УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


1. Кінематика


Урок 12/14

Тема. Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху»

 

Мета уроку: виміряти прискорення кульки, що скочується по похилому жолобу

Тип уроку: контролю й оцінювання знань

Обладнання: металевий жолоб, штатив з муфтою й затискачем, сталевий циліндр, вимірювальна стрічка, секундомір або годинник із секундною стрілкою


ХІД РОБОТИ

1.       Зберіть установку, зображену на рисунку (верхній кінець жолоба має розташовуватися на кілька сантиметрів вище за нижній). Покладіть у жолоб, на його нижній кінець, металевий циліндр. Коли кулька, скотившись, удариться об циліндр, звук удару допоможе точніше визначити час руху кульки.

 

 

2. Позначте на жолобі початкове положення кульки, а також її кінцеве положення — верхній торець металевого циліндра.

3. Виміряйте відстань між верхньою та нижньою оцінками на жолобі (шлях, пройдений кулькою) і результат вимірювання запишіть у таблицю.

4. Зафіксувавши момент, коли секундна стрілка знаходиться на поділці, кратній 10, відпустіть кульку без поштовху біля верхньої позначки й виміряйте час t до удару кульки об циліндр.

Повторіть дослід тричі, записуючи до таблиці результати вимірювань. Під час проведення кожного досліду пускайте кульку з того самого початкового положення, а також стежте за тим, щоб верхній торець циліндра знаходився на відповідній поділці.

 

№ досліду

l, м

t, с

tсер, c

а, м/с2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5. Обчисліть  і запишіть до таблиці результат.

6. Обчисліть прискорення, з яким скочувалася кулька: image86 Результат обчислень запишіть до таблиці.

7. Для обчислення похибки скористайтеся методом оцінювання похибки непрямих вимірювань і знайдіть межі аmax і аmin, у яких перебуває істинне значення прискорення:

image87

Тут image88

8. Обчисліть середнє значення aсер й абсолютну погрішність вимірювань Δа за формулами:

image89

9. Обчисліть відносну похибку вимірювань:

image90

10. Результати обчислень запишіть у таблицю:

 

smax

smin

tmin

tmax

amax

amin

acep

Δa

εa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт результат у формі а= асер ± Δа, підставляючи у формулу числові значення розрахованих величин.

12. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновок: що ви вимірювали та який отримали результат.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити