УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


1. Кінематика


Урок 14/16

Тема. Розв'язування задач


Мета уроку: навчити учнів застосовувати свої знання для розв'язування конкретних задач

Тип уроку: закріплення знань


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Засвоєнню теоретичного матеріалу про вільне падіння добре допомагає правильно організоване заняття з розв’язування відповідних задач.

Якісні задачі

1. Три тіла кинули так: перше — униз без початкової швидкості, друге — униз із початковою швидкістю, третє — угору. Що можна сказати про прискорення цих тіл? Опір повітря не враховувати.

2. Важкий предмет було підвішено на мотузці до повітряної кулі, що рівномірно піднімається з певною швидкістю. Яким буде рух предмета, якщо перерізати мотузку? Опором повітря знехтувати.

3. Два тіла одночасно починають падати з двох точок, розташованих на одній вертикалі. Чи зміниться відстань між цими тілами внаслідок вільного падіння? Свою відповідь поясніть.


Розрахункові задачі

1. Тіло, що падає без початкової швидкості, за останні 2 с пройшло відстань s = 40 м. Який час t тривало падіння та з якої висоти падало тіло?

Розв’язування

Позначимо  інтервал часу, за який тіло пройшло останню ділянку шляху ( = 2 с). Перша ділянка завдовжки H-s тіло пройшла за час t-, рухаючись без початкової швидкості, тому  Віднімаючи це рівняння від рівняння  дістаємо:  звідки обчислюємо  Підставляючи знайдений вираз для t у формулу  отримуємо:

Використовуючи подані в умові числові дані, дістаємо: t = 3 с, Н = 45 м.

Час падіння можна обчислити й простіше, якщо скористатися тим, що середня швидкість у разі рівноприскореного руху дорівнює середньому арифметичному початкової та кінцевої швидкостей. Останню ділянку довжиною s тіло проходить за час, тому середня швидкість на цій ділянці —

З іншого боку, початкова швидкість на цій ділянці дорівнює  а кінцева швидкість при цьому дорівнює  = gt, тому

Отже,  Звідси дістаємо:

2. Одне тіло вільно падає з певної висоти h1; одночасно з ним починає рух інше тіло з більшої висоти h2. Якою має бути початкова швидкість другого тіла, щоб обидва тіла впали одночасно?

3. М’яч, підкинутий вертикально вгору, пролетів повз вікно на висоті 6 м двічі з інтервалом 2 с. Якої найбільшої висоти досяг м’яч?

4. Камінь падає без початкової швидкості з висоти 78 м. Який шлях проходить камінь за першу секунду руху? за останню секунду?

5. З вершини вежі одночасно кинули зі швидкостями 10 м/с два тіла: одне угору, а друге — донизу. Якою буде швидкість першого тіла відносно другого за 1 с? 3 с? (Відповідь: в обох випадках — 20 м/с).

Наприкінці уроку можна запропонувати учням виконати самостійну роботу «Вільне падіння. Рух тіла, кинутого вертикально вгору».

 

Домашнє завдання

1. П.: § 12.

2. 36.:

р1) - 4.27; 4.28; 4.29;

р2) -4.58; 4.59, 4.60;

р3) -4.87, 4.88; 4.89.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити