Уроки фізики у 10 класі

ДИНАМІКА


Урок № 10

Тема. Контрольна робота «Закони динаміки»


Мета: з'ясувати рівень освітньої підготовки учнів, провести контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з тем; розвивати вміння письмово висловлювати думки, відповідати на різнорівневі запитання; виховувати самостійність, старанність, відповідальність за виконувану роботу.

Обладнання: картки для тематичного оцінювання.

Тип уроку: урок контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організація роботи


II. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

Учитель повідомляє тему і завдання уроку.


III. Перевірка знань учнів

Виконання учнями різнорівневих завдань контрольної роботи.

Варіант 1

Початковий рівень

1. Установіть відповідність між назвами сили та аналітичним записом (формулою)

1. Сила тертя ковзання

2. Сила Архімеда

3. Сила пружності

4. Сила гравітації між Сонцем і Землею

2. Як визначається одиниця сили 1 Н через основні одиниці СІ?

image192

3. Модуль сили взаємодії між Землею та Місяцем:

а) прямо пропорційний добутку мас Землі і Місяця та відстані між ними;

б) прямо пропорційний добутку мас Землі і Місяця та обернено пропорційний відстані між ними;

в) прямо пропорційний добутку мас Землі і Місяця та обернено пропорційний квадратові відстані між ними;

г) прямо пропорційний квадратові відстані між Землею і Місяцем та обернено пропорційний добутку їх мас.

Середній рівень

1. Швидкісний ліфт починає рух вгору зі стану спокою з прискоренням 1,2 м/с2. Визначити вагу пасажира масою 80 кг під час руху (g = 9,8 м/с2).

а) 720 Н; б) 800 Н; в) 880 Н; г) 960 Н;

2. Тіло перебуває у стані невагомості, якщо:

а) рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю;

б) сили тяжіння зрівноважена іншою силою;

в) на тіло діє тільки сила тяжіння;

г) його прискорення дорівнює нулю.

3. Укажіть, у якому з перелічених нижче випадків спостерігається явище інерції.

а) Камінь вільно падає.

б) Супутник рухається по орбіті.

в) Автомобіль рухається рівномірно прямолінійно.

г) У момент старту ракети космонавт відчуває перевантаження.

Достатній рівень

1. Дві сили величиною 2 Н і 3 Н прикладені до однієї точки тіла. Кут між векторами цих сил дорівнює 90°. Якого прискорення набуває тіло масою 720 г?

2. Автомобіль масою 4 т рухається зі швидкістю 72 км/год. Гальмуючи, шофер вимкнув зчеплення і приклав гальмівну силу 16 кН. Визначити шлях і час гальмування.

Високий рівень

1. Дві пружини жорсткістю 200 Н і 400 Н складені паралельно. Яку силу треба прикласти до системи пружин, щоб розтягнути її на 2 см?

2. Супутник запущено у площині екватора Землі по коловій орбіті так, що він весь час перебуває над тією самою точкою екватора. Визначити радіус орбіти та орбітальну швидкість супутника. Маса Землі 6·1024 кг, а її радіус 6400 км.


Варіант 2

Початковий рівень

1. Вага — це:

а) міра інертності тіла;

б) міра гравітаційної взаємодії тіла із Землею;

в) сила, з якою Земля діє на тіло біля її поверхні;

г) сили, з якою тіло діє на опору або підвіс внаслідок притягання до Землі.

2. Установіть відповідність між фізичним законом і формулою, що його описує.

1. Закон збереження імпульсу

2. Другий закон динаміки Ньютона

3. Третій закон динаміки Ньютона

4. Закон всесвітнього тяжіння

image193

3. Яку горизонтальну швидкість необхідно надати тілу біля поверхні Землі, щоб воно рухалось по коловій орбіті навколо Землі?

а) Приблизно 7,9      км/с;

б) приблизно 1 км/с;

в) приблизно 11,2 км/с;

г) приблизно.

Середній рівень

1. Космічна ракета під час старту з поверхні Землі рухається вертикально з прискоренням 20 м/с2. Визначити вагу космонавта в кабіні, якщо його маса 80 кг (g = 10 м/с2).

а) 0,9 кН;

б) 1,6 кН;

в) 2 кН;

г) 2,4 кН.

2. Прискорення вільного падіння біля поверхні Землі:

а) всюди однакове;

б) на полюсі менше, ніж на екваторі;

в) на полюсі більше, ніж на екваторі;

г) залежить від географічної довготи.

3. Закони класичної механіки не можна застосувати:

а) для обчислення першої космічної швидкості;

б) під час розгляду руху тіл зі швидкостями, наближеними до швидкості світла;

в) для обчислення гальмівного шляху автомобіля;

г) під час розгляду сил, що діють на пілота, який виводить літак із      пікірування.

Достатній рівень

1. Чи можуть сили 4 Н і 6 Н, прикладені в одній точці до тіла, дати рівнодійну, що дорівнює: 1 Н; 2 Н; 4 Н; 10 Н; 15 Н? Яке найбільше прискорення вони можуть надати тілу масою 5 кг?

2. Тепловоз на горизонтальній ділянці шляху розвиває силу тяги 147 кН. Маса поїзда 1000 т, а опір рухові 80 кН. На якому шляху швидкість поїзда зросте від 54 км/год. до 72 км/год?

Високий рівень

1. Дві пружини жорсткістю 200 Н/м і 800 Н/м з’єднані послідовно. Яка жорсткість системи цих пружин? Яку силу треба прикласти до цієї системи пружин, щоб розтягнути її на 2 см?

2. З якою середньою швидкістю рухається Місяць навколо Землі, якщо середня відстань від Землі до Місяця 3,8·108 м, маса Землі 6·1026 кг?


IV. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Бліц-інтерв’ю»

Діти відповідають на запитання:

— Які завдання були найцікавіші, найлегші, найскладніші?

— Чи задоволений я своєю роботою?


V. Домашнє завдання

Обмінятись картками та виконати завдання іншого варіанта.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити