Природознавство - розробки уроків уроків

УЗАГАЛЬНЕННЯ


УРОК 33

ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 4


Мета уроку: навчальна — з'ясувати рівень навчальної компетентності учнів, здійснити контроль та оцінювання навчальних досягнень за темою 4 «Біосфера — найбільша жива система» та темою «Узагальнення»; розвиваюча — розвивати вміння висловлювати свої думки письмово, виконувати різнорівневі завдання; виховна — виховувати самостійність і відповідальність.

Метод уроку: контрольно-узагальнювальний.

Обладнання: картки для контролю та оцінювання.

Тип уроку: контроль та оцінювання навчальних досягнень.

Міжпредметні зв'язки: природознавство (5 клас), біологія (7 клас), географія (6 клас).

Структура уроку

І. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

II. Інтелектуальна розминка

III. Перевірка знань учнів

IV. Підбиття підсумків уроку

V. Домашнє завдання


Хід уроку

I. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Наше сьогоднішнє завдання полягає в тому, щоб перевірити рівень вашої компетентності з вивченої теми за 12-бальною шкалою.

II. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА РОЗМИНКА

Для того щоб учні налаштувалися на розумову роботу й пригадали основні поняття та закони теми 4 «Біосфера» та теми «Узагальнення», учитель пропонує їм усно або письмово виконати з наступним обговоренням кілька завдань, які подані в цьому посібнику. Вид і складність завдань учитель обирає самостійно залежно від рівня підготовленості класу, часу, відведеного на даний вид роботи, тощо.

III. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель дає час для того, щоб учні оформили аркуш або зошит, де вони виконуватимуть завдання та відповідатимуть на запитання. У зошитах або на аркушах учні мають написати номер підсумкового узагальнення, дату його проведення, своє прізвище, ім’я та клас. Одержавши картку, учні обов’язково записують у зошит або на аркуші номер свого варіанта.

Потому вчитель роздає картки із завданнями, нагадує час, відведений для роботи.

Після закінчення часу, відведеного на роботу, учитель збирає аркуші й зошити учнів та картки із завданнями.

— Запитання та завдання підсумкового узагальнення теми 4 «Біосфера» та теми «Узагальнення»

Варіант 1

1. Як називають нові види культурних рослин? Як називають нові види свійських тварин, спеціально виведених людиною для своїх потреб?

2. Чому Червону книгу називають «книгою надії та тривоги»?

3. Біосфера — найбільша жива система. У чому полягає зовнішній зв’язок цієї системи з Космосом або із Сонячною системою?

4. Установлено, що зникнення одного виду рослин загрожує зникненням десяти видів комах. Чому? Поясніть. Яке значення мають рослини для комах?

Варіант 2

1. У які чотири царства вчені об’єднали всі живі організми?

2. Чому вплив сучасної людини на природу набагато сильніший, ніж втручання первісної людини? Назвіть дві причини.

3. Біосфера — найбільша жива система. У чому полягають взаємозв’язки між її окремими частинами, або внутрішні зв’язки?

4. Чому питання охорони біосфери є міжнародним? Назвіть дві причини.

Варіант 3

1. Назвіть чотири види природоохоронних територій.

2. Чому бактерії та віруси називають також мікроорганізмами?

3. Які умови необхідні для того, щоб на будь-якій планеті Сонячної системи утворилася біосфера? Назвіть п’ять умов.

4. Доведіть на прикладах, що шкода, заподіяна біосфері людиною, має небажані наслідки для неї самої.

Варіант 4

1. Назвіть чотири головні оболонки Землі.

2. Бактерії дають людині користь і завдають шкоди. Наведіть приклади.

3. Складіть пам’ятку «Правила поведінки людини в лісі» (що слід робити обов’язково й чого не можна робити ніколи).

4. Чому не можна збирати рослини й гриби біля великих автомобільних доріг?


IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Решту уроку вчитель присвячує аналізу письмової роботи. Для цього він просить учнів назвати запитання та завдання, що були для них надскладними, й у формі фронтальної бесіди з класом формулює відповіді на них, щоб у знаннях учнів не залишилося «білих плям».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Аналізувати контрольні запитання та завдання до теми 4.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити