УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


1. Кінематика


Урок 17/19

Тема. Узагальнювальний урок

 

Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Кінематика»

Тип уроку: закріплення знань

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

На цьому уроці вчителю необхідно узагальнити матеріал, вивчений з теми «Кінематика». Для узагальнення знань з кінематики доцільно порівняти прямолінійні рухи — рівномірний та рівноприскорений,— а також криволінійний рух, за аналітичним вираженням і графічним зображенням залежностей від часу швидкості, прискорення й шляху. Для такого узагальнення зручно скласти таблиці порівняння кінематичних величин. Для економії часу на уроці таблиці можна виготовити заздалегідь у вигляді плакатів (або слайдів, або кодограм).

Як приклад розглянемо зведену таблицю кінематичних величин.

 

Вид руху

Переміщення

Швидкість

Прискорення

Прямолінійний рівномірний рух

sx = xt

 = const

а = 0

Прямолінійний рівноприскорений рух

а = const

Рівномірний рух по колу

Вектор  спрямований під кутом до вектора

Швидкість змінюється лише за напрямом

Прискорення змінюється за напрямком

 

З першої ж вивченої теми в курсі фізики 10 класу потрібно готувати учнів до незалежного зовнішнього оцінювання. На цьому уроці, узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у формі тестів, призначених для підготовки до контрольної роботи. Тести пропонуються всьому класу для обговорення без оцінювання.

Використання тестів дає можливість оперативно оцінити вчителем рівень знань учнів з певної теми. Варіант правильної відповіді в кожному тесті (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, один, два, три або чотири пальці.

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1. На рисунку побудовано графіки проекцій швидкостей двох тіл, що рухаються вздовж осі х. Оберіть правильне твердження.

 

 

A. Прискорення другого тіла більше за прискорення першого тіла.

Б. За 1 с переміщення першого тіла більше за другого.

B. Проекція швидкості першого тіла змінюється за законом 1x = 2 + t.

Г. Координата першого тіла змінюється за законом x1 = 2 + 4t.

2. Координата матеріальної точки, що рухається вздовж осі змінюється за законом х = 10 - 2t + t2. Оберіть правильне твердження.

A. Точка рухається рівномірно.

Б. Проекція швидкості точки змінюється за законом x = -2 + t.

B. Матеріальна точка зупиниться за 1 с після початку руху.

Г. За перші 5 с руху переміщення матеріальної точки дорівнюватиме 25 м.

3. Пасажир потяга помітив, що дві зустрічні електрички промчали повз нього з інтервалом 6 хв. Швидкість потяга — 100 км/год., а швидкість кожної з електричок — 60 км/год. Оберіть правильне твердження.

A. У системі відліку «потяг» електрички рухаються зі швидкістю 40 км/год.

Б. Відстань між електричками становить 10 км.

B. Електрички пройшли повз станцію з інтервалом 12 хв.

Г. Електрички пройшли повз станцію з інтервалом 16 хв.

4. У початковий момент часу м’яч рухається вертикально вгору зі швидкістю 4 м/с. Оберіть правильне твердження.

А. За 1 с після початку руху швидкість м’яча буде спрямована вниз і за модулем перевищуватиме 5 м/с.

Б. Модуль переміщення м’яча за 1 с дорівнює 4 м.

В. Час підйому м’яча більший за 0,5 с.

Г. За 1 с м’яч пройде шлях, менший за 2,4 м.

5. Супутник деякої планети рухається по коловій    орбіті на відстані 6 000 км від центра планети. Період обертання супутника становить 90 хв.

A. Швидкість супутника спрямована по радіусу орбіти до центра планети.

Б. Прискорення супутника спрямоване по дотичній до його орбіти.

B. Швидкість супутника на орбіті більша за 8 км/с.

Г. Прискорення супутника більше за 8 м/с2.

6. Диск радіусом R котиться без проковзування горизонтально зі швидкістю .

 

 

A. Швидкість точки А відносно землі дорівнює .

Б. Швидкість точки В відносно землі дорівнює .

B. Швидкість точки С відносно землі дорівнює .

Г. Швидкість точки О відносно землі дорівнює 2.

 

Таблиця відповідей

Завдання

1

2

3

4

5

6

Відповідь

Б

В

Г

А

Г

Б


Можна запропонувати учням виконати самостійну роботу «Криволінійний рух».


Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Кінематика».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити