ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС - розробки уроків

УРОК 30. ЦІЛІСНІСТЬ ПРИРОДИ. РОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ


Мета: узагальнити та систематизувати знання про компоненти природи та їх взаємозв’язки; сформувати загальні уявлення про природничі науки та об’єкт їх вивчення; сприяти розумінню ролі природничих знань у формуванні наукової картини світу; розвивати уміння наводити приклади взаємозв’язків в природі, визначати галузі дослідження природничих наук; виховувати уважність, творчість, відповідальність за майбутнє природи.

Обладнання: плакати «Бережіть природу!», таблиці та зображення різних екосистем, підручники, зошити.

Основні поняття: біосфера, природний комплекс, астрономія, біологія, фізика, екологія, хімія, географія.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Обговорення плакатів «Бережіть природу!»

Робота в парах. Обмін зошитами з тестовими запитаннями, виконання завдань, перевірка.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

На Сході є така повчальна притча. Одного разу до трьох сліпих мудреців підвели до слона та запитали: «Що це таке?» Один схопив руками ногу гіганта та відповів: «Це колона!» Інший узявся за хобот та злякався: «Та це ж змія!» Третій, намацавши хвіст, оголосив: «Це мотузка!» Ніхто з мудреців так і не зрозумів, що перед ними величезний слон, оскільки кожний намагався дізнатися лише про якусь одну його частину. Навіть якщо б вони обмінялися отриманими враженнями, то не змогли б пов’язати разом колону, мотузку та змію й дати правильну відповідь на поставлене запитання.

Світ, що нас оточує, — це єдиний організм. У ньому все взаємопов’язано в єдине ціле тисячами видимих та невидимих нитей. Невдало доторкнешся до однієї — і світ зміниться. А якщо порвеш? Що нас очікує у майбутньому?


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Цілісність природи

Завершуючи вивчення курсу природознавства, ви мали змогу переконатися в тому, що людину завжди й всюди оточують системи — штучні, створені нею самою, або природні.

Завдання 1. Пригадайте та назвіть властивості систем.

На уроках географії в 6 класі ви дізналися, що найбільш складною природною системою нашої планети є географічна оболонка. У ній представлено безліч видів взаємодій на рівні води, повітря, ґрунтів, рослин, тварин, гірських порід та мінералів. Жодна зі створених людиною систем, починаючи з автомобіля і до величезного мегаполісу, не може порівнятися за складністю до цього витвору природи. Географічна оболонка — це найбільший природний комплекс на Землі, що поділяється на менші за розміром системи — зональні та азональні природні комплекси. Природні комплекси у межах географічної оболонки взаємодіють між собою. А всі елементи природних комплексів — «цеглинки» єдиного цілого. Якщо зруйнувати хоча б одну цеглинку, решта зміниться, причому, як правило, не в кращу сторону.

Завдання 2. Наведіть приклади, які доводять цілісність природи.

Ось чому для того, щоб жити в гармонії з навколишнім середовищем, людині важливо зрозуміти та вивчити закони природи.

2. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу.

Науки, що вивчають природу

Отже, не можна зрозуміти навколишній світ, якщо вивчати його частинами, адже природа — це єдиний організм. Природу вивчають багато наук, їх надбання об’єднують для пізнання світу.

Астрономія — наука про Всесвіт, його будову і розвиток.

Біологія — сукупність наук про живу природу.

Географія — наука про природу земної поверхні, про населення та його господарську діяльність.

Екологія — наука про взаємозв’язок між живими організмами і середовище їх існування.

Фізика — наука про найбільш загальні закони та закономірності природи.

Хімія — наука про будову та властивості речовин, їх перетворення.


V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 3. Складіть опорну схему «Природознавство та предмети природничого циклу». Підпишіть вздовж стрілочок основні поняття, які є базовими для кожної науки та були вивчені в курсі «Природознавство».VІ. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф      .

2. Об’єднатися у дві команди для проведення природознавчого КВК, обрати капітанів. Підготувати: назву команди, девіз, емблему, привітання, запитання.


Уроки 31-34. Екскурсії

Урок 35. Резерв

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити