Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)


Запитання

1. Чим пояснюється зелений колір листя більшості рослин?

2. Які органи рослин дихають найбільш інтенсивно?

3. Назвіть органи руху плаваючих тварин (кит, акула, жаба, качка), літаючих тварин (кажан, білка-летяга, муха, голуб), ходячих тварин (слон, лисиця, страус, кабан).

4. Назвіть відомих вам тварин, які плазують, ходять, стрибають, бігають. За якими ознаками зовнішньої будови можна сказати, що одна тварина плазує, друга — стрибає, третя — ходить?

Завдання «Знайди пару»

Цю гру можна проводити як індивідуально, так і командно. Якщо учні працюють індивідуально, то кожний одержує аркуш із таблицею з двох стовпчиків. У лівому стовпчику — терміни (не більше 10-12), у правому стовпчику — визначення цих термінів, але не в тій послідовності, у якій вони перераховані ліворуч. Завдання: ліворуч і праворуч надписати відповідні номери (як варіант для невеликої кількості термінів — з’єднати стрілками термін і його визначення).

Якщо робота проводиться командно, учасники однієї команди одержують картки з термінами, учасники іншої команди — картки з визначеннями. Як варіант гри — картки із запитаннями й відповідями або фотографіями об’єктів і їхніх назв. Пошук пари проводять обидві команди. Пара, що утворилася останньою, вибуває з гри або одержує штрафні бали, штрафне завдання.


Термін

Визначення

1. Система

Фізичні й хімічні явища, які відбуваються в клітинах живих істот за участі кисню (6)

2. Плід

Здатність тіл живої й неживої природи виконувати роботу (7)

3. Листя

Утворення рослиною органічних речовин із неорганічних за участі сонячного світла та хлорофілу (5)

4. Органи чуттів

Орган квіткової рослини, що захищає насіння й містить необхідні для нього поживні речовини (2)

5. Фотосинтез

Орган рослини, у якому найбільш активно відбуваються фотосинтез і дихання (3)

6. Дихання

Єдине ціле, що складається з окремих частин (1)

7. Енергія

Розвиток, при якому новонароджений організм схожий на дорослу тварину (8)

8. Прямий розвиток

Розвиток, при якому новонароджений організм не схожий на своїх батьків; до появи ознак дорослого організму з ним відбуваються складні перетворення (9)

9. Непрямий розвиток

Зміни в будові, режимі дня й харчуванні живих організмів, які відбуваються з метою виживання в різних умовах існування (10)

10. Пристосування

Органи, необхідні тварині, щоб орієнтуватися в навколишньому середовищі та вчасно. одержувати інформацію про зміни, що в ньому відбуваються (4)


Завдання «Розподіли на групи»

1. Розподіліть на дві групи (органи тварин і органи рослин) органи: цибулина, маточка, рот, мозок, стовбур, крона, кореневі волоски, дихальця, кишечник, глотка, тичинки, стравохід.


Органи рослин

Органи тварин

Цибулина, маточка, стовбур, крона, кореневі волоски, тичинки

Рот, мозок, дихальця, кишечник, глотка, стравохід


2. Розподіліть на дві групи (однорічні й багаторічні рослини) наведені рослини: липа, черемшина, пшениця, вишня, айстри, квасоля, калина, гарбуз, огірки, календула, смородина, ялівець, жито, кизил, кукурудза, чорниця.


Однорічні

Багаторічні

Пшениця, айстри, квасоля, гарбуз, огірки, календула, жито, кукурудза

Липа, черемшина, вишня, калина, смородина, ялівець, кизил, чорниця


3. Розподіліть на три групи за принципом живлення (травоїдні, м’ясоїдні та всеїдні) наведені живі організми: кабан, заєць, лось, лев, їжак, орел, лисиця, білка, свиня, слон, крокодил, ведмідь.


Травоїдні

М'ясоїдні

Всеїдні

Заєць, лось, білка, слон

Лев, орел, лисиця, крокодил

Кабан, їжак, ведмідь, свиня


Гра «Корова» (показуха)

Використовується на етапі узагальнюючого повторення. Учні об’єднуються у дві команди. Кожна по черзі викликає по одному учаснику з команди суперників і називає йому який-небудь термін із теми на повторення. Учень, який одержав завдання, має продемонструвати своїй команді значення цього терміна за допомогою міміки й жестів, без слів і використання додаткових предметів. Якщо команда за допомогою красномовних дій свого учасника відгадала термін, їй нараховується бал. Перемагає та команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

Наприклад, жестами й мімікою можна показати такі терміни: вітаміни, ріст організму, органи почуттів (органи зору, нюху, слуху, дотику, смаку й рівноваги).


Завдання «Продовж логічний ряд»

Клітини — тканини — ___________­________________ (органи)

Корінь — стебло — листя — квітка — ___________­___________________ (плід)

Рот — глотка — стравохід — ___________­___________­_____________ (шлунок)

Зябра — трахеї — дихальця — ___________­___________­_______________ (легені)

Травоїдні — м’ясоїдні — ___________­_____________________ (всеїдні)

Запліднення — зигота — поділ — ___________­___________­____________ (зародок)

Яйце — гусениця — лялечка — ___________­___________­_______________ (метелик)

Чашолистки — пелюстки — тичинки — ___________­___________­_____________ (маточка)

Квітка — запилення — ___________­___________­________________ (плід)

Розмноження бульбами — черешками — вусами — ___________­___________­____________ (кореневищами)

Ікра — пуголовок — ___________­___________­____________ (жаба)

Трав’янисті рослини — чагарникові — ___________­___________­______________ (деревні)


Завдання «Підбери антоніми»

Випадковий набір тіл — ___________­___________­___________ (система)

Організми — ___________­___________­_______________ (неживі тіла)

Одноклітинний організм —______ ___________­___________­_______________ (багатоклітинний організм)

Природні системи — ___________­___________­______________ (штучні системи)

Насінники — ___________­___________­_______________ (яєчники)

Сперматозоїд — ___________­___________­___________________ (яйцеклітина)

Вегетативне розмноження —________________ ___________­___________­_____________ (статеве розмноження)

Самозапилення — ___________­___________­__________________ (перехресне запилення)

Світлолюбні — ___________­___________­__________________ (тіньовитривалі)

Теплокровні тварини — ___________­___________­________________ (холоднокровні тварини)


Завдання «Підбери синоніми»

Організми — ___________­___________­__________________ (істоти)

Функція — ___________­___________­___________­___________ (роль)

М’ясоїдні тварини — ___________­___________­_________________ (хижаки)

Газообмін — ___________­___________­_________________ (дихання)

Жири, білки, вуглеводи — ___________­___________­___________­____________ (органічні речовини)

Яйце — ___________­___________­___________­_______________ (ікра)

Безстатеве розмноження — ___________­___________­___________­______________ (вегетативне розмноження)

Яблуко — ___________­___________­___________­________________ (плід)

Здатність виживати — ___________­___________­___________­______________ (пристосування)


Завдання «Втрачена інформація»

Вставте в речення пропущені слова.

Тіло кожного організму складається з величезної кількості ___________________. Подібні за будовою ____________________, що виконують в організмі рослини або тварини однакові функції, називаються ___________­___________. Вони формують ___________­____________ — важливі частини організму.

Втрачені слова: тканини, органи, клітини, клітин.


Завдання «Закінчи фразу»

Залежно від рівня підготовки учнів пропущені слова й словосполучення або позначення можуть бути запропоновані укінці переліку фраз (як це було зроблено в попередньому завданні «Втрачена інформація») або, з метою ускладнення завдання, учитель може не подавати підказки готових відповідей.

1. Будь-якій системі властиві зв’язки між складовими частинами, тобто ___________­______________ (внутрішні зв’язки).

2. Існування організмів, як природної системи було б неможливе без сонячного світла й тепла, тобто без ___________­________________ (зовнішніх зв’язків).

3. Світ рослин надзвичайно багатий і різноманітний: це водорості, мохи, хвойні рослини. Але найпоширенішими і найрізноманітнішими є ___________________ (квіткові рослини).

4. Тичинки й маточка є головними в розмноженні рослин: у пильовиках тичинок утворюється ___________­_______________ (пилок).

5. Основні частини листя рослин — це черешок і ___________­_________________ (листкова пластина).

6. Завдяки органам травлення речовини, що надходять в організм разом із їжею, ___________­_______________ (перетравлюються).

7. Органи виділення призначені для звільнення організму тварин від ___________­_____________ (зайвих речовин).

8. Найбільше кисню потрапляє в рослини через листя, для цього з нижнього боку листка є безліч ___________­_____________ (продихів).

9. Організм споживає, перетворює речовини, при цьому виділяється енергія, а непотрібні речовини виводяться з організму. Цей процес одержав назву _______________ (обмін речовин).

10. Гарантією продовження життя на нашій планеті є здатність організмів до ___________­_____________ (розмноження).


Поети про науку

Про кругообіг речовин

Ось несе горобчик гусінь

Діток годувати,

Ось комашка травку тягне

Хатку будувати.

Там кукує ковалик-дятел,

Нірку жук копає.

В небі вітер хмару гонить,

Де дощу немає.

Прощавай: немає часу!

Треба мед збирати,

Треба кожну квітку в полі

Бджілці облітати.

(Олександр Олесь)


Гра «Пароль»

Може бути використана з метою швидкого залучення учнів до роботи, тобто поєднує організаційний момент уроку та повторення вивченого матеріалу. Привітавшись, учитель не пропонує учням сісти, а просить кожного учня по черзі назвати, не повторюючись (ланцюжком — одне за одним), головне слово в матеріалі, який вивчали на минулому уроці (уроках). Наприклад: назвати тварин, що відрізняються способом живлення, навести приклади однорічних або багаторічних рослин. Назвавши правильний термін, тобто назвавши вчителеві своєрідний «пароль», учень одержує право сісти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити