УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

2-й семестр


МЕХАНІКА


3. Закони збереження в механіці

Урок 12/56

Тема. Розв'язування задач

 

Мета уроку: розширити уявлення учнів про сфери використання законів збереження енергії та імпульсу; навчити їх застосовувати свої знання для розв'язування задач про зіткнення

Тип уроку: закріплення знань

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Особливу увагу учнів слід звернути на розв’язування задач про пружне зіткнення. Під час розв’язування задач про пружні зіткнення можна використовувати закон збереження імпульсу й закон збереження енергії (нагадаємо, що в разі непружних зіткнень можна користуватися лише законом збереження імпульсу).

Задачі для розв'язування на уроці

1. Куля масою m налітає на кулю масою m/2, яка перебуває в стані спокою. Після пружного зіткнення напрям швидкості першої кулі становить кут 30° з напрямом її початкової швидкості. З якими швидкостями рухаються кулі після зіткнення, якщо початкова швидкість першої кулі — ? (Відповідь: перша куля рухається зі швидкістю  друга — зі швидкістю під кутом 30° до початкової швидкості першої кулі).

2. На рисунку показані траєкторії руху центрів двох куль до і після зіткнення. Кут  дорівнює 30°. До зіткнення куля 2 перебувала в стані спокою. З яким співвідношенням мас куль можливе таке зіткнення?

 

 

(Відповідь: )

3. Куля масою m1 налітає на нерухому кулю масою m2. Відбувається лобове пружне зіткнення. Як залежить частка  переданої в результаті зіткнення енергії від співвідношення мас куль  Побудуйте приблизний графік залежності (k). Указівка. Скориставшись законами збереження імпульсу та енергії, отримуємо:  Графік залежності (k) побудовано на рисунку. Найефективніша передача енергії відбувається за значень k, близьких до одиниці: якщо k = 1, уся енергія кулі, що налітає, передається другій кулі.

 

 

4. Куля масою 1 кг налітає на нерухомий куб. У результаті лобового пружного зіткнення куля відскакує назад зі швидкістю, що дорівнює половині початкової швидкості. Обчисліть масу куба. (Відповідь: 3 кг).

5. Куля 1, що рухається, зіштовхується з нерухомою кулею 2. Яка частина початкової кінетичної енергії кулі 1 буде передана внаслідок лобового пружного зіткнення кулі 2, якщо:

 

(Відповідь: в обох випадках — 3/4).

6. Куля 1, що рухається, зіштовхується з нерухомою кулею 2. Яка частина початкової механічної енергії перейде у внутрішню внаслідок абсолютно непружного зіткнення, якщо:

 

(Відповідь: а) 3/4; б) 1/4).

 

Домашнє завдання

1. П.: § 38.

2. 36.: № 18.80; 18.81; 18.82; 18.83.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити