УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


1. Кінематика


Урок 8/10

Тема. Прямолінійний рівноприскорений рух

 

Мета уроку: ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівноприскореного руху

Тип уроку: комбінований

План уроку

Контроль знань

15 хв.

Самостійна робота «Середня швидкість нерівномірного руху»

Демонстрації

2 хв.

Приклади рівноприскореного руху

Вивчення нового матеріалу

20 хв.

1. Прискорення. Рівноприскорений рух.

2. Швидкість під час прямолінійного рівноприскореного руху

Закріплення вивченого матеріалу

8 хв.

1. Тренуємося розв’язувати задачі.

2. Контрольні запитання

 

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прискорення. Рівноприскорений рух

У разі нерівномірного руху миттєва швидкість тіла безупинно змінюється від точки до точки, від одного моменту часу до іншого. Наприклад, під час падіння каменю його швидкість збільшується, а швидкість шайби, що ковзає по льоду, з часом зменшується до її остаточної зупинки.

Зміна швидкості тіла може відбуватися дуже швидко (рух кулі в каналі ствола під час пострілу з гвинтівки) і порівняно повільно (рух потяга під час його відправлення з вокзалу).

Для характеристики швидкості зміни швидкості вводиться фізична величина — прискорення.

Ø  Прискорення — це векторна величина, що характеризує зміну швидкості тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості до часу, за який ця зміна відбулася.

Нехай 0 — початкова швидкість матеріальної точки,  — миттєва швидкість точки за проміжок часу Δt. Тоді зміна миттєвої швидкості дорівнює Δ =  - 0. Звідси випливає, що

Прискорення має такий самий напрямок, як і зміна швидкості.

Якщо тіло рухається так, що його швидкість за будь-які рівні проміжки часу змінюється однаково, то такий рух називають рівноприскореним.

Ø  Рівноприскорений рух — це такий прямолінійний рух, коли швидкість тіла за будь-які однакові проміжки часу змінюється на оду й ту саму векторну величину.

Інакше кажучи, рівноприскорений рух — це рух з постійним прискоренням. Прискорення під час рівноприскореного руху показує, наскільки змінюється миттєва швидкість за одиницю часу. Запишемо формулу для прискорення в проекціях на вісь Ох:

image51

За одиницю прискорення в Міжнародній системі одиниць приймають таке прискорення прямолінійно рівноприскореної рухомої точки, коли за 1 с її швидкість змінюється на 1 м/с.

2. Швидкість у разі прямолінійного рівноприскореного руху

З визначення прискорення випливає, що швидкість тіла визначається виразом:   =  0 + t.

Якщо спрямувати вісь Ох уздовж прямої, якою рухається тіло, то в проекціях на цю вісь дістанемо: x = 0x + axt.

Отже, у випадку прямолінійного рівноприскореного руху проекція швидкості лінійно залежить від часу. Це означає, що графіком залежності x(t) є відрізок прямої.

Якщо знаки проекції швидкості та прискорення збігаються (ах > 0, х > 0 або х < 0), тобто вектор прискорення і вектор швидкості спрямовані однаково, то модуль швидкості збільшується.

Якщо ж знаки проекцій швидкості та прискорення не збігаються (ах > 0, х < 0 або ах < 0, х > 0), тобто вектор прискорення і вектор швидкості спрямовані протилежно, то модуль швидкості зменшується.

 

Запитання до учнів під час викладу нового матеріалу

1. Прискорення ракети в момент запуску супутника дорівнює 60 м/с2. Що це означає?

2. Потяг, що їде на південь, рушає з місця. Біля сусідньої платформи в цей час гальмує потяг, що йде на північ. Як спрямовані прискорення кожного з потягів?

3. Тіло рухається рівноприскорено зі зростанням швидкості. Укажіть взаємний напрямок швидкості, зміни швидкості, прискорення.

4. Як спрямоване прискорення, якщо швидкість тіла зменшується?

5. Чим відрізняється графік швидкості рівномірного прямолінійного руху від графіка швидкості рівноприскореного руху?


ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1). Тренуємося розв'язувати задачі

1. Тролейбус, рушаючи з місця, їде з постійним прискоренням 1,5 м/с2 упродовж 5 с. Яку швидкість матиме тролейбус до кінця 5-ї секунди?

2. Потяг за 10 с після початку руху розвинув швидкість 0,6 м/с. За який час від початку руху швидкість потяга дорівнюватиме З м/с?

3. Початкова швидкість прямолінійного руху 0x = 3 м/с. За 3 с після початку руху швидкість — 1х = 5,5 м/с, а за 8 с — 1х = 8 м/с. Чи може цей рух бути рівноприскореним? Розв’яжіть задачу графічно. Указівка. Рух є рівноприскореним, якщо графік x(t) являє собою пряму. Тому потрібно перевірити, чи можна провести пряму через три точки, що відповідають зазначеним в умові моментам часу. (Відповідь: ні).

2). Контрольні запитання

1. Ось Ох спрямована вздовж траєкторії тіла, що рухається прямолінійно. Що ви можете сказати про рух, за якого:

а) x > 0, ах > 0;

б) x > 0, ах < 0;

в) x < 0, ах > 0;

г) x < 0, ах < 0;

д) x < 0, ах = 0?

2. Які з нижче наведених формул описують прямолінійний рівноприскорений рух?

(Відповідь: формули б, г).

3. Два потяги йдуть назустріч один одному: один — прискорено на північ, другий — уповільнено на південь. Як спрямовані прискорення потягів?

4. Яким є прискорення тіла, швидкість якого:

а) є практично незмінною;

б) змінюється «стрибком» (наприклад, у разі удару)?

 

Що ми дізналися на уроці

•  Прискорення — це векторна величина, що характеризує зміну швидкості тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості до часу, за який ця зміна відбулася:

image53

  Рівноприскорений рух — це такий прямолінійний рух, коли швидкість тіла за будь-які однакові проміжки часу змінюється на одну й ту саму векторну величину.

  Рівняння швидкості:

image54

  Рівняння проекції швидкості:

image55

 

Домашнє завдання

1. П.: § 10

2. 36.:

р1) - 4.5; 4.8; 4.15; 4.16;

р2) - 4.37; 4.38; 4.40, 4.41;

р3) - 4.61, 4.62; 4.63; 4.64.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити