Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 4. БІОСФЕРА — НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА.УЗАГАЛЬНЕННЯ


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)


Завдання «Знайди пару»

Цю гру можна проводити як індивідуально, так і командно. Якщо учні працюють індивідуально, то кожний одержує аркуш із таблицею з двох стовпчиків. У лівому стовпчику — терміни (не більше 10-12), у правому стовпчику — визначення цих термінів, але не в тій послідовності, у якій вони перераховані ліворуч. Завдання: ліворуч і праворуч надписати відповідні номери (як варіант для невеликої кількості термінів — з’єднати стрілками термін і його визначення).

Якщо робота проводиться командно, учасники однієї команди одержують картки з термінами, учасники іншої команди — картки

з визначеннями. Як варіант гри — картки з запитаннями й відповідями або фотографіями об’єктів і їхніх назв. Пошук пари проводять обидві команди. Пара, що утворилася останньою, вибуває з гри або одержує штрафні бали, штрафне завдання.


Термін

Визначення

1. Кругообіг речовин

Міжнародна організація, завданням якої є охорона природи (б)

2. Парниковий ефект

Правила, за якими існують і взаємодіють усі тіла навколишнього середовища (7)

3. Віруси

Переміщення атомів Карбону, Нітрогену, Гідрогену й Оксигену з неорганічних речовин в органічній навпаки (1)

4. Бактерії

Утримання вуглекислим газом атмосфери теплової енергії; що виділяється під час роботи машин і механізмів, і нагрівання Сонцем поверхні Землі (2)

5. Дріжджі

Мікроорганізми, які розвиваються тільки всередині клітини живих організмів, поселяючись у ній (3)

6. Грінпіс

Одноклітинні мікроскопічні безшапкові гриби (5)

7. Закони природи

Група мікроорганізмів, серед яких с й корисні, і хвороботворні (4)


Гра «Корова» (показуха)

Використовується на етапі узагальнюючого повторення. Учні об’єднуються у дві команди. Кожна по черзі викликає по одному учаснику з команди суперників і називає йому який-небудь термін із теми на повторення. Учень, який одержав завдання, має продемонструвати своїй команді значення цього терміна за допомогою міміки й жестів, без слів і використання додаткових предметів. Якщо команда за допомогою красномовних дій свого учасника відгадала термін, їй присвоюється бал. Перемагає та команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

Наприклад, жестами й мімікою можна показати такі терміни: віруси, гриби, Грінпіс, Червона книга, національний природний парк.


Завдання «Розподіли на групи»

1. Розподіліть на групи явища, які відбуваються в кожній із чотирьох оболонок Землі: веселка, цунамі, течія, цвітіння, будівництво гнізд, землетрус, хвилі, тайфун, виверження вулкана, зсув, туман, листопад, видобуток корисних копалин, вивітрювання, припливи й відливи, полярне сяйво, полювання.


Літосфера

Атмосфера

Гідросфера

Біосфера

Землетрус, виверження вулкана, зсув, видобуток корисних копалин, вивітрювання

Веселка, тайфун, туман, полярне сяйво

Цунамі, течія, хвилі, припливи й відливи

Цвітіння, будівництво гнізд, листопад, полювання


2. Розподіліть за групами теми, які є предметом вивчення кожної з п’яти природничих наук (астрономії, біології, географії, фізики, хімії): робота з топографічними картами, будова живих організмів, електричні явища, перетворення речовин, сонячні й місячні затемнення, вивчення корисних копалин, існування життя на інших планетах, світлові явища, одержання нових речовин, боротьба з хворобами тварин і людини.


Астрономія

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

Сонячні й місячні затемнення, існування жита на інших планетах

Будова живих організмів, боротьба з хворобами тварин і людей

Робота з топографічними картами, вивчення корисних копалин

Електричні явища, світлові явища

Перетворення речовин, створення нових речовин


Завдання «Продовж логічний ряд»

Літосфера — атмосфера — ___________________ (гідросфера)

Білки — жири — ____________________ (вуглеводи)

Мікроорганізми — гриби — __________________ (рослини)

Білий гриб — мукор — ___________________ (дріжджі)

Червона книга — зникаючі — _____________________ (вимираючі)

ЮНЕСКО — WWF — ___________­________________ (Грінпіс)

Заповідники — національні парки — ___________­____________ (заказники)

Географія — фізика — ___________­______________ (біологія)


Завдання «Підбери синоніми»

Кам’яна оболонка Землі — ___________­___________ (літосфера)

Повітряна оболонка Землі — ___________­______________ (атмосфера)

Водна оболонка Землі — ___________­____________ (гідросфера)

Віруси й бактерії — ___________­_______________ (мікроорганізми)

Дріжджі — _____________________ (гриби)

Книга тривоги й надії — _____________________ (Червона книга)

Зникаючі види — ____________________ (вимираючі види)

Заповідник — ___________­___________________ (природоохоронна територія)


Завдання «Підбери антоніми»

Знищувати — _____________________ (охороняти)

Розрізнені — _____________________ (взаємозалежні)

Мікроскопічний — ___________­_____________ (гігантський)


Завдання «Втрачена інформація»

Вставте в речення пропущені слова.

Біосфера не має чітких меж, тому що поширення живих істот характеризує така властивість, як ____________________. Кількість світла, повітря, води, поживних речовин і ______________ визначають кількість живих організмів у тій чи іншій частині Землі. Біосфера містить у собі ________________ частину атмосфери, _______________ гідросферу й ____________________ частину літосфери, куди належить _____________________. Чотири __________________, у які вчені об’єднали істот біосфери, відрізняються за багатьма ознаками. Так, кількість видів __________________ майже в сім разів більша, ніж видів _____________________. Більшість рослин має у своїх тканинах __________________, що надає їм зеленого забарвлення. Людина своєю діяльністю руйнує природне середовище перебування живих організмів, тим самим зменшує живих істот.

Втрачені слова: хлорофіл, весь, верхній, нижню, ґрунт, розмаїтість, тепло, рослин, тварин, нерівномірність, царства.


Завдання «Закінчи фразу»

Залежно від рівня підготовки учнів пропущені слова й словосполучення або позначення можуть бути запропоновані в кінці переліку фраз (як це було зроблено в попередньому завданні «Втрачена інформація») або, з метою ускладнення завдання, учитель може не подавати підказки готових відповідей.

1. Найбільша жива система Землі — це _____________________ (біосфера).

2. До складу такої системи, як біосфера, входять усі існуючі на планеті ____________________ (екосистеми).

3. Як для будь-якої системи, так і для біосфери характерні внутрішні й зовнішні _________________ (зв’язки).

4. Прикладом внутрішніх зв’язків біосфери може служити збагачення води водоростями, які живуть у водоймі, __________________ (киснем).

5. Кисень, що водорості виділяють у воду, служить для дихання інших жителів водойми, наприклад ________________ (риб).

6. Прикладом зовнішніх зв’язків біосфери із Сонячною системою є використання живим організмом тепла й світла від __________________ (Сонця).

7. Рослини перетворюють енергію сонячних променів на хімічну енергію органічних речовин у процесі _________________ (фотосинтезу).

8. Для охорони тварин і рослин у звичному для них середовищі перебування й проведення спостережень і досліджень створюються __________________ (заповідники).

9. Мальовничі куточки природи з метою охорони, а також масового туризму й відпочинку людей оголошують ___________­_______________ (національними парками).

10. Певна ділянка екосистеми чи один із видів рослин або тварин охороняються в ___________­________________ (заказниках).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити