Природознавство - розробки уроків 6 клас

ВСТУП

УРОК 1. ТЕМА. ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМИ. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ СИСТЕМИ

УРОК 2. ТЕМА. БУДОВА, ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЗВ'ЯЗКИ СИСТЕМ. ЕКОСИСТЕМА


ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

УРОК 3. ТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН, ТВАРИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 «ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН»

УРОК 4. ТЕМА. ЖИВЛЕННЯ ТА ЙОГО ТИПИ

УРОК 5. ТЕМА. ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН. ЗНАЧЕННЯ ДИХАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗМІВ

УРОК 6. ТЕМА. ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ

УРОК 7. ТЕМА. ВИДИ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН І ТВАРИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 «СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН»

УРОК 8. ТЕМА. ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ. РІСТ ТА РОЗВИТОК

УРОК 9. ТЕМА. ЗНАЧЕННЯ ПРИСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ ДО УМОВ ІСНУВАННЯ. ПОВЕДІНКА РОСЛИН І ТВАРИН

УРОК 10. ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 1

УРОК 10 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ). ТЕМА. УРОК-ГРА «ЦАРСТВО ПРОТИРІЧ»

УРОК 10 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ). ТЕМА. УРОК-ГРА «ПРИРОДОЗНАВЧИЙ КВЕСТ»


ТЕМА 2. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

УРОК 11. ТЕМА. ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 «СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА»

УРОК 12. ТЕМА. ЕКОСИСТЕМИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ — ЛІС, СТЕП ТА ПРІСНА ВОДОЙМА. ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ

УРОК 13. ТЕМА. ҐРУНТ. СКЛАД ҐРУНТУ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ҐРУНТІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 «ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ»

УРОК 14. ТЕМА. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ДОБРИВА

УРОК 15. ТЕМА. ПОЛЕ. РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ ПОЛЯ. ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 «ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДО ПОСІВУ»

УРОК 16. ТЕМА. САД. ДОГЛЯД ЗА САДОМ

УРОК 17. ТЕМА. ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ. ЗЕЛЕНА АРХІТЕКТУРА. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ

УРОК 18. ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 2

УРОК 18 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ). ТЕМА. УРОК-ЛОТО «ЕКОСИСТЕМИ РІДНОГО КРАЮ»


ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ

УРОК 19. ТЕМА. СИЛА

УРОК 20. ТЕМА. ВИДИ СИЛ

УРОК 21. ТЕМА. СИЛИ В ЖИВІЙ ПРИРОДІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 «ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ»

УРОК 22. ТЕМА. ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ МЕХАНІЗМИ

УРОК 23. ТЕМА. РОБОТА Й ЕНЕРГІЯ

УРОК 24. ТЕМА. МАШИНИ, ЇХНЯ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ. РЕЧОВИНИ ТА МАТЕРІАЛИ, З ЯКИХ ВИГОТОВЛЯЮТЬ МАШИНИ

УРОК 25. ТЕМА. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК 26. ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ 3

УРОК 26 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ). ТЕМА. ПРИРОДОЗНАВЧИЙ КВК (КЛУБ ВЕСЕЛИХ ТА КМІТЛИВИХ)


ТЕМА 4. БІОСФЕРА — НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА

УРОК 27. ТЕМА. СКЛАД І МЕЖІ БІОСФЕРИ

УРОК 28. ТЕМА. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

УРОК 29. ТЕМА. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ

УРОК 30. ТЕМА. ЧЕРВОНА КНИГА, ОХОРОНА БІОСФЕРИ

УРОК 30 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ). ТЕМА. УРОК-ГРА «ТРАГЕДІЯ ПЛАНЕТИ ЕКОЛУЗІЯ»


УЗАГАЛЬНЕННЯ

УРОК 31. ТЕМА. ЦІЛІСНІСТЬ ПРИРОДИ. РОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

УРОК 32. ТЕМА. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ

УРОК 33. ТЕМА. ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ


ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

  ЦІКАВІ ДОСЛІДИ

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1-3 БАЛИ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ (10-12 БАЛІВ)

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ Й ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1-3 БАЛИ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ (10-12 БАЛІВ)

ТЕМА 3. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ

  ЦІКАВІ ДОСЛІДИ

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1-3 БАЛИ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ (10—12 БАЛІВ)

ТЕМА 4. БІОСФЕРА — НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1—3 БАЛИ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)

  ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ (7-9 БАЛІВ)

  ЗАПИТАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ (10-12 БАЛІВ)


ВІДПОВІДІ ДО ПОСІБНИКА «ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ» 6 КЛАС


ВІДПОВІДІ ДО ВИДАННЯ «ПРИРОДОЗНАВСТВО. 6 КЛАС. КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ»


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити