Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)


Запитання

1. Як пов’язані між собою рослинні й тваринні організми? Наведіть приклади.

2. Поясніть, чому рослини з ушкодженим корінням гинуть?

3. Яку роль відіграють забарвлення й запах квітів?

4. Розкажіть, які культурні рослини обробляє людина для одержання крохмалю, які — для одержання жирів?


Завдання «Один за одним»

Розставте запропоновані приклади в порядку збільшення певної характеристики.

Розподіліть тварин у порядку збільшення їхньої маси: муха, синій кит, слон, вовк, ведмідь, комар, жаба, заєць.

Відповідь: комар, муха, жаба, заєць, вовк, ведмідь, слон, синій кит.


Гра «Вірю — не вірю»

Її можна проводити на будь-якому уроці в усній або письмовій формі. Якщо подібні запитання вчитель ставить у письмовій формі, то учні поруч із твердженням ставлять літеру В (вірю) або знак плюс, якщо згодні з твердженням, і ставлять літеру Н (не вірю) або знак мінус, якщо не згодні з твердженням. Під час проведення подібного опитування в усній формі вчитель може попросити виправляти помилкове твердження, тобто називати правильне або обґрунтувати свою незгоду.

1. Амеба — багатоклітинний організм. Н

2. Будь-якій системі властиві внутрішні зв’язки. В

3. Стебло — переважно наземний орган рослини. Залежно від будови й розмірів стебла рослини поділяються на дерева, чагарники й трав’янисті. В

4. Органи тварин, що виконують одну функцію, поєднуються у групи органів, наприклад: органи травлення, дихання, руху, розмноження, зв’язку. Н

5. Органи чуттів тварин об’єднані в групи: органи зору, нюху, слуху, дотику, смаку й рівноваги. В

6. Рослини й тварини самі для себе створюють органічні речовини. Н

7. І травоїдні, і м’ясоїдні тварини споживають продукти фотосинтезу. В

8. Рослини поглинають вуглекислий газ тільки у світлий час доби, а дихають вони весь час. В

9. Рослини ростуть переважно вночі, використовуючи для цього накопичені протягом дня поживні речовини. В

10. Рослини й тварини ростуть протягом усього життя. Н


Порівняльна характеристика за певними параметрами

Цей прийом можна використовувати як під час повторення раніше вивченого матеріалу (доцільно проводити в цьому випадку в усній формі), так і під час вивчення нового матеріалу, коли учням дається завдання розібрати новий матеріал самостійно за підручником, або в процесі роботи з підручником задля кращого засвоєння матеріалу й можливості переконатися, що учні дійсно якісно засвоїли навчальний матеріал. Можна дати завдання заповнити таблицю на порівняння двох або кількох об’єктів. Учитель дає загальний вигляд таблиці й зміст крайнього лівого стовпчика, тобто характеристики, за якими потрібно порівнювати об’єкти.


Параметри

Рослини

Тварини

1. Чи існують одноклітинні організми, приклади

Хламідомонада

Амеба

2. Групи органів, які виконують однакові функції в рослинному й тваринному організмах

Дихання, розмноження

Дихання, розмноження

3. Здатність створювати органічні речовини

Так

Ні

4. Що одержує система із навколишнього середовища

Енергію, поживні речовини, повітря, воду

Їжу, повітря, воду

5. Наявність органів чуттів, руху, нервової системи

Ні

Так

6. Що транспортує поживні речовини в організмі

Вода

У риб, птахів і ссавців — кров

7, Види розмноження (статеве, безстатеве)

Статеве, безстатеве або вегетативне

Статеве, безстатеве (частинами особини)

8. Тривалість росту

Протягом усього життя

Ріст обмежений віком

9. Умови існування організмів

Вода, світло, тепло, повітря, поживні речовини

Вода, тепло, повітря, їжа, для більшості — світло

10. Чи існує здатність до пристосування

Так

Так


Завдання «Третій — зайвий»

Учням дають перелік понять, згрупованих по 3-4 приклади. У кожній групі прикладів один не відповідає темі, якій відповідають інші приклади з цієї групи. Учитель може давати завдання або тільки знайти невідповідний логічному ряду приклад, або як додаткове завдання — додати власний приклад, який не порушує логічний ряд.

1. Штучні системи: годинники — телефон — лінійка.

2. Штучні системи: автомобіль — собака — комп’ютер.

3. Природні системи: дрова — соняшник — яблуня.

4. Багатоклітинні тварини: амеба — щука — сом.

5. Зовнішні зв’язки систем: мобільний телефон поставили на підзарядку — поповнили рахунок мобільного телефону — мобільний телефон зламався.

6. Внутрішні зв’язки систем: автомобіль під’їжджає до АЗС — автомобіль заправляють пальним — автомобіль стоїть у черзі на заправлення.

7. Видозмінений корінь: бульба — кореневище — квітка.

8. Частини квітки: чашолистки — пелюстки — стебло.

9. Частини листка: черешок — стовбур — листкова пластина.

10. Дихальні органи тварин: зябра — шлунок — трахеї.

11. Органи травної системи: глотка — ласти — стравохід.

12. Органи руху: вуха — плавці — крила.

13. Процес утворення органічних речовин: фотосинтез — хлорофіл — тефлон.

14. Органи дихання: копита — продихи — легені.

15. Зародки: насіння — легені — ікра.

16. Тварини, для яких характерний непрямий розвиток: кішка — метелик — жаба.


Гра «Знайди помилку»

Можливі два варіанти її проведення. У першому випадку вчитель дає учням заздалегідь підготовлений текст і просить знайти в ньому помилки (можна вказати їхню загальну кількість). Серед таких помилок 2-3 можуть бути явними, 2-3 типовими й 1-2 малопомітними. Для знаходження малопомітних помилок необхідне відмінне володіння вивченим матеріалом.

Цю ж гру можна використовувати як командну. Кожна команда готує вдома розповідь за певною (однаковою для всіх команд) темою та з однаковою кількістю помилок. Під час зустрічі на уроці або позакласному заході цей текст пропонують команді-суперниці. У цьому випадку можливе змагання — хто більше «сховає» і хто більше знайде помилок у тексті.

Наведений нижче текст можна використати як для прикладу, так і як основний.

У природі зустрічаються живі істоти, що складаються лише з однієї клітини, тому їх називають одноклітинними органами. У єдиній клітині їхнього тіла відбуваються всі процеси, що забезпечують існування штучної системи. Жива клітина одержує й переробляє некорисні речовини, видаляє непотрібні, росте, розмножується, відповідає на подразнення. Одноклітинні організми не мають спеціальних статевих органів і не можуть створювати статеві клітини: сперматозоїди й зиготи. Розподіл клітини на чотири частини — ось спосіб розмноження одноклітинних організмів. Травлення — це здатність відтворювати собі подібних.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити