УРОКИ ФІЗИКИ У 10 КЛАСІ.
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ*


Урок № 6

Тема. Розв'язування задач на основне рівняння МКТ

 

Мета: сприяти глибшому розумінню понять, що характеризують основне рівняння МКТ, удосконалювати навички розв'язування задач.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

1. Сформувати й записати на дошці основне рівняння МКТ що встановлює зв’язок між тиском молекул на стінки посудини та мікроскопічними параметрами цього газу:

image33

2. Записати на дошці рівняння тиску газу на стінки посудини, що виражається через середню кінетичну енергію поступального руху молекул:

image34

3. Виразити тиск ідеального газу на дошці через густину газу та середній квадрат швидкості поступального руху молекул:

image35

4. На дошці написано ліворуч і праворуч частинки формул у два стовпчики. Встановити відповідність між цими частинками так, щоб утворилась правильно записана формула. На виконання цього завдання відводиться 2 хвилини.

image36

Через 2 хвилини учитель надає слово учням і встановлює критерії оцінок.

За правильну відповідь:

• 5 — учень отримує 11 балів,

• 4 — учень отримує 9 балів,

• 3 — учень отримує 6 балів,

• 2 — учень отримує 4 бали,

• 1 — учень отримує 2 бали.

 

II. Формування умінь і навичок

Задача 1. У колбі об’ємом 1,2 л міститься 3·1022 молекул гелію. Яка середня кінетична енергія всіх молекул? Тиск газу в колбі 105 Па.

Задача 2. У посудині міститься 10 г газу під тиском 680 мм. рт. ст. Середня квадратична швидкість молекул 230 м/c. Знайти об’єм посудини.

Задача 3. Середня квадратична швидкість молекул газу, що знаходиться за температури 100 °С дорівнює 540 м/c. Визначити масу молекули газу?

Задача 4. Чому дорівнює відношення добутку тиску газу на його об’єм до кількості молекул за температури t = 300 °С.


III. Домашнє завдання

Повторити рівняння МКТ, основні положення МКТ.

Задача 1. Тиск газу в електролампочці накалювання дорівнює 9,45 Па. Обчисліть концентрацію молекул газу при зазначеному тиску і температурі 27 °С.

Задача 2. Сучасні вакуумні насоси дозволяють знизити тиск до 1,3·10-10 Па (10-12 мм рт. ст.). Скільки молекул газу міститься в 1см3 за певних тиску і температури 27 °С?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити