Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1-3 БАЛИ)


Гра «Хто більше?»

Учням пропонується записати в зошитах терміни, які використовувалися в цій темі. Через 2-3 хвилини вчитель припиняє дії учнів. Далі він пропонує одному з учнів (краще починати з опитування тих, чиї навчальні досягнення не перевищують 4-6 балів) зачитати записані слова. Інші учні викреслюють у своїх записах назви, які повторюються. Учень, у якого було записано найбільше термінів, перемагає.

Програма передбачає ознайомлення та використання учнями нижченаведених термінів за окремими параграфами теми.

Сила. Види сил

Взаємодія, сила, сила ваги, сила пружності, сила тертя, магнітна сила, електрична сила, динамометр, 1 ньютон (1 Н), напрямок сили, величина сили, точка прикладення сили, стан спокою.

Вимірювання сили

Тертя спокою, тертя ковзання, тертя катання.

Прості й складні механізми

Прості механізми (важіль, блок, коловорот, похила площина, клин, гвинт, колесо) або знаряддя праці, складні механізми.

Робота й енергія

Механічна робота, енергія, електрична енергія, механічна енергія, теплова енергія, світлова енергія, атомна енергія, хімічна енергія.

Машини, їхня роль у житті людини

Робочий орган, двигун, що зв’язує механізми, рукотворні системи, комбайн, сплави.

Значення енергії, енергозбереження

Горючі корисні копалини, ТЕС, ГЕС, АЕС, водосховище, енергозбереження, енергія вітру, енергія Сонця.


Термінологічний диктант

Учитель заздалегідь пише на дошці пронумерований перелік термінів, знання яких він буде перевіряти. Учні у своїх зошитах або на окремих аркушах готують колонки цифр за кількістю термінів, написаних на дошці. Далі вчитель диктує визначення термінів, але не в тій послідовності, як вони написані на дошці. Завдання учнів — визначити, про який термін ідеться, знайти його в переліку, написаному на дошці, й поставити його порядковий номер із дошки навпроти номера по порядку, під яким його прочитав учитель.

На дошці написані такі терміни:

1 — взаємодія;

2 — сила;

3 — динамометр;

4 — прості механізми;

5 — складні механізми;

6 — робота;

7 — енергія;

8 — машина;

9 — комбайн;

10 — енергозбереження.

Учитель диктує такі визначення:

1. Пристрої, які збільшують силу або змінюють її напрямок: важіль, блок, клин, гвинт тощо.

2. Складні механізми, які виконують необхідну для людини роботу, використовуючи при цьому різні види енергії.

3. Механізми, які складаються з двох або більше простих механізмів.

4. Вплив одних тіл на інші.

5. Характеристика взаємодії двох тіл.

6. Машина, що поєднує в собі кілька машин.

7. Переміщення тіла під дією сили з однієї точки в іншу.

8. Прилад для вимірювання величини сили.

9. Здатність тіла виконувати роботу.

10. Ощадливе використання енергії.

Відповіді: 1 — 4; 2 — 8; 3 — 5; 4 — 1; 5 — 2; 6 — 9; 7 — 6; 8 — 3; 9 — 7; 10 — 10.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити