УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


2. Динаміка

Урок 18/38

Тема. Розв'язування задач

 

Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Рух тіла під дією кількох сил»

Тип уроку: закріплення знань

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Засвоєнню теоретичного матеріалу з теми «Рух тіла під дією кількох сил» добре допомагає правильно організоване заняття з розв’язування відповідних задач. Залежно від рівня підготовки класу вчитель добирає такі задачі, які сповна відповідають пізнавальним запитам учнів. Нижче наводиться орієнтовний добір задач, з яких учитель може вибрати необхідні для конкретного уроку.

Задачі для розв'язування на уроці

1. По гладкому столу тягнуть за допомогою горизонтального шнура брусок, прикладаючи до шнура силу F. Маса бруска —М, маса шнура — m. Обчисліть силу Т, з якою шнур діє на брусок. Доведіть, що якщо масою шнура можна знехтувати, то ця сила дорівнює F. (Відповідь: ).

2. Два важки масами m1 і m2 з’єднані нерозтяжною ниткою, перекинутою через нерухомий блок, причому m2 > m1. Якими є прискорення важків і сила натягу нитки? Яка вага кожного вантажу? Вважатимемо, що масами блоку й нитки, а також тертям у блоці можна знехтувати. (Відповідь: ).

На прикладі цієї задачі можна показати учням, як проаналізувати вже отриману відповідь.

а) Якщо маси важків однакові (m1 = m2 = m), то з формули  випливає, що прискорення важків дорівнює нулю, тобто вони рухаються рівномірно або перебувають у стані спокою (залежно від початкового стану). При цьому натяг нитки й вага кожного з важків дорівнює mg.

б) Якщо маса другого важка набагато більша за масу першого важка (m2 >> m1), величиною m1 у чисельнику й знаменнику виразу для прискорення  можна знехтувати в порівнянні з величиною m2. У результаті дістаємо, що а~ g, тобто важки рухаються з прискоренням, майже однаковим за модулем прискоренню вільного падіння. При цьому прискорення більш масивного важка спрямоване донизу, тобто цей важок «падає», практично «не помічаючи» менш масивного важка.

3. Яка маса бруска, що лежить на столі (див. рис.), якщо важок масою 100 г, який висить, опускається з прискоренням 0,3 м/с2? Коефіцієнт тертя між бруском і столом дорівнює 0,3. (Відповідь: 0,3 кг).

 

image248

 

4. Санки скочуються з гірки завдовжки 10 м за 2 с. Знайдіть кут нахилу гірки, якщо коефіцієнт тертя ковзання полоззя об сніг становить 0,02.

5. Кулька, підвішена на нитці завдовжки 50 см, рухається по колу в горизонтальній площині. З якою швидкістю рухається кулька, якщо кут нахилу кульки до вертикалі становить 60°?

 

Домашнє завдання

1. П.: § 29.

2. 36.:

р1) - 11.2; 11.3; 11.7; 11.8;

р2) - 11.22; 11.24; 11.25;11.26;

р3) - 11.35; 11.36; 11.39; 11.40.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити