслідком пристосування рослин і тварин до різних умов існування.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дати відповіді на запитання після параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити