Природознавство - розробки уроків уроків

ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ


УРОК 26 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ)

ТЕМА. ПРИРОДОЗНАВЧИЙ КВК (КЛУБ ВЕСЕЛИХ ТА КМІТЛИВИХ)


Мета уроку: навчальна — узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Рукотворні системи»; розвиваюча — навчити дітей розв'язувати навчальні завдання, що сформульовані в незвичній формі, та використовувати отримані раніше знання для розв'язання більш складних завдань; виховна — виховувати вміння працювати в команді, діяти в незвичних ситуаціях, розвивати логічне мислення, почуття гумору.

Основні поняття: сила, динамометр, робота, енергія, сила тертя, сила тяжіння, сила пружності, прості механізми, складні механізми, комбайн, машина, ньютон.

Методи уроку: словесний (бесіда), пошуковий (рекламна пауза), проблемний (конкурс капітанів).

Обладнання: картки з надрукованим текстом завдань (окремі для кожного стану змагань).

Тип уроку: ситуативна узагальнююча гра.

Міжгалузеві зв'язки: фізика, фізична географія, природознавство 5 клас, історія.


Хід уроку

І. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

— Слово вчителя

Сьогодні ми узагальнимо вивчену тему «Рукотворні системи» в незвичній для вас формі. Зараз ми сформуємо три команди (зазвичай, ряд — це окрема команда). Кожна команда має обрати капітана.

Учитель бере на себе роль ведучого й судді та малює на дошці узагальнюючу таблицю з номерами команд (або назвами).

Там будуть записані бали, набрані командами — за кожну правильну відповідь команда отримує по 1 балу.

ІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Перші три конкурси виконуються колективно і будуть розігрівом для команд. У четвертому конкурсі беруть участь представники команд. Представник кожної команди тягне по черзі картку із завданням та читає його вголос. Команда має на роздуми 15 секунд. Якщо за визначений час команда не дала правильної відповіді, то право виконати це завдання переходить до тієї з двох інших команд, яка першою підняла руку.

— 1. Конкурс «Доберіть синоніми»

1) Могутній — міцний;

2) взаємодія тіл — сила;

3) вимірювач сил — динамометр;

4) важіль, клин, колесо — прості механізми;

5) домкрат, ножиці — складні механізми;

6) переміщення тіл — робота;

7) працездатний — енергійний;

8) рукотворні системи — машини;

9) перетворювач енергії — двигун;

10) об’єднання машин — комбайн;

11) світове павутиння — Інтернет;

12) підприємство — завод.

— 2. Конкурс «Доберіть антоніми»

1) Могутній — слабкий;

2) енергійний — млявий;

3) застарілий — сучасний;

4) невичерпний — скінченний;

5) марнотратний — економний;

6) безглуздий — раціональний,

— 3. Конкурс «Закінчи фразу»

1. Сила тяжіння завжди спрямована до центру _____________________ Землі.

2. Сила тертя завжди спрямована проти _____________________ руху тіла.

3. Сила пружності спрямована в протилежному напрямку від сили, що спричинила ___________­____________ деформацію.

4. Сила характеризується числовим значенням, точкою прикладання і ___________­____________ напрямком.

5. Одиниця вимірювання сили — це ___________­____________ ньютон.

6. Виконання будь-якої роботи потребує витрат ___________­_____________ енергії.

— 4. Конкурс знавців історії

— На чийому пам’ятнику написано: «Той, хто зупинив Сонце і зсунув Землю»? Ще надпис на пам’ятнику Миколі Коперніку в місті Кракові в Польщі.)

— Хто першим використав експеримент для розв’язання криміналістичної справи? (Архімед з міста Сіракузи, коли встановлював чи із золота зроблена корона царя Гієрона.)

— На чийому надгробку написано таку епітафію: «Тут спочиває сер ___________­_____________, який з майже божественною силою розуму перший пояснив за допомогою свого математичного методу рух і форму планет, шляхи комет і припливи океанів. Він був тим, хто досліджував відмінності світлових променів і різні властивості кольорів, що є їхнім наслідком, про що досі ніхто навіть не підозрював...»? (На могилі сера Ісаака Ньютона в Лондоні, Великобританія.)

— 5. Конкурс «Природознавчий слалом»

Учитель зачитує всім командам уривок, а потім ставить кожній команді окреме запитання за текстом: «На планеті Земля будь-яке переміщення тіла відбувається або в повітрі, або у воді. На тіло, що рухається, завжди діє сила протилежного напрямку щодо навколишнього середовища. Цю силу називають лобовим опором. Лобовий опір залежить від форми і розмірів тіла».

Запитання для команд:

— На які тіла сила опору не діє? (На нерухомі.)

— Яку позитивну роль для Землі відіграє опір середовища? (Завдяки йому метеорити згоряють у високих шарах атмосфери, не долетівши до Землі.)

— У якому середовищі лобовий опір більший: у газах чи в рідинах? (Він більший у рідинах.)

— 6. Конкурс капітанів

Капітани по черзі витягують одне з трьох завдань і одночасно обдумують відповідь (5 хв.).

1. Багато тварин здатні до складних дій, дуже схожих на розумові. Бобри споруджують складні греблі. Термітники, бджолині соти й пташині гнізда зроблені дуже майстерно.

— Чим дії людини під час створення будівель та техніки відрізняються від дій тварин?

(Приклад відповіді: Тварини діють інстинктивно. Споруджуючи житло, вони відтворюють дії, запрограмовані природою для кожного конкретного виду. Тому гніздо ластівки, побудоване сьогодні, має такий самий вигляд, як і багато століть тому. Людина діє свідомо, розумно. Вона заздалегідь визначає мету, обмірковує спосіб і засоби її досягнення, тобто розробляє проект того, що їй потрібно. Створити те, чого в природі не було,— на це здатна лише людина.)

2. Яку техніку називають «морально застарілою»? Наведи приклади.

(Приклад відповіді: Техніку, що зберегла свої якості, але яку замінили більш сучасні пристрої. Дисковий телефонний апарат, був замінений кнопковим, плівкові фотоапарати були замінені цифровими, корито — пральними машинами, магнітофони з магнітною плівкою — цифровим записом.)

3. Яке досягнення Римської технології за часів Римської імперії допомагало військовим легіонам швидко завойовувати європейські території, але пізніше це ж саме досягнення стало причиною падіння Римської імперії від варварів?

(Приклад відповіді: Дороги, які римляни будували дуже якісно для свого часу. Потім по цих дорогах пройшли війська варварів, адже «всі дороги вели до Риму».)

— 7. Рекламна пауза

Поки капітани обдумують відповіді на свої запитання, кожна команда отримує нове завдання: дати рекламу конструкційному матеріалу:

1 група: деревина;

2 група: залізо;

3 група: пластмаси.

При складанні реклами треба відповісти на такі запитання:

— Цей матеріал природний чи штучний?

— Як давно він відомий людям?

— Які має переваги перед іншими матеріалами?

— Який його головний недолік?

— Для виготовлення яких деталей машин та речей використовується: у техніці, будівництві, побуті?

— Використання цього матеріалу останнім часом скорочується чи збільшується? Чи витісняють з техніки та побуту цей матеріал інші?

— 8. Конкурс «Знайди помилку»

Якщо залишився час або результати команд однакові й важко визначити команду-переможницю, учитель може запропонувати ще один командний конкурс. Читаючи по одному реченню тексту, учитель пропонує знайти в реченнях слова-помилки, та назвати, яке помилкове слово слід замінити, щоб відновився зміст речення.

«Природа має величезні запаси енергії, її дають сонячні промені, вітри і рухомі маси птахів (води). Енергія є в деревині, підземних покладах газу, нафти, кам’яного вугілля та в інших видах корисних овочів (копалин). Власне людина й стала людиною лише тоді, коли навчилася запалювати багаття і використовувати таким чином атомну (теплову і світлову) енергію. Потім люди винайшли млин — техніку для перетворення енергії водяних потоків та хмар (вітру) на механічну енергію обертання вала. Пошук нових джерел харчування (енергії) на цьому не завершився: були винайдені акумулятори, сонячні батареї, реактивні двигуні. За допомогою електричних динамометрів (станцій) перетворюють один вид енергії в інший».

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Сьогодні ми пригадали основні поняття, закони та імена вчених з теми «Рукотворні системи».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити