УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


2. Динаміка

Урок 23/43

Тема. Узагальнювальний урок

 

Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Динаміка»

Тип уроку: закріплення знань

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

На цьому уроці вчитель повинен узагальнити вивчений матеріал з теми «Динаміка». Крім того, необхідно підготувати учнів до тематичного оцінювання знань. З цією метою учням пропонується розглянути ряд тестових завдань.

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1. На рисунку зображені тіло й сили, що діють на нього. Сили F1 і F2, а також F3 і F4 однакові за модулем. Що відбувається з тілом?

 

image273

 

A. Тіло може перебувати лише в стані спокою.

Б. Тіло може рухатися зі збільшенням швидкості.

B. Тіло може рухатися до остаточної зупинки зі зменшеною швидкістю.

Г. Тіло може рухатися прямолінійно рівномірно або перебувати в стані спокою.

2. Двоє учнів (першокласник і десятикласник) перетягують канат. Першокласник може тягти канат із силою не більшою за 50 Н, а десятикласник — із силою 120 Н. З якою силою вони можуть натягнути канат, стоячи на місці?

A. 50 Н.

Б. 70 Н.

B. 120 Н.

Г. 170 Н.

3. На рисунку подано графіки залежності сили пружності від деформації для двох пружин.

 

image274

 

А. Жорсткості обох пружин однакові.

Б. Жорсткість першої пружини менша за жорсткість другої пружини.

В. Жорсткість першої пружини більша за жорсткість другої пружини.

Г. Жорсткість першої пружини дорівнює 100 Н/м.

4. До пружини із жорсткістю 200 Н/м підвісили мідний брусок масою 500 г.

A. Пружина подовжилася на 2,5 см.

Б. Якщо до пружини підвісити два бруски, жорсткість пружини збільшиться.

B. Якщо мідний брусок замінити на алюмінієвий, подовження пружини не зміниться.

Г. Сила пружності не залежить від маси бруска.

5. Космонавт масою 60 кг перебуває на борту космічного корабля.

A. Під час вертикального старту корабля маса космонавта збільшується.

Б. Під час руху космічного корабля коловою орбітою навколо Землі на космонавта не діє сила тяжіння.

B. У польоті, коли вимкнені двигуни, вага космонавта дорівнює нулю.

Г. Коли корабель стартує вертикально вгору з прискоренням 10 м/с2, космонавт тисне на крісло із силою, меншою за 1 кН.

6. Важки масами m1 і m2 з’єднані нерозтяжною ниткою, перекинутою через нерухомий блок, причому m1 < m2. Укажіть, які з наведених чотирьох тверджень правильні, а які — хибні.

 

image275

 

A. Модуль прискорення першого важка менший за модуль прискорення другого важка.

Б. Вага першого важка менша за вагу другого важка.

B. Сила натягу нитки в точці 1 дорівнює силі натягу нитки в точці 2.

Г. Вага першого важка менша за силу тяжіння, що діє на нього.

 

Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Динаміка».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити