ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС - розробки уроків

УРОК 2. БУДОВА, ВНУТРІШНІ Й ЗОВНІШНІ ЗВ'ЯЗКИ СИСТЕМ


Мета: актуалізувати та поглибити знання учнів про природні та штучні системи, розвивати вміння визначати внутрішні та зовнішні зв’язки системи, виховувати уважність, аналітичне мислення.

Обладнання: таблиці «Екосистема лісу», «Будова клітини», модель Сонячної системи, зошити, підручники.

Основні поняття: система, природна система, штучна система, внутрішні зв’язки, зовнішні зв’язки.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь


ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Перевірка домашнього завдання (опис штучної системи, обговорення її корисності; конкурс загадок про системи).

Завдання 1. Установіть зайве слово (пару).

Ліс, степ, поле, сад, клітина, телефон, акваріумна рибка.

Комп’ютер, кімнатна рослина, робот, моторний човен, годинник, ліхтарик.

Ліхтарик-батарейка, автомобіль — мотор, клітина — ядро, парк — дерево, холодильник — пило-смок.

Завдання 2. Назвіть спільні та відмінні ознаки природних та штучних систем.

Видатний англійський учений Чарльз Дарвін якось сказав, що завдяки кішкам в Англії ще не перевелись баранячі котлети. Як це зрозуміти? Який зв’язок побачив учений між кішками та вівцями? (Варіанти відповідей учнів)

Виявляється, миші знищують джмелів (точніше, їхні гнізда). Джмелі — єдині запилювачі червоної конюшини. Отже, там, де немає джмелів, конюшина не росте. Конюшина — головний корм для овець. А значить, де багато кішок, там мало мишей, багато джмелів, гарні врожаї конюшини, ситі вівці та багато м’яса для котлет.

Цей смішний та незвичайний на перший погляд приклад показує, наскільки в навколишньому світі все взаємопов’язано. Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо про зв’язки, про те, якими вони бувають у системах та яку роль виконують.

 

ІVВивчення нового матеріалу

1. Будова системи

Розгляд таблиць «Екосистема лісу», «Будова клітини», моделі Сонячної системи

Кожна система складається з частин — компонентів, кожний з яких має своє значення. Є головні компоненти і другорядні. Наприклад, втрата одного листка рослиною не призведе до руйнування системи, а втрата кореня (головного компонента) — призведе.

2. Внутрішні зв’язки систем

Між компонентами в системі, як у штучній, так і природній, існують зв’язки.

Завдання 3 (робота по рядах)

Установіть внутрішні зв’язки в системах: ліс, комп’ютер, автомобіль. Для чого вони потрібні? (Внутрішні зв’язки поєднують компоненти системи в єдине ціле.)

3. зовнішні зв’язки систем

Завдання 4 (робота по рядах)

Установіть, що необхідно вказаним системам, для того щоб вони виконували свої функції.

Ліс отримує енергію Сонця та поживні речовини з ґрунту, комп’ютер використовує електроенергію електромереж, автомобілю потрібно паливо, яке під час згоряння виділяє енергію. Отже, зовнішні зв’язки системи — це надходження енергії або речовин, які пов’язують систему з навколишнім середовищем та забезпечують її функціонування.

4. Головні властивості систем

Природні та штучні системи, що оточують нас у навколишньому середовищі, дуже різноманітні, але всім їх притаманні певні загальні властивості.

Завдання 5 (прийом «Два — чотири — всі разом»)

Спочатку учні працюють у парах, потім у четвірках, кожна з яких оголошує одне рішення (учитель записує на дошці); далі фронтально визначаються найголовніші. Визначте головні властивості систем.

Отже, всі системи, як природні, так і штучні, мають такі загальні властивості:

•     складаються з частин — компонентів, що пов’язані між собою;

•     мають межі, що відділяють їх від навколишнього середовища;

•     мають внутрішні і зовнішні зв’язки;

•     відносно стійкі.


VЗакріплення вивченого матеріалу

Завдання 6. Складіть усний опис однієї з природних та штучних систем (за власним вибором) за планом: а) назва системи; б) компоненти системи; в) межі системи г) внутрішні зв’язки; д) зовнішні зв’язки; є) використання системи людиною.


VІ. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф      .

2. Намалювати природну (штучну) систему та показати її внутрішні та зовнішні зв’язки.

3. Розпочати підготовку над реалізацією творчих проектів за темами:

•     «Пристосування рослин до умов навколишнього середовища»;

•     «Пристосування тварин до умов навколишнього середовища»;

•     «Пристосування тварин до життя в місті».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити