УРОКИ ФІЗИКИ У 10 КЛАСІ.
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

ЛІТЕРАТУРА


1. Фізика. Астрономія. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 7-12 класи. — К. : Перун, 2005.

2. Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод, посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. — К.: А.С.К., 2004. — 192 с.: іл.

3. Бугайов О. І. та ін. Планування навчально-виховного процесу з фізики. — К.: Радянська школа, 1989. — 264 с.

4. Кирик Л.A. Уроки фізики. 9 клас: Календарно-тематичне планування, плани-конспекти уроків, методичні рекомендації, тематичні контрольні роботи / Л. А. Кирик, Л. Е. Генденштейн. — 2-ге вид. — X.: Ранок-НТ, 2004. — 336 с.— С. 146, 147.

5. Гельфгат І. М„ Ненашев І. Ю. Фізика-9. Збірник задач. — X.: Гімназія, 2002. — 136 с.

6. Кирик Л.А. Самостійні та контрольні роботи з фізики: 9 клас. —X.: Гімназія, 1999. — 128 с.

7. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики. — X.: Гімназія, 2007. — 80 с.

8. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — X.: ВГ «Основа», 2009. — 176 с. — (Серія «Золота педагогічна скарбниця»)

9. Фізика. Комплексний довідник / Л. І. Вялих, О. В. Дудінова, К. Е. Нємченко, М. О. Чертіщева, Т. В. Чертіщева. — X.: ФОП Співак В. Л., 2010. — 576 с.

10. Гончаренко С. У. Методика обучения физике в средней школе. Механика: пособие для учителей. — К.: Радянська школа, 1984. — 208 с.

11. Гончаренко С. У. Фізика. — К.: Освіта, 1998.

12. Заводянний В. Д., Заводянний В. В. Збірник приказок, прислів’їв, порівнянь, загадок з фізики.

13. Дубас Зеновій. Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з фізики. 9 клас. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 48 с.

14. Коршак Є. В. та ін. Фізика, 9 кл.: Підруч. для серед, загальноосвіт. шк. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. — 232 с.: іл.

15. Кікоїн І. К., Кікоїн А. К. Фізика: Підруч. для 9 кл. середи, шк.: Затв. Держ. ком. СРСР по нар. Освіті. — 2-ге вид. — К.  Рад. шк., 1992. — 208 с.

16. http://sp.bdpu.org/

17. http://oipopp.ed-sp.net.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити