Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ Й ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1-3 БАЛИ)


Гра «Хто більше?»

Учні записують в зошитах терміни, які використовувалися в цій темі. Через 2-3 хвилини вчитель зупиняє роботу учнів. Далі він пропонує одному з учнів (краще починати з опитування тих, чиї навчальні досягнення не перевищують 4-6 балів) зачитати записані слова. Інші учні викреслюють у своїх записах назви, які повторюються. Учень, у якого було записано найбільше термінів, перемагає.

Програма передбачає ознайомлення та використання учнями нижченаведених термінів за окремими параграфами теми.

Екосистема. Ланцюги живлення

Екосистема, ланцюги живлення.

Екосистеми рідного краю

Ліс, яруси, ранньовесняні, заповідник, степ, планктони.

Ґрунт, склад ґрунту

Ґрунт, гумус, або перегній, чорнозем, підзолисті, сірі лісові, каштанові, солончакові.

Родючість ґрунтів, способи її підвищення

Родючість, органічні добрива, мінеральні добрива, азотні, фосфорні й калійні добрива, сівозміна.

Поле, рослини й тварини полів

Поле, культурні рослини, зернові, овочеві, сорт, бур’яни, порода, Підгортання, шкідники, отрутохімікати, біологічний спосіб боротьби зі шкідниками, порода.

Сад, догляд за садом

Сад, обрізання, щеплення.

Значення природних і штучних екосистем

Зелена архітектура, національні природні парки.


Термінологічний диктант

Учитель заздалегідь пише на дошці пронумерований перелік термінів, знання яких він буде перевіряти. Учні у своїх зошитах або на окремих аркушах готують колонки цифр за кількістю термінів, написаних на дошці. Далі вчитель диктує визначення термінів, але не в тій послідовності, як вони написані на дошці. Завдання учнів — визначити, про який термін ідеться, знайти його в переліку, написаному на дошці, й поставити його порядковий номер із дошки навпроти номера по порядку, під яким його прочитав учитель.

Па дошці написані терміни за темою «Природні й штучні екосистеми»:

1 — екосистема;

2 — ліс;

3 — степ;

4 — ґрунт;

5 — гумус;

6 — родючість;

7 — поле;

8 — зелена архітектура;

9 — сад.

Учитель диктує такі визначення:

1. Верхній пухкий родючий шар землі.

2. Оброблені ділянки землі, засіяні культурними рослинами.

3. Природна екосистема з переважно трав’янистою рослинністю.

4. Природна екосистема, де росте багато дерев і чагарників.

5. Штучна екосистема, де ростуть плодові дерева й чагарники.

6. Здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами.

7. Складова частина ґрунту, що має темне забарвлення.

8. Живі організми, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі перебування./p>

9. Сплановані й створені людиною сквери й парки.

Відповіді: 1 — 4; 2 — 7; 3 — 3; 4 — 2; 5 — 9; 6 — 6; 7 — 5; 8 — 1; 9 — 8.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити