Природознавство - розробки уроків уроків

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 4. БІОСФЕРА — НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА.УЗАГАЛЬНЕННЯ


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)


Запитання

1. Відомо, що бактерії — дрібні одноклітинні організми. Виходячи з цього факту, який спосіб розмноження для них характерний?

2. Чи здатні бактерії створювати органічні речовини?


Завдання «Один за одним»

Розставте запропоновані приклади в порядку збільшення певної характеристики.

1. Розподіліть чотири царства біосфери в порядку збільшення їхньої розмаїтості: тварини, мікроорганізми, рослини й гриби.

Відповідь: мікроорганізми, гриби, рослини, тварини.

2. Розподіліть чотири оболонки Землі в такому порядку, в якому їх вивчали в курсі географії 6 класу: атмосфера, біосфера, гідросфера, літосфера.

Відповідь: літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера.

3. Розподіліть природоохоронні території в порядку суворості стосовно відвідувачів і туристів: національний природний парк, біосферний заповідник, заказник.

Відповідь: біосферний заповідник, заказник, національний природний парк.


Гра «Вірю — не вірю»

Її можна проводити на будь-якому уроці в усній або письмовій формі. Якщо подібні запитання вчитель подає в письмовій формі, то учні поруч із твердженням ставлять літеру В (вірю) або знак плюс, якщо згодні з твердженням, і ставлять літеру Н (не вірю) або знак мінус, якщо не згодні з твердженням. Під час проведення подібного опитування в усній формі вчитель може попросити виправляти помилкове твердження, тобто називати правильне або обґрунтувати свою незгоду.

1. Відходи, що Залишаються на поверхні Землі після видобутку корисних копалин, утворюють високі насипи — терикони. В

2. Межі біосфери є межами існування всіх живих організмів. В

3. Зараз майже не залишилося куточків біосфери, які не відчули б на собі втручання й впливу людини. В

4. Учені об’єднали всі організми біосфери в чотири королівства. Н

5. Жовта книга містить відомості про зникаючі види рослин і тварин. Н

6. У нашій державі створюються природоохоронні території й діють природоохоронні закони. В

7. В утворенні тіл живої й неживої природи беруть участь ті самі атоми. В

8. Біосфера — це єдине джерело природних багатств для людини. Н

9. ООН опікується винятково проблемою охорони навколишнього середовища. Н

10. Людині варто всіляко піклуватися про збереження біосфери. В


Завдання «Третій — зайвий»

Учням дають перелік понять, згрупованих по 3—4 приклади. У кожній групі прикладів один не відповідає темі, якій відповідають інші приклади з цієї групи. Учитель може давати завдання або тільки знайти невідповідний логічному ряду приклад, або як додаткове завдання — додати власний приклад, який не порушує логічний ряд.

1. Оболонки Землі: літосфера — Сонце — гідросфера.

2. Види тварин: ластівка міська — стриж — ластівка-береговушка.

3. Шкідливий вплив людини на біосферу: парниковий ефект — кислотні дощі — створення заповідників.

4. Мікроорганізми: віруси — гриби — бактерії.

5. Шапкові гриби: опеньок — маслюк — заєць.

6. Гриби: борошно — мукор — дріжджі.

7. Царство живих істот: рослини — тварини — хмари.

8. Природоохоронні організації: Всесвітній банк реконструкції й розвитку — Всесвітній фонд охорони дикої природи — Грінпіс.

9. Природоохоронні території: заповідники — Червона книга — заказники.

10. Природничі науки: хімія — фізкультура — фізика.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити