ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС - розробки уроків

УРОК 24. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМОЮ «РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ» *


Мета: узагальнити та систематизувати знання за вивченою темою; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками; розвивати вміння виконувати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уважність, організованість, відповідальність, зосередженість.

Обладнання: роздавальні матеріали із завданнями.

Тип уроку: контролю, оцінки й корекції знань учнів.

Завдання для контролю

Варіант 1

I рівень

1. Сила тяжіння — це сила, ...

а) яка перешкоджає рухові тіла по поверхні;

б) з якою земля притягує до себе тіла;

в) яка виникає в результаті деформації тіла;

г) з якою вода діє на тіла, що занурені в неї.

2. Механізмом є:

а) ножиці;

б) кавоварка;          

в) праска;

г) підйомний кран.

3. Гвинт гелікоптера зроблений з:

а) металу;

б) дерева;               

в) пластика;

г) гуми.

4. Одиниця вимірювання енергії — ...

а) метр;

б) Цельсій;               

в) Джоуль;

г) Ньютон.

5. Динамометр — це прилад, який служить для вимірювання:

а) роботи;

б) сили;                   

в) маси тіла;

г) довжини.

6. Робочим органом зернозбирального комбайна є:

а) жатка;

б) колеса;                

в) руль;

г) двигун.


II рівень

7. Складіть речення із запропонованих слів.

На Землі, джерело, є Сонце, найбільше, для живих організмів, енергії.

___________________________________________________________________

8. Доповни речення, закресливши із слів, виділених курсивом, неправильну підказку.

На атомній електростанції відбувається перетворення атомної енергії, розщеплення хімічних елементів на механічну, електричну.

9. Поставте знак «+» або «-» поряд із наведеними твердженнями.

[  ] Механізм важіль допомагає підняти вантажі на значну висоту.

[  ] Дерево зламається під вітром лише тоді, коли сила вітру перевищить силу пружності дерева.

 

III рівень

10. Наведіть 2-3 приклади перетворення електричної енергії на інші види в різних пристроях.

___________________________________________________________________

 

IV рівень

11. Складіть власні «Правила енергоспоживання у побуті», що спрямовані на енергозбереження.

___________________________________________________________________

 

Варіант 2

I рівень

1. Сила тертя — це сила, .

а) яка перешкоджає рухові тіла по поверхні;

б) з якою Земля притягує до себе тіла;

в) яка виникає в результаті деформації тіла;

г) з якою вода діє на тіла, що занурені в неї.

2. Машиною є:

а) молоток;

б) сокира;                               

в) велосипед;

г) ножиці.

3. Коли було винайдено колесо, його виготовляли з:

а) металу;

б) дерева;                               

в) пластика;

г) гуми.

4. Одиниця вимірювання сили — .

а) метр;

б) Цельсій;                              

в) Джоуль;

г) Ньютон.

5. Пристрої, що слугують для перетворення сили, називають:

а) електростанціями;

б) механізмами;                       

в) перетворювачами;

г) вагами.

6. Робочим органом екскаватора є:

а) двигун;

б) ковш;                                  

в) гусениці;

г) руль.

 

II рівень

7. Складіть речення із запропонованих слів.

Безслідно, на інший, а перетворюється, не, енергія, зникає, з одного виду.

___________________________________________________________________

8. Доповни речення, закресливши із слів, виділених курсивом, непотрібне.

На гідроелектростанції відбувається перетворення механічної енергії води на електричну, теплову.

9. Поставте знак «+» або «-» поряд із наведеними твердженнями.

[  ] Колесо — це простий механізм, що допомагає зменшити силу тертя під час переміщення тіл.

[  ] Якщо поверхні тіл ретельно відшліфувати, змастити, то можна повністю позбавитися від тертя.

 

ІІІ рівень

10. Наведіть 2-3 приклади перетворення різних видів енергії в електричну.

___________________________________________________________________

 

IV рівень

11. Охарактеризуйте шляхи розв’язання проблеми енергозбереження.

___________________________________________________________________

_______________________________________________________

*  Проводиться на розсуд учителя.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити