УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


2. Динаміка

Урок 16/36

Тема. Розв'язування задач


Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Сили тертя»

Тип уроку: закріплення знань


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Засвоєнню теоретичного матеріалу з теми «Сили тертя» добре допомагає правильно організоване заняття з розв’язування відповідних задач. Залежно від рівня підготовки класу вчитель добирає такі задачі, які сповна відповідають пізнавальним запитам учнів. Нижче наводиться орієнтовний добір якісних і розрахункових задач, з яких учитель може вибрати необхідні для конкретного уроку.

Якісні задачі

1. Чому зав’язані шнурки не розв’язуються самі собою? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Чому борошно або крупа, висипані на стіл, утворюють конічну гірку, а вода розтікається тонким шаром?

3. Для чого смичок перед грою на скрипці натирають каніфоллю?

4. На якому фізичному принципі ґрунтується рух дощового черв’яка? Опишіть особливості сил тертя під час його руху.

5. Чи правильним є твердження: під час перетягування каната перемагає той, хто прикладає до каната більшу силу? Свою відповідь обґрунтуйте.


Розрахункові задачі

1. Брусок масою m = 2 кг лежить на столі, коефіцієнт тертя μ = 0,3. Яка сила тертя діє на брусок, якщо його тягнуть у горизонтальному напрямі із силою: а) 4 Н; б) 8 Н; в) 12 Н?

Розв’язок

Максимальне значення сили тертя спокою, що діє на брусок, F0 = μmg = 5,9 Н. Доки прикладена сила F не перевищує F0, брусок перебуває в стані спокою, а модуль сили тертя спокою дорівнює F. Коли F стає більшою за F0, брусок ковзає по столу. При цьому на нього діє сила тертя ковзання, модуль якої дорівнює F0. (Відповідь: а) 4 Н; б) 5,9 Н; в) 5,9 Н).

2. Сталевий магніт масою m = 100 г «прилип» до вертикальної сталевої плити, притягуючись до неї із силою F1 =10 Н. Яку спрямовану вниз силу потрібно прикласти до магніту, щоб він ковзав по плиті? Коефіцієнт тертя дорівнює μ = 0,3.

 

 

Розв’язок:

На рисунку показані сили, що діють на магніт. Магніт ковзає по плиті, якщо F2 + mg Fтерт. Сила тертя ковзання Fтерт. = μN = μF1, звідки F2 ≥ μF1 = mg. (Відповідь: не менше, ніж 2 Н).

3. До якої швидкості може розігнатися автомобіль за 3 с, якщо коефіцієнт тертя між шинами й горизонтальною дорогою дорівнює 0,5?

4. Водій почав гальмування за швидкості автомобіля 90 км/год. Обчисліть час гальмування і гальмовий шлях, якщо коефіцієнт тертя — 0,5. Дослідіть, як залежать час гальмування і гальмовий шлях від початкової швидкості. Уважайте, що під час гальмування на всі колеса автомобіля діє максимально можлива сила тертя.

Наприкінці уроку можна запропонувати учням виконати самостійну роботу № 7 «Сила пружності. Сили тертя».

 

Домашнє завдання

1. П.: § 28.

2. 36.:

р1) - 10.13; 10.14; 10.15; 10.17;

р2) - 10.26; 10.27; 10.28; 10.29;

р3) - 10.41; 10.42; 10.43; 10.47.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити