ПРИРОДОЗНАВСТВО 6 КЛАС - розробки уроків

УРОК 1. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ СИСТЕМИ

УРОК 2. БУДОВА, ВНУТРІШНІ Й ЗОВНІШНІ ЗВ'ЯЗКИ СИСТЕМ

УРОК 3. ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА. ОРГАНИ РОСЛИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 «ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ РОСЛИН»

УРОК 4. ОРГАНИ ТВАРИН

УРОК 5. ВЛАСТИВОСТІ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. ЖИВЛЕННЯ ТА ЙОГО ТИПИ

УРОК 6. ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

УРОК 7. ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ

УРОК 8. ВИДИ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН І ТВАРИН. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 «СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН»

УРОК 9. РІСТ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

УРОК 10. ПОВЕДІНКА РОСЛИН І ТВАРИН. ЗНАЧЕННЯ ПРИСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ ДО УМОВ ІСНУВАННЯ

УРОК 11. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА»

УРОК 12. ЕКОСИСТЕМА. ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 «СКЛАДАННЯ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА В ЕКОСИСТЕМІ АКВАРІУМА»

УРОК 13. ЕКОСИСТЕМИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ: ЛІС, СТЕП, ПРІСНА ВОДОЙМА. ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. ОХОРОНА ЕКОСИСТЕМ

УРОК 14. ҐРУНТ. СКЛАД ҐРУНТУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 «ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ»

УРОК 15. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ҐРУНТІВ. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА СПОСОБИ її ПІДВИЩЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ДОБРИВА

УРОК 16. ШТУЧНІ ЕКОСИСТЕМИ. ПОЛЕ. САД. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 «ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДО ПОСІВУ»

УРОК 17. ЗНАЧЕННЯ ШТУЧНИХ ЕКОСИСТЕМ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ЗЕЛЕНА АРХІТЕКТУРА

УРОК 18. РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ. СИЛА. ВИДИ СИЛ

УРОК 19. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 «ВИМІРЮВАННЯ СИЛ»

УРОК 20. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПРОСТИХ МЕХАНІЗМІВ

УРОК 21. РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

УРОК 22. МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ, ЇХ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ; РЕЧОВИНИ ТА МАТЕРІАЛИ, З ЯКИХ ЇХ ВИГОТОВЛЯЮТЬ

УРОК 23. ЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК 24. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМОЮ «РУКОТВОРНІ СИСТЕМИ»

УРОК 25. БІОСФЕРА - НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА. СКЛАД ТА МЕЖІ БІОСФЕРИ

УРОК 26. РІЗНОМАНІТТЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ

УРОК 27. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

УРОК 28. ОХОРОНА БІОСФЕРИ

УРОК 29. ЧЕРВОНА КНИГА

УРОК 30. ЦІЛІСНІСТЬ ПРИРОДИ. РОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ

ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити