Природознавство - розробки уроків уроків

ТЕМА 4. БІОСФЕРА — НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА


УРОК 30 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ)

ТЕМА. УРОК-ГРА «ТРАГЕДІЯ ПЛАНЕТИ ЕКОЛУЗІЯ»


Мета уроку: навчальна — пригадати чинники шкідливого впливу діяльності людини на оболонки Землі (літосферу, атмосферу, гідросферу та біосферу) на прикладі неіснуючої планети Еколузії; розвиваюча — довести на конкретних прикладах, що до екологічної катастрофи призводять не тільки різні види забруднення навколишнього середовища, а й порушення природної рівноваги, знищення компонентів екосистем; виховна — на прикладі вигаданої планети підкреслити суспільну та особисту відповідальність людини за існування життя на Землі.

Основні поняття: екосистема, терикони, парниковий ефект, вичерпні та невичерпні ресурси. Методи уроку: словесний (бесіда), пошуковий (послідовний зв'язок окремих фактів), проблемний (рекомендації щодо виходу з екологічної кризи).

Обладнання: паперові стрічки з інформацією — по одній у кожного учасника, план загальної правильної послідовності цих тридцяти тверджень для вчителя, дошка або аркуш паперу формату А1 для запису ведучим правильної послідовності тверджень. Тип уроку: узагальнююча гра.

Міжпредметні зв'язки: географія, біологія, екологія, історія.


Хід уроку

І. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

— Слово вчителя

Кілька місяців тому до Землі надійшло два радіохвильових повідомлення з планети, розташованої в сусідній зоряній системі.

Ці сигнали були зафіксовані кількома країнами північної півкулі Землі, зокрема Україною. І хоча ці «листи» не були зашифровані, мовно-лексичні особливості протягом тривалого часу не дали змогу зрозуміти їх зміст. Тільки вчора ЗМІ всього світу зі скорботою повідомили людську спільноту про те, що в першому повідомленні був сигнал по допомогу, а в другому, на жаль, прощання мешканців планети Еколузія з братами по розуму.

Зараз кожний з вас отримає по 1-2 речення з першого повідомлення — сигнал по допомогу. Наша задача — скласти з цих окремих речень змістовний опис ситуації, що відбулася на планеті й зробити висновки, які саме чинники призвели до загибелі цивілізації розумних істот.

Увага! Інформацію, яку кожен з вас отримав на окремій паперовій стрічці, не можна нікому показувати, її можна лише читати вголос. Свої думки можна писати на дошці або на великому аркуші паперу формату А1.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель роздає кожному учасникові стрічку з текстом. Якщо учасників гри менше за 30, то учитель виключає з обговорення ті твердження (на свій власний вибір), що НЕ позначені зірочкою.

Далі учитель діє залежно від числа учасників та здатності учнів до спільних інтелектуальних дій. Якщо клас великий (бл. 30 осіб) або в ньому немає явного лідера, то роль ведучого бере на себе вчитель. Він підказує учасникам, що спочатку треба прочитати вголос кожне твердження та після уважного прослуховування визначити їх правильну послідовність. Для зручності можна навіть розставити учасників зі стрічками в руках у цій правильній послідовності. Потім, переконавшись, що все розставлено правильно, слід записати всі твердження на дошці або на великому аркуші.

Після того, як учасники відновили правильний порядок речень у повідомленні, учитель ставить учням запитання.

— Запитання до учнів

— Історію існування якої відомої вам цивілізації нагадує вам історія загиблої планети Еколузія? (Вона схожа на історію людської земної цивілізації.)

— Що сталося з цивілізацією Еколузії, від чого вона загинула? (Від екологічної катастрофи.)

— Які рекомендації ви могли б дати мешканцям Еколузії, якби зміст їх прохання по допомогу був розтлумачений своєчасно?

1. Своєчасне виявлення чинників шкідливого впливу господарської діяльності мешканців планети на її оболонки.

2. Збереження й відтворення рідких та зникаючих видів рослин і тварин у місцях їх природного мешкання.

3. Використання відходів та вторинних ресурсів у промисловості.

4. Використання екологічно безпечних та відновлювальних джерел енергії — вітру та сонця.

5. Економне витрачання всіх видів енергії.

6. Заміна природних матеріалів (деревини, шкіри, ка меню) штучними.

— Чи бажаєте ви повторити ситуацію, що сталася на Еколузії? Чому? (Ми бажаємо жити здоровими на чистій красивій планеті!)

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

— Запитання до учнів

— Чому нам удалося швидко і правильно впоратися із завданням?

1. Ми якісно опрацювали цю тему, нам удалося правильно обрати лідера, який записував наші думки на дошці (папері).

2. Ми прислуховувались до думок один одного.

3. Ми були налаштовані на перемогу, були впевнені у своїх знаннях.

4. Нам вдалося плідно працювати в групі.


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Повідомлення з планети Еколузія

(розрізати на окремі речення й роздати учням у довільному порядку)

1. Первісні розумні істоти за способом життя та живлення майже не відрізнялись від тварин.

2. Спочатку вплив цивілізації на природу був незначним.

3. Згодом розумні істоти навчились виготовляти прості механізми, що допомагали їм виживати.

4. Сучасна спільнота одержує та використовує різні види енергії, створює складні машини та механізми.

5. Розумне суспільство відчутно змінило середовище свого існування.

6. Тривалий час ставлення людей до природи було споживацьким.

7. Людям здавалось, що природні багатства нескінченні й невичерпні.

8. Екологічні проблеми хвилюють мешканців планети в різних її куточках.

9. У складі літосфери містяться корисні копалини.

10. Добуваючи корисні копалини, мешканці нашої планети змінюють літосферу значно більше, ніж сили природи.

11. Видобування корисних копалин негативно впливає на ґрунт та його мешканців, позначається на інших складових біосфери.

12. Відходи, що залишаються після видобування вугілля, на поверхні планети утворюють терикони.

13. Вуглекислий газ потрапляє до атмосфери, змінюючи склад повітря.

14. Вуглекислий газ та деякі інші гази, потрапивши в атмосферу, діють подібно до скла в теплицях.

15. Ці гази утримують теплову енергію, що виділяється в навколишнє середовище.

16. Від цього температура повітря зростає — кожні 100 років вона підвищується на 1 °С.

17. Планеті загрожує танення криги на полюсах, унаслідок чого підніметься рівень води в океанах.

18. Частина суходолу буде затопленою, зміниться клімат і погода.

19. Споживання прісної води річок наближається до такої межі, коли подальше його зростання зробить неможливим самовідновлення водних екосистем.

20. Коли воду з річок у великій кількості витрачають на потреби людства, то її надходження до морів зменшується.

21. Моря міліють, вода в них стає солонішою.

22. Мешканці морів пристосовані до певного вмісту солі, тому потерпають від таких змін.

23. Водойми забруднюються не тільки стічними водами, а також мінеральними добривами й отрутохімікатами, що вимиваються з полів дощами.

24. Учені, створюючи сприятливі умови для існування одних живих організмів, ненавмисно знищують інші види.

25. Будуючи міста й дороги, ми невпізнанно змінили поверхню планети, ґрунти, рослинний покрив і тварин, які на ньому мешкають.

26. Назавжди зникають цілі екосистеми. їх замінюють цегла, асфальт і бетон.

27. Наша цивілізація не може не втручатися в біосферу, а нові втручання створюють нові проблеми.

28. Атмосфера і гідросфера не мають державних кордонів, тому живі організми потерпають від екологічного лиха в усіх куточках планети.

29. Наша цивілізація існує близько 2 млн. років.

30. Учені б’ють на сполох: шкода, якої розумні істоти завдають планеті, може виявитися необоротною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити