УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


2. Динаміка

Урок 6/26

Тема. Розв'язування задач

 

Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Закон всесвітнього тяжіння»

Тип уроку: закріплення знань

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Засвоєнню теоретичного матеріалу з теми «Закон всесвітнього тяжіння» добре допомагає правильно організоване заняття з розв’язування відповідних задач. Залежно від рівня підготовки класу, учитель добирає такі задачі, які сповна відповідають пізнавальним запитам учнів. Нижче наводиться орієнтовний добір якісних і розрахункових задач, з яких учитель може обрати необхідні для конкретного уроку.

Якісні задачі

1. Два однакові супутники обертаються навколо Землі коловими орбітами, радіуси яких у 2 і 4 рази більші за радіус Землі. У скільки разів відрізняються сили притягання супутників до Землі?

2. Як би рухалися планети, якби сила тяжіння Сонця раптово зникла?

3. Коли на нас діє більша сила притягання до Сонця — удень чи вночі? Орбіту Землі вважайте коловою.

4. Нехай нам повідомили, що через рік тяжіння «вимкнеться» (фантастика!). Чи зможе людство підготуватися до цієї події?

5. Деякі тіла (повітряні кулі, дим, літаки, птахи) піднімаються вгору, незважаючи на тяжіння. Як ви вважаєте, чому? Чи немає тут порушення закону всесвітнього тяжіння?

 

Розрахункові задачі

1. Оцініть масу Сонця, уважаючи відстань між Сонцем і Землею такою, що дорівнює 150 млн. км. Земля рухається навколо Сонця зі швидкістю 30 км/с.

Розв’язок

Доцентрове прискорення Землі під час її руху навколо Сонця:

Це саме прискорення можна обчислити, використовуючи другий закон Ньютона й закон всесвітнього тяжіння:

Звідси розраховуємо масу Сонця:

image151

Перевіримо одиниці величин:

Підставимо числові значення:

2. Маса деякої планети втричі менша за масу Землі. Який радіус цієї планети, якщо прискорення вільного падіння на її поверхні таке точно, як на Землі?

3. Радіус нейтронної зорі, маса якої дорівнює масі Сонця, становить кілька десятків кілометрів. Обчисліть прискорення вільного падіння на відстані 10 000 км від центра такої зорі.

4. Відстань між центрами планети та її супутника дорівнює 400 000 км. Маса супутника в 9 разів менша за масу планети. У якій точці сили притягання до цих небесних тіл, що діють на космічний корабель, компенсують одна одну?

 

Домашнє завдання

1. П.: § 20.

2. 36.:

р1) - 7.16; 7.19; 7.20; 7.22;

р2) - 7.46; 7.47; 7.49; 7.50;

р3) - 7.76; 7.77; 7.84.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити