Природознавство - розробки уроків уроків

УЗАГАЛЬНЕННЯ


УРОК 32

ТЕМА. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ


Мета уроку: навчальна — узагальнити й систематизувати знання, отримані впродовж усього курсу «Природознавства» (5-6 класи); розвиваюча — розвивати логічне мислення, уміння спостерігати й пояснювати явища природи, пов'язувати їх із певними науками; виховна — виховувати любов до природи, спостережливість, відповідальність, самостійність.

Основні поняття: астрономія, біологія, географія, хімія, фізика, екологія, природничі науки, обсерваторія.

Методи уроку: словесний (бесіда), узагальнювальний.

Тип уроку: комбінований (узагальнення та систематизація знань, вивчення нового матеріалу). Обладнання: підручник.

Міжпредметні зв'язки: астрономія (11 клас), біологія (7 клас), географія (6 клас), хімія (8 клас), фізика (7 клас).

Структура уроку

І. Перевірка домашнього завдання

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

III. Актуалізація опорних знань учнів, їхнього попереднього досвіду

IV. Викладення основного матеріалу

1. Про науку хімію.

2. Про науку фізику.

3. Про науку астрономію.

4. Про науку географію.

5. Про науку біологію.

6. Про науку екологію.

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання


Хід уроку

I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

— Запитання до учнів

1. Що спільного між тілами живої і неживої природи, чим вони схожі? Наведіть три приклади.

2. Назвіть головну характерну рису тіл живої природи. Поясніть її значення.

Додаткове запитання: Назвіть компоненти природи.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

На минулому уроці ми вивчали й повторювали докази цілісності природи. За всю історію існування людства знання про природу настільки розширилися й поглибилися, що природу досліджує ціла група наук. Природознавство — це тільки знайомство із цілим комплексом наук про природу. З переходом із класу в клас ви будете знайомитися із цими науками докладніше.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ, ЇХНЬОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ

— Як називають тіла й речовини, створені природою? (Природними тілами.)

Науки, що вивчають природу, називають природничими науками.

IV. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Про науку хімію

— Слово вчителя

Знайомство з природничими науками в курсі «Природознавство» 5-го класу ми почали з розгляду основ хімії. Пригадуєте, як називалася перша тема природознавства 5-го класу? «Тіла та речовини, які оточують людину». Хімія — це наука про речовини, їхній склад, будову та властивості, а також про перетворення одних речовин в інші.

Установити точно, коли виникло слово «хімія» і який первісний зміст вкладався в нього, неможливо. Єдиної думки щодо цього питання у вчених немає. Відомо тільки те, що цей термін був запроваджений у наукову літературу з початку XVII ст. У різних європейських мовах слово «хімія» має подібне звучання, а корінь «хім», або «хем», співзвучний словам давньогрецької мови, що в перекладі на нашу мову означає «сік», а також зустрічається в працях з медицини — «хеміве», що в перекладі означає «змішування» — необхідна операція в багатьох хімічних процесах.

Батьківщина хімії — Стародавній Єгипет, де словом «х’юм» називали нільський мул. Це слово співзвучне відомому нам слову «гумус», що по-латинському означає «ґрунт». Уперше слово «хімія» ужив один з учених Стародавньої Греції в IV ст., тоді цей термін позначав процес настоювання.

— Запитання до учнів

— Пригадайте, за якими ознаками, змінами можна зробити висновок про те, що відбулася хімічна реакція, або перетворення. (Змінюється колір вихідних речовин, може випадати осад у розчині, можуть утворюватися гази.)

— Яку практичну користь дає людям хімія? (Ця наука допомагає використовувати речовини, що існують у природі, й створювати нові речовини з тими властивостями, які потрібні людям.)

2. Про науку фізику

Із фізикою (від грец. phisis — природа) ми почали знайомство у 5-му класі й продовжили його в 6-му. У 5-му класі ми вивчали тему «Світ явищ, у якому живе людина», а в 6-му класі — тему «Рукотворні системи». Обидві теми присвячені знайомству з основами цієї науки. Фізика — це наука про найпростіші й разом з тим найзагальніші закономірності процесів і рухів навколишнього світу. Закони фізики становлять основу природознавства в цілому. Фізичні закони є фундаментом розвитку всіх технічних галузей, зокрема ядерної енергетики, комп’ютерних та інформаційних технологій, засобів зв’язку, в тому числі стільникового тощо.

— Запитання до учнів

— Які види фізичних явищ ми з вами вивчали у 5-му класі? (Електричні, звукові, магнітні, механічні, світлові, теплові.)

— Які відомі вам науки використовують знання фізичних законів? (Астрономія —розраховує на основі фізичних законів рух небесних тіл; фізична географія — вивчає явища в атмосфері, гідросфері й літосфері.)

3. Про науку астрономію

Наука, з основами якої ми ознайомилися, вивчаючи курс «Природознавство» 5-го класу,— астрономія. Одна з тем так і називалася — «Небесні тіла». Астрономія (від грец. actron — зірка і nomos — закон) — наука про будову, склад, походження та зміну небесних тіл. Небесні тіла утворюють системи.

— Запитання до учнів

— Як називають системи небесних тіл? (Галактиками.)

— Яку назву одержав простір, що оточує Землю? (Космос, або Всесвіт.)

Астрономія — це одна з найдавніших наук. Спочатку вона допомагала людям орієнтуватися в просторі й часі. На підставі астрономічних спостережень були складені перші календарі.

— Як називають спеціальні будівлі для спостереження за небесними тілами? (Обсерваторіями.)

— Де розташована обсерваторія «Хабблівський космічний телескоп», що названа на честь американського астронома Е. Хаббла? (На навколоземній орбіті.)

— У чому її переваги над іншими обсерваторіями? (Спостереженням за космічними тілами не заважає земна атмосфера.)

— Яку практичну користь дає людям астрономія? (Ця наука працює на майбутнє, коли технічні можливості дозволять широко освоювати космос. Зараз астрономія дає змогу передбачати й розраховувати наближення до Землі таких космічних тіл, як астероїди та комети, настання сонячного й місячного затемнень.)

Вивчаючи особливості інших планет Сонячної системи, ми можемо дізнатися про походження й далеке минуле нашої Землі.

4. Про науку географію

— Слово вчителя

Коли саме виникла наука географія, точно невідомо. Можливо, це сталося 2500 років тому, коли давньогрецький учений Геродот описав родючу дельту Нілу й пояснив, що вона утворилася за рахунок відкладень мулу, принесеного цією рікою. А може, після подорожей єгипетського фараона Тутмоса І, який досяг «землі двох рік», тобто верхів’їв Євфрату, де залишив наскельний напис з описом цієї ріки?

Наше знайомство з географією розпочалося ще в 5-му Класі, коли ми вивчали тему «Умови життя на планеті Земля». Спочатку географія (від грец. geo — Земля і grapho — пишу) відкривала невідомі землі, описувала й наносила на карту материки та острови, ріки й гори.

Сучасна географія досліджує взаємодію головних земних оболонок. На межі кам’яного (літосфера) і газового (атмосфера) шарів є невелика плівка завтовшки всього в кілька десятків кілометрів. Вона становить не більше 1 % усього об’єму Землі. Але саме в цьому тонкому шарі вміщається увесь світ, який ми вважаємо своєю домівкою. Географія — єдина наука, що поєднує в собі знання про клімат, ґрунти, рослини, тварини й людину, яка розглядає навколишній світ як єдину систему.

— Яку практичну користь дає людям сучасна географія? (Завдяки географії ми маємо можливість одержати інформацію про особливості окремих територій Землі та пояснити їх.)

5. Про науку біологію

Теми природознавства 6-го класу «Організм як жива система» і «Біосфера» були присвячені знайомству з біологією. Цю назву запровадив у 1802 році французький дослідник Жан Батист Ламарк. Біологія (від грец. bios — життя і logos — вчення) — наука про живі організми та їхню різноманітність.

— Яку практичну користь дає біологія? (Завдяки біологічним знанням людина одержує можливість зберігати й збільшувати види живих істот на планеті, попереджати й лікувати захворювання, охороняти біосферу в цілому.)

6. Про науку екологію

Серед наук про природу екологія є наймолодшою. У перекладі з грецької oikos означає «оселя», «дім», «середовище», a logos — «вчення». Отже, екологія — це наука про оселю, про дім, про місце проживання. Цей дім дуже великий: уся планета Земля є домівкою для істот, які на ній живуть.

Екологія виникла як розділ біології. Саме біологи були першими, хто почав вивчати взаємозв’язки між істотами, їхніми угрупованнями й тим середовищем, де вони живуть. Та й саме слово «екологія» вигадав видатний натураліст XIX ст.— німецький біолог Ернст Геккель.

З одного боку, екологія — наука дуже проста за задумом і методами, а з іншого — неймовірно складна, оскільки зрозуміти взаємозв’язки між силою-силенною істот, які перебувають у постійному русі й розвитку, не так уже й просто.

За багато років розвитку екології вдалося відкрити й чітко сформулювати чимало екологічних принципів і закономірностей. Це дуже важливо, тому що, знаючи правила й закони природи, їх можна використовувати для блага людини. У легкій і доступній формі ці закони були викладені одним із німецьких екологів ще в 1966 році:

— усе пов’язано з усім;

— усе має кудись діватися;

— ніщо не дістається даром;

— природа знає краще.

Сила будь-якого закону полягає в тому, що ніхто не може безкарно його порушувати. Не можна порушувати й закони екології.

Сучасна екологія давно перестала бути тільки біологічною дисципліною. У 1970 році, коли відбулася перша екологічна конференція ООН у Стокгольмі, екологія набула ще й політичного значення, стала частиною світової політики виживання людства.

— Завдання у робочому зошиті

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Тепер ви, напевно, не обмежите своє знайомство з природничими науками лише читанням підручників, адже природа — це величезний, не зрозумілий до кінця світ, у який можна вдивлятися нескінченно. Будьте уважними до навколишнього світу, читайте енциклопедії, дивіться тематичні передачі по телебаченню, для одержання інформації користуйтеся Інтернетом.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити