ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС - розробки уроків

УРОК 26. РІЗНОМАНІТТЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ


Мета: актуалізувати та поглибити знання про біосферу; сформувати загальні уявлення про систему класифікації живих організмів; ознайомити з різноманіттям сучасного органічного світу біосфери; розвивати уміння розрізняти організми за царствами; виховувати дбайливе ставлення до природи, цікавість до теми.

Обладнання: зображення різних рослин і тварин, відео-сюжет «Незвичайні рослини та тварини», підручники, зошити.

Основні поняття: біосфера, атмосфера, літосфера, гідросфера царства організмів, види організмів.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та вмінь

Запитання

•     Що являє собою біосфера? Хто створив учення про біосферу?

•     Що складає живу речовину біосфери?

•     Які умови обмежують розвиток живих організмів?

•     Чи можуть змінитися межі біосфери? За яких умов?

Завдання 1. Доведіть, що біосфера впливає на атмосферу, гідросферу та літосферу.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ми живемо в дивовижному й цікавому світі. Цей світ наповнений життям у найрізноманітніших його проявах. На землі й під землею, під водою й у повітрі — усюди нас оточують живі істоти. Ніхто не знає точно, скільки їх є на Землі, та вчені описали близько 2 мільйонів різних видів. Але їх може виявитися й набагато більше. Дослідники вважають, що на Землі ще не відкрито і не описано багато дрібних організмів. А іноді знаходяться й представники організмів минулих епох, які, на думку вчених, вже давно вимерли. Як зорієнтуватися та розібратися в цьому розмаїтті життя?


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Класифікація організмів

Тривалі дослідження живих істот підвели вчених до думки про необхідність їх класифікації, тобто розподілу на групи за певними ознаками. В основі сучасної класифікації живих організмів лежить система, запропонована ще в 1758 р. шведським натуралістом Карлом Ліннеєм. За цією системою організми об’єднуються в групи різного рангу. Об’єднання найвищого рівня — це царства. Сучасні вчені виділяють п’ять царств живих організмів — віруси, бактерії, гриби, рослини і тварини. Царства, у свою чергу, поділяються на інші класифікаційні одиниці, про які ви детальніше дізнаєтесь на уроках біології. Схожі за внутрішньою та зовнішньою будовою організми об’єднують у види. Назва виду складається з двох слів, наприклад: звіробій звичайний, півонія кримська, ведмідь білий, ведмідь бурий. Різни види в природі зазвичай не схрещуються.

2. Царства живої природи

Бактерії — одноклітинні мікроорганізми. Вони дуже дрібні, лише найбільші з них можуть виростати до 0,5 мм у розмірі та бути видимими неозброєним оком. Бактерії — це найпоширеніша група організмів. Вони є повсюди: у ґрунті, у повітрі, на вершинах засніжених гір, навіть у гарячих джерелах і дуже солоних водоймах. Наприклад, у грамі ґрунту міститься близько 40 млн. бактеріальних клітин. Більшість бактерій нешкідливі, але деякі з них можуть спричиняти хвороби.

Віруси теж дуже дрібні організми. У середньому віруси в 50 разів менші за бактерії. Їх навіть неможливо побачити в оптичний мікроскоп. Віруси є внутрішньоклітинними паразитами, оскільки вони не здатні існувати самостійно, а розвиваються тільки всередині клітин живих організмів. Віруси спричиняють багато хвороб.

Гриби — це не тільки всім відомі шапкові гриби, а й мікроскопічні одноклітинні організми, дріжджі, пліснява і слизовики.

Запитання. Пригадайте, який спосіб живлення мають гриби.

Гриби, на відміну від рослин, не можуть самі виробляти необхідні органічні речовини.

Вони живляться рештками інших організмів або, як гриби-паразити, уражають живі організми. Гриби поширені на тільки на суходолі, а й у воді. Деякі живуть на поверхні або всередині організмів, спричиняючи різні захворювання, наприклад стригучий лишай. Однак гриби можуть бути й корисними для людини. Так, поширений у медицині антибіотик пеніцилін отримують з цільових грибів. Дріжджі, необхідні для випікання хліба, — це теж гриби.

Рослини — єдині організми, здатні продукувати поживні речовини. Царство рослин налічує понад 500 тисяч видів. Рослини можна побачити майже в усіх куточках біосфери. Вони змогли пристосуватися до різноманітних умов проживання.

Запитання. Пригадайте, які умови існування необхідні рослинам.

Усім рослинам необхідне сонячне сяйво, вода, вуглекислий газ, мінеральні солі.

Серед усіх вивчених сучасних організмів тварини становлять приблизно 75 %. Як і рослини, тварини пристосувалися до проживання в різних частинах біосфери. Однак, на відміну від рослин, яким властивий переважно прикріплений спосіб життя, тварини, як правило, рухаються. Тварини (крім окремих одноклітинних) не здатні самостійно створювати органічні речовини.

3. Різноманіття живих організмів у біосфері Виступи учнів з повідомленнями

Запитання. Які пристосування мають організми, про які ви склали повідомлення, до умов навколишнього середовища?


V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 2. Назвіть і запишіть у зошит представників живої природи своєї місцевості. Розмежуйте їх за царствами живої природи.


VІ. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф      .

2. Скласти кросворд «Організми біосфери» з ключовим словом «біосфера».

3. Об’єднатися в групи, підготувати матеріали до дискусії за темами «Забруднення атмосфери», «Забруднення гідросфери», «Парниковий ефект», «Кислотні дощі», «Проблеми великих міст». На аркуші паперу А3 зробити малюнок, що відображає суть теми дискусії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити