Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ Й ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)


Запитання

1. Яких природних екосистем, у які не втрутилася людина, залишилося більше: лісів чи степів? Чому так?

2. Навіщо люди створюють поруч із собою такі штучні екосистеми, як парки, сквери, акваріуми?

3. Які природоохоронні території охороняються більш суворо: заповідники чи природні національні парки?

4. У яких випадках можливе втручання людини в життя екосистем заповідника?


Завдання «Знайди пару»

Цю гру можна проводити як індивідуально, так і командно. Якщо учні працюють індивідуально, то кожний одержує аркуш із таблицею з двох стовпчиків. У лівому стовпчику — терміни (не більше 10-12), у правому стовпчику — визначення цих термінів, але не в тій послідовності, у якій вони перераховані ліворуч. Завдання: ліворуч і праворуч надписати відповідні номери (як варіант для невеликої кількості термінів — з’єднати стрілками термін і його визначення).

Якщо робота проводиться командно, учасники однієї команди одержують картки з термінами, учасники іншої команди — картки з визначеннями. Як варіант гри — картки із запитаннями й відповідями або фотографіями об’єктів і їхніх назв. Пошук пари проводять обидві команди. Пара, що утворилася останньою, вибуває з гри або одержує штрафні бали, штрафне завдання.


Термін

Визначення

1. Ланцюги живлення

Речовини, які людина спеціально вносить у ґрунт для підвищення його родючості (4)

2. Заповідник

Найродючіші ґрунти на Землі (3)

3. Чорнозем

Тварини, які завдають шкоди культурним рослинам (8)

4. Добрива

Послідовність організмів, за якої попередній організм е їжею для наступного (1)

5. Сорт

Речовини, якими обробляють поля для боротьби зі шкідниками культурних рослин (7)

6. Порода

Території природних екосистем, які перебувають під охороною держави від усіх видів і господарської діяльності (2)

7. Отрутохімікати

Створений людиною вид рослини, що мас необхідні людині ознаки (5)

8. Шкідники

Створений людиною вид тварини, що мас корисні для людини ознаки (б)


Завдання «Розподіли на групи»

1. Розподіліть на три групи (рослини лісів, степів і водойм) такі рослини: латаття біле, глід, шипшина, ковила, кубушка жовта, перекотиполе, конвалія, жовтець, ряска, бузина, черемшина, ялина, мак, цикорій, осока, плющ, береза, липа, лепеха, будяк.


Рослини лісів

Рослини степів

Рослини прісних водойм

Глід, шипшина, ялина, конвалія, жовтець, плющ, бузина, липа, черемшина, береза

Ковила, перекотиполе, мак, цикорій, будяк

Латаття, кубушка, ряска, осока, лепеха


2. Розподіліть на три групи (тварини лісів, степів і водойм) таких тварин: ховрашок, жаба, чапля, олень, лисиця, ведмідь, бобер, тушканчик, вовк, водомірка, білка, лебідь, бабак, лось, хом’як, щука, чайка, жайворонок.


Тварини лісів

Тварини степів

Тварини прісної водойми

Олень, лисиця, ведмідь, лось, вовк, білка

Ховрашок, тушканчик, бабак, хом'як, жайворонок

Жаба, чапля, бобер, водомірка, лебідь, щука, чайка


3. Розподіліть на дві групи (культурні рослини й бур’яни) такі рослини: подорожник, гречка, овес, пирій, жито, соя, льон, в’юнок, конюшина, буряк, ячмінь, просо, осот, грицики.


Культурні рослини

Бур'яни

Гречка, овес, жито, соя, льон, буряк, ячмінь, просо

Пирій, в'юнок, конюшина, осот, грицики, подорожник


4. Розподіліть на дві групи (шкідники культурних рослин і корисних мешканців садів і полів) таких тварин: попелиця, жаба, жужелиця, сарана, колорадський жук, шпак, дрізд, мураха, хрущ, кліщ, бджола, сонечко, кріт.


Шкідники

Корисні тварини

Попелиця, сарана, колорадський жук, хрущ, кліщ, кріт

Жаба, жужелиця, шпак, дрізд, мураха, бджола, сонечко


Гра «Корова» (показуха)

Використовується на етапі узагальнюючого повторення. Учні об’єднуються у дві команди. Кожна по черзі викликає по одному учаснику з команди суперників і називає йому який-небудь термін із теми на повторення. Учень, який одержав завдання, має продемонструвати своїй команді значення цього терміна за допомогою міміки й жестів, без слів і використання додаткових предметів. Якщо команда за допомогою красномовних дій свого учасника відгадала термін, їй нараховується бал. Перемагає та команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

Учням можна запропонувати показати мовою жестів і міміки такі терміни й поняття: колорадський жук, пролісок, шпаки прилетіли, заповідник, зелена архітектура.


Завдання «Продовж логічний ряд»

Зелені рослини — жук — синиця — ___________­_________________ (кішка)

Суниця — шипшина — ___________­___________­______________ (береза)

Будяк — перекотиполе — ___________­___________­______________ (ковила)

Ряска — осока — ___________­___________­_________________ (очерет)

Ґрунт — пісок або глина — ___________­___________­______________ (гумус)

Підзолисті ґрунти — каштанові ґрунти — ___________­___________­_________________ (чорноземи)

Верхній шар — пухкий шар — ___________­___________­___________________ (родючий шар)

Азотні — калійні — ___________­___________­___________­___________ (фосфорні)

Гній — пташиний послід — ___________­___________­_____________________ (торф)

Сівозміна — скопування — ___________­___________­___________­___________ (добриво)

Зернові — цукроносні — ___________­___________­___________________ (овочеві)

Овес — кукурудза — ___________­___________­____________________ (пшениця)

Картопля — морква — ___________­___________­____________________ (буряк)

Город — поле — ___________­___________­___________­_____________ (сад)

Вишня — слива — ___________­___________­___________­______________ (груша)


Завдання «Підбери антоніми»

Бідні ґрунти — ___________­___________­___________________ (родючі)

Штучні екосистеми — ___________­___________­___________­____________ (природні системи)

Територія, що не охороняється, — ___________­___________­______________ (заповідник)

Органічні добрива — ___________­___________­_________________ (мінеральні)

Бур’яни — ___________­___________­___________­___________ (культурні рослини)

Отрутохімікати — ___________­___________­___________________ (біологічний спосіб боротьби)


Завдання «Підбери синоніми»

Штучні екосистеми — ___________­_____________________ (рукотворні)

Природні екосистеми — ___________­___________­_____________ (природні)

Різновисокі рослини лісу — ___________­___________­_________________ (яруси)

Територія, що охороняється, — ___________­___________­____________ (заповідник)

Гумус — ___________­___________­_____________________ (перегній)

Неорганічні добрива — ___________­___________­_______________ (мінеральні)


Завдання «Втрачена інформація»

Вставте в речення пропущені слова.

В Україні поширені такі ґрунти, як чорноземи, каштанові, ____________________ і підзолисті ґрунти. Найкраще рослини ростуть там, де є _____________________. Темне забарвлення ґрунту надає ___________­_____________ ґрунти за кольором нагадують попіл, а це значить, що вони мають недостатню кількість гумусу.__ ________________ ґрунти названі так через їхній коричневий колір і здатність забезпечити рослини достатньою кількістю поживних речовин.

Втрачені слова: підзолисті, сірі лісові ґрунти, чорноземи, каштанові, гумус.


Завдання «Закінчи фразу»

Залежно від рівня підготовки учнів пропущені слова й словосполучення або позначення можуть бути запропоновані в кінці переліку фраз (як це було зроблено в попередньому завданні «Втрачена інформація») або, з метою ускладнення завдання, учитель може не подавати підказки готових відповідей.

1. Екосистеми бувають природні й штучні, тобто ___________­_________________ (створені людиною).

2. Обов’язковою умовою існування будь-якої екосистеми є забезпечення всіх видів її організмів поживними речовинами й ___________­_____________ (енергією).

3. Першими в ланцюзі живлення вказуються зелені рослини, тому що тільки вони здатні утворювати ___________­____________ (органічні речовини).

4. Перетворена зеленими рослинами сонячна енергія надходить із їжею від рослин до ___________­________________ (травоїдних тварин).

5. Перша ланка ланцюга живлення водойм — дуже дрібні рослинні й тваринні організми, інакше кажучи ___________­_____________ (планктон).

6. Культурні рослини забирають поживних речовин більше, ніж повертають, тому з роками зменшується ґрунтова ___________­____________ (родючість).

7. Гній, пташиний послід і торф належать до___ ___________­_________________ (органічних добрив).

8. У ґрунті вони перетворюються на гумус, або перегній, під впливом ___________­______________ (бактерій).

9. Для збереження родючості ґрунту потрібно чергувати культурні рослини на тому самому полі, тобто застосовувати правильну _____________________ (сівозміну).

10. Поля, городи, сади, парки й сквери — це приклади ___________­______________ (штучних екосистем).


Поети про науку

Про степ

Степ весною — наче килим,

Сонце кидає нитки,

Вишиває візерунки,

То розводи, то квітки.

Зеленіє степ весною,

З кожним днем пишніш стає,

То обсиплеться росою,

То враз пахощі поллє.

Степ у літі — наче море,

Розіслався навкруги,

Хто його обійме зором,

Хто угледить береги?!

Ось подув південний вітер,

Захиталось море трав.

Справді, гляньте: степ широкий

Буйним сизим морем став!

Мов пустеля неоглядна,

Степ пожовклий восени.

Мов пісОк, рудіють трави,

"Не шумлять уже вони.

Не почуєте вже співу

Голосних, дзвінких пташок,

Не побачите ніде вже

Ні розводів, ні квіток.

Степ зимою — мов перина,

Біла, рівна і м’яка.

Спить на ній зима холодна,

Баба люта і лиха.

Мертвий сон старої баби

Злі морози стережуть,

Доки їх вітри південні

У яри не заметуть.

(Олександр Олесь)


Хоч випий — настояне небо бездонне,

Де сонця орбіта крута.

Хоч випий...

Та серце у шумі потоне:

Довкола ж високі жита!

Приляже колосся, грайливо хлюпнеться,

Валами розтане в імлі,

Знедолені предки проснуться, здається,

Від шуму хлібів на землі.

(Федір Ісаєв)


В обіймах степу — мов кохання.

Чомусь іще із юних літ

Жага душі й небес палання

Злились мені в єдиний світ.

І збудний запах рути-м’яти,

На луках сіно запашне...

Не може, ні, не хвилювати

Все це вразливого мене —

Тужаві коси, з льону звиті,

Зір, повен сонця й синяви,

Уста малинно-соковиті,

Солодкий шепіт сон-трави.

Я — вірний син роздолля степу,

Його любисткове дитя.

Не жив би я, о ні, без тебе,

Землі красуюче буття.

(Федір Ісаєв)


Райдуга Райдуга з неба злетіла,

Райдуга впала на землю,

Барвами вкрила долину,

Плава і в’ється над нею,

Ніжно її обіймає,

Ясно всміхається сонцю,

Крила йому простягає...

Райдуга з неба упала,

Райдуга впала на землю...

(Олександр Олесь)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити