Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1-3 БАЛИ)


Гра «Хто більше?»

Учні записують в зошитах терміни, які використовувалися в цій темі. Через 2-3 хвилини вчитель зупиняє роботу учнів. Далі він пропонує одному з учнів (краще починати з опитування тих, чиї навчальні досягнення не перевищують 4-6 балів) зачитати записані слова. Інші учні викреслюють у своїх записах назви, які повторюються. Учень, у якого було записано найбільше термінів, перемагає.

Програма передбачає ознайомлення та використання учнями нижченаведених термінів за окремими параграфами теми.

Вступ

Система, організми, або живі істоти, клітина, одноклітинний організм, багатоклітинний організм, функція, тканина, орган, зовнішні зв’язки системи, внутрішні зв’язки системи, природні системи, штучні системи.

Органи рослин

Корінь, кореневі волоски, стебло, листя, черешок, листкова пластина, квітка, квітконіжка, квітколоже, чашолистки, пелюстки, тичинки, маточка, пильовики, пилок, бульби, цибулини, плід, стовбур, крона, трав’янисті рослини, чагарникові рослини, деревні рослини, хлорофіл.

Органи тварин

Органи травлення (рот, глотка, стравохід, шлунок, кишечник), переварювання. Органи дихання (зябра, трахеї, дихальця, легені). Органи виділення, нирки. Органи почуттів (органи зору, нюху, дотику, слуху, смаку, рівноваги). Нервова система (головний мозок, спинний мозок, нерви). Органи руху. Органи розмноження (насінники, сперматозоїди, яєчники, яйцеклітина).

Живлення рослин і тварин

Фотосинтез, травоїдні тварини, м’ясоїдні тварини, всеїдні тварини, вітаміни.

Дихання рослин і тварин

Газообмін, дихання, продихи, легені, зябра, трахеї, дихальця.

Обмін речовин і перетворення енергії

Енергія, білки, жири, вуглеводи, обмін речовин.

Види розмноження у рослин і тварин

Розмноження, самець, самка, насінники, сперматозоїди, яєчники, яйцеклітина, запліднення, зигота, зародок, яйце, ікра, народження, статеве розмноження, безстатеве розмноження, запилення, перехресне запилення, самозапилення, плід, вегетативне розмноження, спори.

Ріст і розвиток

Ріст організму, розвиток організму, насінна шкірка, зародок, сім’ядолі, однорічні рослини, дворічні рослини, багаторічні рослини, прямий розвиток, непрямий розвиток, яйце, личинка, лялечка, метелик.

Пристосування організмів до умов існування і його значення

Умови існування, пристосування, світлолюбні й тіньовитривалі рослини, теплокровні й холоднокровні тварини.


Термінологічний диктант

Учитель заздалегідь пише на дошці пронумерований перелік термінів, знання яких він буде перевіряти. Учні у своїх зошитах або на окремих аркушах готують колонки цифр за кількістю термінів, написаних на дошці. Далі вчитель диктує визначення термінів, але не в тій послідовності, як вони написані на дошці. Завдання учнів — визначити, про який термін ідеться, знайти його в переліку, написаному на дошці, й поставити його порядковий номер із дошки навпроти номера по порядку, під яким його прочитав учитель.

Наприклад:

1. На дошці написані терміни за темою «Органи рослин»:

1 — корінь;

2 — стебло;

3 — листя;

4 — квітка;

5 — черешок;

6 — хлорофіл;

7 — бульби.

Учитель диктує такі визначення:

1). Орган, завдяки якому здійснюється розмноження рослин.

2). Підземний орган рослини, що закріплює її в ґрунті.

3). Видозмінений м’ясистий корінь.

4). Орган рослини, у якому з води, вуглекислого газу й поживних речовин за допомогою сонячного світла утворяться органічні речовини.

5). Зелена речовина, що міститься в рослинних клітинах.

6). Орган, яким листкова пластина кріпиться до стебла або стовбура рослини.

7). Надземний орган рослини, до якого кріпляться листя й квітки.

Відповідь: 1 — 4; 2 — 1; 3 — 7; 4 — 3; 5 — 6; 6 — 5; 7 — 2.

2. На дошці написані терміни за темою «Органи тварин»:

1 — шлунок;

2 — зябра;

3 — трахеї;

4 — легені;

5 — нирки;

6 — нервова система;

7 — органи руху.

Учитель диктує такі визначення:

1). Органи дихання тварин, що живуть у воді.

2). Органи, де здійснюється газообмін у комах.

3). Органи виділення, призначені для звільнення організму від непотрібних йому речовин.

4). Система, що забезпечує узгоджену роботу всіх органів тіла й поведінку тварин.

5). Орган, де речовини, що надходять разом із їжею, перетравлюються.

6). Органи дихання наземних тварин (птахів і ссавців).

7). Плавці — у риб, крила — у птахів і комах, у тюленя — ласти.

Відповідь: 1 — 2; 2 — 3; 3 — 5; 4 — 6; 5 — 1; 6 — 4; 7 — 7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити