Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ Й ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)


Запитання

1. Через які дві причини мінеральні добрива потрібно використовувати ощадливо?

2. Чому важко боротися з бур’янами?

3. Чому людина все-таки має втрутитися в екосистему заповідника, що охороняється, у випадку лісової пожежі або масового захворювання тварин?


Завдання «Один за одним»

Розставте запропоновані приклади в порядку збільшення певної характеристики.

1. Розподіліть рослини лісу за ярусами — від найнижчого до найвищого:

лісова суниця, ялина, мохи, шипшина, черемшина.

Відповідь: мохи, лісова суниця, шипшина, черемшина, ялина.

2. Розподіліть ґрунти за ступенем родючості від найменш родючого до найбільш родючого: чорнозем, підзолисті ґрунти, каштанові ґрунти, сірі лісові ґрунти.

Відповідь: підзолисті, сірі лісові, каштанові, чорноземи.

3. Розподіліть рослини саду за строками дозрівання плодів — від ранньолітніх до пізньоосінніх: яблуко білий налив, малина, абрикос, яблуко антонівське, полуниця.

Відповідь: полуниця, малина, яблуко білий налив, абрикос, антонівське яблуко.


Гра «Вірю — не вірю»

Її можна проводити на будь-якому уроці в усній або письмовій формі. Якщо подібні запитання вчитель ставить у письмовій формі, то учні поруч із твердженням ставлять літеру В (вірю) або знак плюс, якщо згодні з твердженням, і ставлять літеру Н (не вірю) або знак мінус, якщо не згодні з твердженням. Під час проведення подібного опитування в усній формі вчитель може попросити виправляти помилкове твердження, тобто називати правильне або обґрунтувати свою незгоду.

1. До складу природних екосистем входять живі організми, а в складі штучних екосистем їх немає. Н

2. До ранньовесняних рослин належать вітрогонка, підсніжник, пролісок. В

3. На солончакових ґрунтах рослинність бідніша, ніж на інших видах ґрунтів, через підвищений уміст солей. В

4. Азотні, фосфатні й калійні добрива — це приклади органічних добрив. Н

5. Вносити ці добрива в ґрунт можна в необмеженій кількості — чим більше добрив, тим краще ґрунтам і рослинам. Н

6. Доглядаючи за садом, необхідно підрізати деякі зелені й більші гілки, щоб крона дерева була розложистою, а плоди — великими. В

7. Шкідливих для саду комах і їхні личинки можна збирати з гілок вручну. В

8. Від весняних заморозків квітучий сад захищають штучним задимленням — тепліший, ніж повітря, дим зігріває квітучі гілки дерев. В

9. Біологічний спосіб боротьби зі шкідниками культурних рослин полягає у використанні отрутохімікатів. Н

10. В екосистемах поля й саду рослини й тварини об’єднані ланцюгами живлення. В


Завдання «Третій — зайвий»

Учням дають перелік понять, згрупованих по 3-4 приклади. У кожній групі прикладів один не відповідає темі, якій відповідають інші приклади з цієї групи. Учитель може давати завдання або тільки знайти невідповідний логічному ряду приклад, або як додаткове завдання — додати власний приклад, який не порушує логічний ряд.

1. Штучні екосистеми: парк — ліс — сад.

2. Природні екосистеми: поле — болото — степ.

3. Природні екосистеми: акваріум — річка — озеро.

4. Хвойні екосистеми: ялина — сосна — ковила.

5. Бур’яни: цикорій — будяк — конвалія.

6. Тварини прісної водойми: водомірка — хрущ — жаба.

7. Органічні добрива: гній — пісок — торф.

8. Мінеральні добрива: азотні — солончакові — фосфатні.

9. Корисні комахи: мураха — сонечко — сарана.

10. Отрутохімікати — сівозміна — залучення птахів.


Гра «Знайди помилку»

Можливі два варіанти її проведення. У першому випадку вчитель дає учням заздалегідь підготовлений текст і просить знайти в ньому помилки (можна вказати їхню загальну кількість). Серед таких помилок 2-3 можуть бути явними, 2-3 типовими й 1-2 малопомітними. Для знаходження малопомітних помилок необхідне добре знання вивченого матеріалу.

Цю ж гру можна використовувати як командну. Кожна команда готує вдома розповідь за певною (однаковою для всіх команд) темою та з однаковою кількістю помилок. Під час зустрічі на уроці або позакласному заході цей текст пропонують команді-суперниці. У цьому випадку можливе змагання — хто більше «сховає» і хто більше знайде помилок у тексті.

Наведений нижче текст можна використати як приклад, так і як основний.

Організми в природі існують ізольовано один від одного. У терміні «екосистема» корінь «еко» в перекладі з грецької означає «льох». У такий спосіб кожну екосистему населяють властиві їй підземні тварини. Штучна водна екосистему, називається тераріум. Заповідники — це території, де заборонені всі види господарської діяльності, крім рибної ловлі. Ділянки недоторканого степу збереглися в Україні тільки в заповідниках, тому що клімат цієї екосистеми прохолодний і дощовий, зручний для сільського господарства. В екосистемі озера, річки або ставка рослинний світ багатший на дні — там більше світла, тепла й кисню. Дощові хробаки й кліщі належать до шкідників культурних рослин. Якщо штучні екосистеми (поле, сад, город) годують людину, то природні (ліс, озеро) — діють подразливо на нервову систему людей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити