ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС - розробки уроків

УРОК 25. БІОСФЕРА - НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА. СКЛАД ТА МЕЖІ БІОСФЕРИ

 

Мета: актуалізувати знання про оболонки Землі; сформувати первинні знання про біосферу, її склад та межі; ознайомити з ученням В. Вернадського про біосферу; розвивати уміння пояснювати зв’язок біосфери з іншими оболонками Землі; виховувати екологічне мислення, інтерес до вивчення теми.

Обладнання: таблиця «Межі біосфери», портрет В. Вернадського, підручники, зошити.

Основні поняття: біосфера, атмосфера, гідросфера, літосфера, організми.

Тип уроку: вивчення й первинного засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Запитання

•     Які оболонки Землі ви знаєте?

•     Які з названих вами оболонок є й на інших планетах?

•     Яка оболонка, на ваш погляд, є унікальною?

 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

«Жива» оболонка нашої планети — це унікальна «лабораторія», в якій кожний її об’єкт має своє призначення. Організми беруть активну участь у вивітрюванні гірських порід, формуванні нових форм рельєфу, утворенні водойм (наприклад, унаслідок будування загат бобрами), створенні гірських порід (кам’яного вугілля, крейди тощо), зміні кліматичних характеристик місцевості, формуванні ґрунтів, регулюванні мінерально-сольового складу води Світового океану.

Загальна маса живих організмів Землі становить не більш ніж 0,01 % маси літосфери, але їх діяльність і роль у природі Землі винятково велика, оскільки вони здійснюють у ній не менші зміни, ніж діяльність річок, вітру, льодовиків та інших екзогенних факторів. Про склад та межі біосфери, значення живих організмів та зв’язок «живої» оболонки з іншими оболонками Землі ви дізнаєтесь сьогодні на уроці.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Що таке біосфера

Біосфера — оболонка Землі, в якій мешкають живі організми. Біосфера утворилась у результаті виникнення життя (живих організмів) як прямий результат загального розвитку планети Земля. Тривалість існування життя на Землі визначається часом від 1,5-2 до 4-5 млрд. років.

Перші уявлення про біосферу як «зону життя» сформулював Ж. Б. Ламарк (1802). Термін «біосфера» було введено в науку австрійським геологом Е. Зюссом (1875).

Вчення про біосферу обґрунтував та розвинув перший президент Української академії наук Володимир Іванович Вернадський.

2. Склад та межі біосфери

За В. Вернадським, біосфера Землі являє собою складну відкриту систему, яка включає в себе верхні шари земної кори, всю гідросферу і нижню частину атмосфери — тропосферу з організмами, що їх населяють.

Запитання. Чим, на вашу думку, обумовлені межі біосфери?

Межі біосфери визначаються поширенням живих організмів, їх залежністю від певних умов: кількості світла, повітря, води, тепла тощо. Верхня межа біосфери знаходиться на висоті до 30 км, нижня у літосфері, на глибині до 4-5 км від поверхні Землі. Таким чином, до складу біосфери входять:

•     компоненти неживої природи (нижня частина атмосфери, вся гідросфера та верхня частина літосфери);

•     компоненти живої природи (всі живі організми).

Живі організми поширені в біосфері нерівномірно. Найбільша їх концентрація — на поверхні суходолу, у поверхневих шарах Світового океану, на його дні у мілководних частинах.

За всю історію в біосфері налічувалось близько 500 млн. видів живих організмів. Тепер їх близько 2 мільйонів. Решта, наприклад динозаври, які жили близько 70 млн. років тому, вимерли.

3. Взаємозв’язок біосфери з іншими оболонками Землі

В. І. Вернадський писав: «На земній поверхні немає сили, більш постійно діючої, а тому й більш могутньої за остаточними наслідками, ніж живі організми, взяті разом». Наслідки діяльності живих організмів позначилися на всіх оболонках Землі.

Завдання 1. Наведіть приклади взаємодії двох оболонок: біосфера — атмосфера; біосфера — гідросфера; біосфера — літосфера.

Біосфера тісно взаємодіє з усіма оболонками Землі. Сучасний склад атмосферного повітря, води гідросфери, утворення осадових гірських порід уламкового й органічного походження — наслідки взаємодії оболонки життя з атмосферою, гідросферою, літосферою.

4. Біосфера — найбільша жива система

Біосфера являє собою глобальну планетарну екосистему. У цілому біосфера схожа на великий, гігантський організм, в якому автоматично підтримується стан рівноваги (гомеостаз) та існують різні зв’язки: енергетичні, інформаційні тощо. Структура організмів біосфери за своїм принципом нагадує харчові ланцюги: одні організми споживають інших чи їх рештки, забезпечуючи кругообіг речовин на планеті.


V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 2. Складіть у зошитах схему внутрішніх і зовнішніх зв’язків біосфери як живої системи.

Гра «Так — ні»

•     Найбагатший рослинний і тваринний світ сформувався поблизу полюсів Землі.

•     Верхня межа біосфери сягає 100 км над поверхнею Землі, а нижня — на 4-5 вглиб літосфери.

•     На Землі є екосистеми, більші за розмірами, ніж біосфера.

•     Безперервна взаємодія живої і неживої природи існує завдяки кругообігу речовин.


VІ. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф      .

2. Випереджальне (окремим учням). Підготувати повідомлення про організми біосфери (цікаві факти, незвичайні особливості, малюнки, зображення).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити