Природознавство - розробки уроків уроків

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА


УРОК 7

ТЕМА. ВИДИ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН І ТВАРИН.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 «СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН»


Мета уроку: навчальна — разом з учнями ознайомитися з видами розмноження рослин і тварин, пояснити переваги кожного з них; розвиваюча — підвести учнів до думки про те, що вид розмноження залежить від ступеня складності живого організму; виховна — підкреслити, іцо розмноження, як відтворення собі подібних особин,— одна з головних характерних ознак живого світу.

Основні поняття: розмноження, запліднення, зигота, зародок, яйцеклітина, сперматозоїд, статеве розмноження, запилення, перехресне запилення, самозапилення, плід, нестатеве розмноження, вегетативне розмноження, народження.

Методи уроку: словесний (бесіда), наочний (робота з рисунками в підручнику), практичний (ознайомлення зі способами розмноження рослин — усно).

Обладнання: підручник.

Тип уроку: засвоєння нових знань, комбінований.

Міжпредметні зв'язки: біологія людини (9 клас).

Структура уроку

І. Перевірка домашнього завдання

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

III. Актуалізація опорних знань учнів, їхнього попереднього досвіду

IV. Викладення основного матеріалу

1. Розмноження тварин.

2. Нестатеве розмноження у тварин.

3. Розмноження рослин.

4. Нестатеве розмноження у рослин (або практична робота №2 «Способи розмноження тварин; виконується усно).

V. Підбиття підсумків уроку

VI. Домашнє завдання


Хід уроку

I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

— Запитання до учнів

1. Звідки одержують енергію рослини? Звідки одержують енергію тварини?

Додаткове запитання: Що таке енергія?

2. У чому полягає зв’язок рослин із космосом? Додаткове запитання: Чому після великих фізичних навантажень хочеться їсти?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ, ЇХНЬОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ

— Що означає здатність живих організмів до розмноження? Ще одна з властивостей живих організмів давати потомство, що повторює будову, зовнішність і спосіб життя батьків.)

IV. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розмноження тварин

— Слово вчителя

Більшості тварин властиве статеве розмноження. У ньому беруть участь дві особини: самець і самка. Для розмноження в них є статеві органи, в яких утворюються чоловічі статеві клітини — сперматозоїди та жіночі статеві клітини — яйцеклітини.

Процес злиття сперматозоїда та яйцеклітини називають заплідненням, а клітину, що утворилася в результаті цього злиття,— зиготою. У міру поділу зиготи спочатку на дві клітини, а потім кожної з двох — ще на дві й так далі із зиготи формується зародок — майбутній живий організм.

Зародок може рости в тілі матері й одержувати поживні речовини та кисень із її організму. Так відбувається у всіх ссавців і людини. У комах, риб, плазунів і птахів зародок розвивається в яйці.

— Запитання до учнів

— Як називають яйця риб і жаб? (Ікрою.)

Яйце містить запас поживних речовин, які зародок використовує для росту й розвитку.

— Як називають момент, коли тварина залишає материнське тіло або яйце? (Народженням.)

2. Нестатеве розмноження у тварин

Деякі тварини можуть розмножуватися частинами тіла.

Якщо у морської зірки відітнути промінь, то з нього згодом виросте новий цілий організм. Одноклітинні живі організми (наприклад амеба) не мають статевих органів, тому вони розмножуються поділом клітини навпіл.

3. Розмноження рослин

— Завдання у робочому зошиті

— Бесіда

— Який орган у квіткових рослин відповідає за розмноження? (Квітка.)

У ній утворюються одночасно й жіночі статеві клітини (у маточці), і чоловічі статеві клітини (у тичинках). Щоб відбулося запліднення, пилок із тичинок має потрапити на маточку. Таке перенесення пилку називають запиленням.

— Що допомагає запиленню рослин? (Вітер і комахи-запильники — бджоли, оси, джмелі, метелики.)

— Як рослини приваблюють комах-запильників? (Яскравим кольором та духмяним ароматом квіток.)

Із заплідненої яйцеклітини квітки розвивається плід. Плід може містити одну насінину або багато.

— Якщо порівняти яйце птахів або риб із плодом рослин,— чим є насіння всередині плода? (Зародком.)

— А м’якоть плода? (Поживними речовинами, які використовуються для росту й розвитку зародка..)

Окрім того, що плід містить поживні речовини, він ще й захищає насіння, подібно до того, як шкаралупа захищає яйце.— Завдання у робочому зошиті

4. Нестатеве розмноження у рослин (або практична робота №2 «Способи розмноження тварин»; виконується усно)

— Завдання у робочому зошиті

Розмноження рослин частинами їхнього тіла називають вегетативним. Особливо такий спосіб розповсюджений у садівництві (черешками та вусиками), городництві (бульбами) та квітництві (кореневищами й цибулинами).

— Завдання у робочому зошиті

Гриби, водорості, мохи й папороті розмножуються спорами, які дозрівають на дорослій рослині без запилення.

— Завдання у робочому зошиті

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ


Критерій для порівняння

Тварини

Рослини

Види розмноження

Статеве із заплідненням; нестатеве або частинами тіла

Статеве із запиленням; частинами тіла або вегетативне; нестатеве або спорами

Де розвивається зародок

В організмі матері, яйці, ікрі

У насінині

Звідки отримує поживні речовини зародок

3 організму матері; з яйця, ікри

Із насінини


Розмноження — це здатність живих організмів відтворю* вати собі подібних. Розрізняють статеве й нестатеве розмноження в рослин і тварин.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до словникового диктанту (вивчити значення всіх слів, виділених у тексті підручника жирним шрифтом).


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Розмноження

Корінь множ у слові «розмноження» вказує на те, що цей процес спрямований на збільшення кількості. Будь-який організм у природі рано чи пізно гине — від агресії інших організмів, від хвороб або просто від старості. Будь-якій групі живих істот для підтримання своєї чисельності необхідно дбати про приріст.

При нестатевому розмноженні продовження роду відбувається без витрат енергії й часу на пошуки партнера протилежної статі. Але ця перевага пов’язана з величезним недоліком — однаковістю організмів, що народжуються, адже в мінливих умовах середовища безкінечним особинам-близнюкам важко виробити якості, які б забезпечували стійке виживання.

Інша справа — статеве розмноження. У цьому випадку кожний нащадок кожної пари поєднує у собі ознаки обох батьків, причому різною мірою. Тому кожне дитинча хоча б трохи відрізняється від тата з мамою та від своїх братів і сестер. Ступінь різноманітності нових поколінь у багато разів більший, а отже, й більший «запас міцності» виду, його здатність протистояти несприятливим умовам середовища.

Організми, які розмножуються тільки нестатевим шляхом, у природі скоріше за все є винятком із правил. При цьому вони мають певні особливості, що дозволяють їм вижити. Наприклад, амеби живуть у воді, де умови більш постійні, аніж на суші. А бактерії, для яких так само характерне нестатеве розмноження,— мають величезну швидкість розмноження. І в цьому є мудрість природи.

У більшості видів представники чоловічої та жіночої статі істотно відрізняються і за будовою клітин, і за будовою організму в цілому. Це явище одержало назву статевого диморфізму (від грец. di — двічі та morphe — форма). У рослин жіночі квітки маточкові, а чоловічі — тичинкові. У тварин самці, як правило, відрізняються своїм виглядом від самок. Зазвичай самці більші, але буває й навпаки: в одного з видів круглих червив самець настільки малий порівняно із самкою, що живе в складках її шкіри й вибирається звідти лише для того, щоб виконати свої чоловічі обов’язки. Особливо яскраво статевий диморфізм проявляється в період розмноження. Наприклад, у самців куликів турухтанів, у яких забарвлення пір’я однотонне, під час шлюбних ігор навколо шиї виростає величезний комір, який виграє всіма барвами веселки. Саме за допомогою нього самець і приваблює подругу.

Зовнішні ознаки статі у тварин визначаються особливими речовинами — статевими гормонами. І самки, й самці мають не тільки чоловічі, а й жіночі статеві гормони. У різних статей вони наявні в різному співвідношенні: у самців переважають чоловічі гормони, а в самок — жіночі. Але при різних відхиленнях, наприклад викликаних захворюваннями, цей баланс може порушуватися, і тоді організм здатний проявляти деякі ознаки протилежної статі. Такі явища зустрічаються й у людини — надлишок тих чи інших гормонів пояснює, чому одні чоловіки здаються надто женоподібними, а в жінок росте волосся на обличчі тощо.

Величезну роль відіграє плодючість організмів. У природі існує мудра закономірність: чим менша ймовірність виживання окремої особини, тим вища плодючість виду. Чемпіонами з розмноження є ті гриби й рослини, в яких спори та насіння з різних причин гинуть у величезних кількостях. Надзвичайно плодючі риби, як правило, залишають свою ікру без нагляду. Самка вугра відкладає близько 2 млн. ікринок! А ось найменша плодючість у ссавців: їхні дитинчата починають розвиватися всередині материнського тіла, а це забезпечує найвище збереження кожного плода.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити