Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)


Запитання

1. Яка сила ваги діє на тіло масою 100 г, 1кг, 10кг? Запишіть значення цієї сили, використовуючи її позначення:

F = 1 Н, F = 10 Н, F = 100 Н

2. Під дією якої сили відбуваються в природі каменепади, зсуви й сходження снігових лавин?


Завдання «Знайди пару»

Цю гру можна проводити як індивідуально, так і командно. Якщо учні працюють індивідуально, то кожний одержує аркуш із таблицею з двох стовпчиків. У лівому стовпчику — терміни (не більше 10—12), у правому стовпчику — визначення цих термінів, але не в тій послідовності, у якій вони перераховані ліворуч. Завдання: ліворуч і праворуч надписати відповідні номери (як варіант для невеликої кількості термінів — з’єднати стрілками термін і його визначення).

Якщо робота проводиться командно, учасники однієї команди одержують картки з термінами, учасники іншої команди — картки з визначеннями. Як варіант гри — картки із запитаннями й відповідями або фотографіями об’єктів і їхніх назв. Пошук пари проводять обидві команди. Пара, що утворилася останньою, вибуває з гри або одержує штрафні бали, штрафне завдання.


Термін

Визначення

1. Сила ваги

Нафта, газ, кам'яне вугілля, торф (10)

2. Сила пружності

Частина будь-якої машини, що перетворює один вид енергії на інший (8)

3. Сила тертя

Одиниця вимірювання сили (9)

4. Механічна енергія

Сила, що виникає у випадку деформації предмета і прагне відновити його форму (2)

5. Теплова енергія

Сила, що виникає між поверхнями тіл, які стикаються (3)

6. Світлова енергія

Сила, з якою Земля притягує до себе тіла (7)

7. Робочий орган

Здатність виконувати роботу з переміщення тіла (4)

8. Двигун

Частина будь-якої машини, що допомагає людині виконати ту роботу, заради якої вона створила дану машину (7)

9. Ньютон

Вид енергії, що виділяється при згорянні палива (5)

10. Горючі корисні копалини

Вид енергії, яку ми одержуємо від Сонця, електричної лампочки, свічки (б)


Завдання «Розподіли на групи»

1. Розподіліть на дві групи (прості й складні механізми) наведені механізми: щипці для горіхів, часничниця, колесо, обценьки, коловорот, ножиці, коромисло, клин, консервний ніж, домкрат, весло, лом, пандус, блок, дверний замок.


Прості

Складні

Колесо, лапа, коловорот, коромисло, клин, весло, лом, пандус, блок

Щипці для горіхів, часничниця, консервний ніж, домкрат, дверний замок, ножиці


2. Розподіліть на дві групи (прості й багатофункціональні машини) наведені машини: легковий автомобіль, автовишка, велосипед, пилосос, підйомний кран, комбайн сільськогосподарський, персональний комп’ютер, холодильник, літак-бомбардувальник, швейна машина, будильник, мобільний телефон, принтер, водопровідний кран.


Прості

Багатофункціональні

Легковий автомобіль, велосипед, пилосос, підйомний кран, холодильник, принтер, водопровідний кран

Автовишка, комбайн, персональний комп'ютер, літак-бомбардувальник, швейна машина, будильник, мобільний телефон


Завдання «Продовж логічний ряд»

Сила ваги — сила пружності — ___________­__________________ (сила тертя)

Точка прикладання сили — напрямок сили — ___________­____________________ (величина сили)

Тертя спокою — тертя катання — ___________­___________­_________________ (тертя ковзання)

Коловорот — похила площина — ___________­___________­______________ (клин)

Електрична енергія — хімічна енергія — ___________­___________­___________ (атомна енергія)

Прості механізми — складні механізми — ___________­___________________ (машини)

Робочий орган — двигун — ___________­____________________ (єднальний механізм)

Метали — пластмаси — ___________­___________­____________ (гума)

Торф — вугілля — ___________­_____________________ (нафта)

ТЕС — АЕС — ___________­___________________ (ГЕС)

Енергія внутрішнього тепла Землі — енергія Сонця — ___________­____________________ (енергія вітру)

Комбайн — мобільний телефон — ___________­_____________________ (персональний комп'ютер)


Гра «Корова» (показуха)

Використовується на етапі узагальнюючого повторення. Учні об’єднуються у дві команди. Кожна по черзі викликає по одному учаснику з команди суперників і називає йому який-небудь термін із теми на повторення. Учень, який одержав завдання, має продемонструвати своїй команді значення цього терміна за допомогою міміки й жестів, без слів і використання додаткових предметів. Якщо команда за допомогою красномовних дій свого учасника відгадала термін, їй нараховується бал. Перемагає та команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

Наприклад, жестами й мімікою можна показати такі терміни: динамометр, гвинт, колесо, енергія, ТЕС, ГЕС, АЕС, важіль.


Завдання «Підбери антоніми»

Рух — ________________ (спокій)

Прості механізми — ___________­_________________ (складні механізми)

Розбазарювання — ___________­___________________ (економія)


Завдання «Підбери синоніми»

Помічники людини — ___________­________________ (машини й механізми)

Багатофункціональна машина — ___________________ (комбайн)

Працездатний — ___________­______________ (енергійний)

Раціональний — ___________­______________ (ощадливий)

Горючі корисні копалини — ____________________ (паливні)


Завдання «Втрачена інформація»

Вставте в речення пропущені слова.

У природі одні тіла постійно ___________­____________ на інші тіла. Сила ___________________ на Місяці набагато менша, ніж на Землі. На важок, підвішений до пружини, сила ваги діє вертикально ___________________, а сила ___________­________________ спрямована вертикально вгору. Сила тертя завжди спрямована __________________ руху тіла. Сила тертя катання набагато ___________­______________ від сили тертя ковзання — ця відмінність використана при винаході колеса. Колесо й інші ________________ допомагають збільшити силу або змінити її ___________­____________. На величину механічної роботи впливають сила, прикладена до тіла, й ____________________, на яке перемістилося тіло під дією цієї сили. Енергія не зникає безвісти й не утворюється з нічого, а тільки зазнає _____________________ з одного виду енергії в іншій. Необхідна для роботи машин ___________­____________ надходить при згорянні палива, використанні електрики й від інших джерел. _____________________ — це ощадливе використання енергії, удосконалення машин і механізмів.

Втрачені слова: напрямок, відстань, перетворення, енергозбереження, впливають, ваги, пружності, догори, проти, менше, механізми, енергія.


Завдання «Закінчи фразу»

Залежно від рівня підготовки учнів пропущені слова й словосполучення або позначення можуть бути запропоновані в кінці переліку фраз (як це було зроблено в попередньому завданні «Втрачена інформація») або, з метою ускладнення завдання, учитель може не подавати підказки готових відповідей.

1. Для існування живих організмів, роботи машин і механізмів необхідна _____________________ (енергія).

2. Для підняття тіла масою 100 г необхідно застосувати силу, яка дорівнює ____________________ (1 ньютону).

3. Кожний динамометр має пружину, стрілку й _____________________ (шкалу).

4. Коли сила ваги, що розтягує пружину з вантажем, дорівнює силі пружності, вантаж припиняє рухатися вниз і настає стан ___________________ (спокою).

5. Якби не було сили тертя, рух тіл тривав би ___________­____________ (не скінчено).

6. Людина в процесі своєї діяльності використовує силу власних м’язів, м’язів тварин, а також силу різних ___________________ (машин).

7. Для зменшення сили тертя поверхні тіла ретельно ___________­___________ (полірують).

8. Деякі живі організми мають обтічну форму тіла, що дозволяє зменшити під час руху силу _________________ (тертя).

9. Тканини рослин і тварин можуть витримувати більші навантаження, не руйнуючись, завдяки силі _________________ (пружності).

10. Найбільшим джерелом енергії для живих істот нашої планети є ________________ (Сонце).


Поети про науку

Був цей світ глибокою тьмою обкутаний.

Так буде світло! І от з’явився... Хто з’явився?

— З’явився Ньютон!

(Олександр Поп)


Больше всего — пространство, ибо оно вмещает все.

Б ы стрее всего — м ысль, ибо она бежит без остановки.

Сильнее всех — необходимость, ибо она одолевает всех.

Мудрее всего — время, ибо оно обнаруживает все.

(Фалес Мілетський)


У своїй поемі «Про природу речей» Тіт Лукрецій Кар пише:

«...всякий раз, когда солнечн ый свет проникает

В наши жилища и мрак прорезает своими лучами,

Множество маленьких тел в пустоте, т ы увидишь, мелькая,

Мечутся взад и вперед в лучистом сиянии света...»

Яке явище описане тут? (Броунівський рух.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити