УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


1. Кінематика


Урок 2/4

Тема. Прямолінійний рівномірний рух


Мета уроку: ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівноприскореного руху

Тип уроку: комбінований

План уроку

Контроль знань

15 хв.

Самостійна робота «Система відліку, траєкторія, шлях і переміщення»

Демонстрації

2 хв.

Прямолінійний рівномірний рух

Вивчення нового матеріалу

20 хв.

1. Швидкість прямолінійного рівномірного руху.

2. Переміщення в разі прямолінійного рівномірного руху.

3. Рівняння для координати в разі прямолінійного рівномірного руху

Закріплення вивченого матеріалу

8 хв.

1. Розв’язування задач.

2. Контрольні запитання


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Швидкість прямолінійного рівномірного руху

Найпростіший вид механічного руху — це рівномірний прямолінійний рух. З цим видом руху учні вже знайомі з курсу фізики й математики попередніх класів.

Ø  Прямолінійний рівномірний рух — це такий рух, коли матеріальна точка за будь-які однакові проміжки часу здійснює однакові переміщення.

Однією з основних кінематичних характеристик руху є швидкість:

Ø  Швидкість  прямолінійного рівномірного руху — це фізична величина, що дорівнює відношенню переміщення  до проміжку часу t, за який відбулося це переміщення.

Як бачимо з визначення, швидкість є векторною величиною: напрямок швидкості збігається з напрямом переміщення. У випадку прямолінійного рівномірного руху модуль переміщення s збігається зі шляхом l, тому в цьому випадку можна записати, що

Одиниця швидкості в СІ — 1 м/с.

Ø  1 м/с дорівнює швидкості такого прямолінійного рівномірного руху, за якого матеріальна точка за 1 с переміщується на відстань 1 м.

2. Переміщення в разі прямолінійного рівномірного руху

Скориставшись формулою для швидкості  можна обчислити переміщення тіла за будь-який проміжок часу:  Цю ж формулу можна в проекціях:

image20

Якщо відомі швидкість тіла і час рівномірного руху, то можна обчислити пройдений тілом шлях: l = t, а також можна обчислити й час руху:

image21

3. Рівняння для координати в разі прямолінійного рівномірного руху

Основне завдання механіки полягає в умінні визначати положення (координату) тіла, що рухається, у будь-який момент часу.

Скористаємося рівнянням для координати тіла, що рухається: x = x0 + sx. Оскільки для прямолінійного рівномірного руху sx = xt, то в цьому випадку рівняння для координати матиме вигляд:

image22

За допомогою цієї формули, знаючи початкове положення тіла (х0), швидкість і напрям руху тіла (проекцію швидкості x), можна визначити положення тіла в будь-який момент часу, тобто розв’язати основну задачу механіки.

Якщо початкова координата тіла дорівнює нулю (х0 = 0), то рівняння для координати має такий вигляд:

 

Запитання до учнів під час викладу нового матеріалу

1. Наведіть приклади прямолінійного рівномірного руху.

2. Що показує швидкість тіла в разі прямолінійного рівномірного руху?

3. Чи можна стверджувати, що тіло рухається прямолінійно рівномірно, якщо воно:

а) щосекунди проходить шлях, який дорівнює 1 м;

б) рухається вздовж прямої в одному напрямі й за кожну секунду проходить шлях 2 м?

4. Яка швидкість більша: 1 м/с чи 3 км/год.?

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1). Тренуємося розв'язувати задачі

1. Які формули взагалі не можуть описувати реальний рух?

а) s = 5 - 2t;

б)  = 5 – 2t;

в) х = 5 – 2t;

г) l = 5 - 2t.

2. У результаті рівномірного руху вздовж осі Ох у наведених нижче формулах описують прямолінійний рівномірний рух, де координата точки за перші 5 с відійшла від значення х0 = 10 м до значення х1 = -10 м. Обчисліть модуль швидкості точки та визначте проекцію вектора швидкості на вісь Ох. Запишіть формулу залежності х(t).

3. Тіло рухається в напрямі, протилежному до осі Ох, з постійною швидкістю 18 км/год. Початкова координата дорівнює 30 м. Запишіть рівняння для координати. Визначте координату тіла й модуль переміщення за 10 с після початку руху.

4. Уздовж осі Ох рухаються два тіла, координати яких змінюються за формулами х1 = -4 + t, х2 = 10 – 2t. Опишіть рухи цих тіл. Обчисліть час і місце їхньої зустрічі.

5. Велосипедист проїхав 3/4 відстані від селища А до селища Б за 1 год. З якою швидкістю він рухався, якщо, збільшивши швидкість до 25 км/год., за наступну годину він дістався селища Б і повернувся до селища А?

2). Контрольні запитання

1. Чи можна, знаючи початкове положення тіла й довжину пройденого шляху, визначити кінцеве його положення?

2. Тіло рухається прямолінійно рівномірно. Чи обов’язково є лінійними функціями часу:

а) пройдений шлях;

б) модуль переміщення;

в) модуль координати?

3. За допомогою яких вимірювань можна переконатися в тому, що тіло рухається прямолінійно рівномірно?

4. Спортивний суддя стоїть на лінії фінішу. Коли він повинен включити секундомір: у той момент, коли побачить вогонь стартового пістолета, чи тоді, коли почує звук пострілу?

5. Скільки часу знадобиться потягу довжиною 150 м, щоб проїхати міст завдовжки 850 м, якщо швидкість потяга дорівнює 72 км/год.?


Що ми дізналися на уроці

  Прямолінійний рівномірний рух — це такий рух, за якого матеріальна точка за будь-які однакові проміжки часу здійснює однакові переміщення.

•  Швидкість  прямолінійного рівномірного руху — це фізична величина, що дорівнює відношенню переміщення  до проміжку часу t, за який відбулося це переміщення:

  Переміщення в разі прямолінійного рівномірного руху:  У проекціях: sx = xt.

  Рівняння для координати в разі прямолінійного рівномірного руху: x = x0 + xt.

 

Домашнє завдання

1. П.:§7

2. 36.:

Р1) - 3.10; 3.12; 3.13; 3.16;

р2) - 3.26; 3.27; 3.28, 3.31;

р3) - 3.73, 3.74; 3.76; 3.77.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити