УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

2-й семестр


МЕХАНІКА


4. Механічні коливання й хвилі

Урок 7/66

Тема. Розв'язування задач

 

Мета уроку: закріпити розуміння учнями вивченого матеріалу; навчити їх застосовувати свої знання для розв'язування конкретних задач

Тип уроку: закріплення знань

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Засвоєнню теоретичного матеріалу з теми «Механічні коливання й хвилі» добре допомагають правильно організовані заняття з розв’язування відповідних задач. Залежно від рівня підготовки класу вчитель добирає такі задачі, які сповна відповідають пізнавальним запитам учнів. Нижче наводиться орієнтовний перелік якісних і розрахункових задач, з яких учитель може вибрати необхідні для конкретного уроку.

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НА УРОЦІ

Якісні задачі

1. Які з перелічених властивостей притаманні поперечним хвилям:

а) хвилі не можуть поширюватися в газах;

б) хвилі являють собою стиски й розрідження, що чергуються;

в) коливання відбуваються перпендикулярно напряму поширення хвилі?

2. Чому у твердих тілах можуть поширюватися і поперечні, і поздовжні хвилі?

3. На рисунку показано поперечну хвилю, що біжить по натягнутій нитці. Як спрямовані швидкості точок А, В, С, D?

 

 

4. У який бік рухається показана на рисунку хвиля?

 

image432

 

Розрахункові задачі

1. Доки риба не клювала, рибалка помітив, що за 10 с його поплавець піднімався на гребені хвиль, що бігли до берега, 20 разів. Відстань між гребенями він оцінив у 1,5 м. Чому дорівнює швидкість хвиль?

Розв'язок

Частота коливань поплавця, а отже, і ділянок води, v = N/t, v = 20/10 = 2 (Гц). Відстань між гребенями хвилі дорівнює довжині хвилі: λ = 1,5 м, тому швидкість хвилі  = λv :

 = 1,5 · 2 = 3 (м/с).

2. Відстань між сусідніми гребенями хвилі — 8 м. Чому дорівнює період коливань у цій хвилі, якщо швидкість її поширення дорівнює 4 м/с?

3. Людина, яка стоїть на березі моря, визначила, що відстань між гребенями хвиль, що котяться одна за одною, становить 8 м. Крім того, вона підрахувала, що щохвилини повз неї прокочуються 24 хвильові гребені. Обчисліть швидкість поширення хвиль.

4. Якою є довжина хвилі на воді, якщо її швидкість — 2,4 м/с, а поплавець на воді здійснює 30 коливань за 25 с?

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1. На рисунку зображено нитковий маятник, що здійснює за 10 с 20 коливань.

 

image433

 

A. Зі збільшенням амплітуди коливань період коливань маятника зменшується.

Б. Період коливань маятника становить 2 с.

B. Частота коливань маятника — 0,5 Гц.

Г. Період коливань ниткового маятника не залежить від маси вантажу.

2. На пружині висить брусок масою 500 г.

А. Якщо до пружини підвісити другий точно такий брусок, то період коливань маятника збільшиться.

Б. Якщо до пружини підвісити другий точно такий брусок, то період коливань маятника зменшиться.

В. Чим більша амплітуда коливань бруска, тим більшим є період коливань пружинного маятника.

Г. Чим більша амплітуда коливань бруска, тим меншим є період коливань пружинного маятника.

3. На трьох пружинах висять три кульки масами 1 кг, 2 кг і 3 кг.

А. Періоди коливань усіх трьох маятників однакові.

Б. Частота коливань першого маятника найбільша.

В. Частота коливань третього маятника найбільша.

Г. Період коливання другого маятника найбільший.

4. На рисунках показано нитковий і пружинний маятники.

 

image436

 

A. Період коливань обох маятників залежить від маси вантажу.

Б. Період коливань обох маятників не залежить від довжини маятника.

B. Період коливань обох маятників не залежить від амплітуди коливань.

Г. Частота коливань нитяного маятника не залежить від довжини нитки, а частота коливань пружинного маятника не залежить від маси вантажу.

5. На рисунку показано, як коливаннями руки можна створити поперечні хвилі в шнурі.

 

image434

 

А. У твердих тілах можуть поширюватися тільки поперечні хвилі.

Б. Частинки, з яких складається тіло, коливаються в напрямі поширення хвилі.

В. Поперечні хвилі можуть поширюватися тільки у твердих тілах.

Г. Поперечні хвилі можуть поширюватися тільки в газах.

6. На рисунку показано, як коливаннями руки можна створити поздовжні хвилі розрідження і стиску в пружині.

 

image435

 

А. Поздовжні хвилі можуть поширюватися тільки в повітрі.

Б. Поздовжні хвилі можуть поширюватися в будь-якому середовищі.

В. Унаслідок поширення поздовжньої хвилі частинки повітря коливаються в напрямі, перпендикулярному напряму поширення хвилі.

Г. Поздовжні хвилі можуть поширюватися лише у твердих тілах.


Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Механічні коливання й хвилі».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити