УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

1-й семестр


МЕХАНІКА


1. Кінематика


Урок 4/6

Тема. Розв'язування задач

 

Мета уроку: закріпити навички використання закону додавання швидкостей і правила додавання переміщень

Тип уроку: закріплення знань

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Засвоєнню й закріпленню знань з теми «Відносність механічного руху», а також розвитку відповідних умінь і навичок допомагає добір якісних і розрахункових задач. Залежно від рівня підготовки класу, вчитель повинен дібрати такі задачі, щоб учням було цікаво працювати на уроці. Нижче подано орієнтовний цикл задач, з яких учитель може обрати необхідні для конкретного уроку.

Якісні задачі

1. За якої умови льотчик реактивного винищувача може роздивитися артилерійський снаряд, що пролітає неподалік від нього?

2. Пасажир швидкого потяга дивиться у вікно на вагони зустрічного потяга. У момент, коли останній вагон зустрічного потяга проходить повз його вікно, пасажир відчуває, що рух потяга, в якому він їде, різко вповільнився. Чому?

3. Два плавці перепливають річку. Один пливе перпендикулярно течії, другий — найкоротшим шляхом. Який з них переправиться на інший берег ріки за найменший час, якщо модулі їх швидкостей відносно води однакові?

4. Як можна по слідах дощових крапель на шибках дверцят автомобіля визначити швидкість падіння цих крапель, якщо вітру немає? Указівка. Звернувши увагу на сліди від крапель, можна визначити напрям швидкості краплі відносно автомобіля; швидкість же автомобіля відносно землі показує спідометр.

5. Заважає чи допомагає течія переплисти річку за найкоротший час? найкоротшим шляхом? Уважайте, що ширина річки та швидкість течії скрізь однакові.

Розв’язування

Якщо тримати курс під прямим кутом до берега (тобто, якщо швидкість плавця відносно води спрямована перпендикулярно до берега), то плавця зноситиме вниз за течією. Оскільки течія не наближає плавця до протилежного берега й не віддаляє від нього, найкоротший час переправи не залежить від швидкості течії. А от для переправи найкоротшим шляхом слід тримати курс угору за течією, щоб швидкість відносно берега  була перпендикулярною до берега. Оскільки  < пл (див. рис.), течія заважає переплисти ріку найкоротшим шляхом. Якщо пл < T, така переправа неможлива.

 

 

Розрахункові задачі

1. Щоб пропливти моторним човном від пристані А до пристані Б, потрібно t1 = 1 год., а зворотна дорога займає t2 = 3 год. Швидкість човна відносно води залишається постійною. У скільки разів ця швидкість більша за швидкість течії?

Розв’язування

З умови задачі випливає, що від пристані А до пристані Б човен пливе за течією (зворотна дорога займає більше часу). Позначимо s відстань між пунктами А і Б, модуль швидкості човна відносно води — ч, а модуль швидкості течії — т. За течією човен пливе зі швидкістю ч +  відносно берега, а проти течії — зі швидкістю ч - т.

Отже, З умови задачі випливає, t2 = 3t1, тому  З цього співвідношення дістаємо:

2. Із селища одночасно виїхали два автомобіля: один — на північ зі швидкістю 60 км/год., другий — на схід зі швидкістю 80 км/год. Як залежить від часу відстань між автомобілями?

3. Ескалатор піднімає людину, яка стоїть на ньому, за t1 = 1 хв., а якщо людина йде вгору нерухомим ескалатором, на підйом витрачається t2 = 3 хв. Скільки часу знадобиться на підйом, якщо людина йтиме вгору ескалатором, що рухається вгору?

4. Командир, який їде на чолі колони завдовжки 200 м, посилає ад’ютанта з дорученням до замикаючого. Через який час ад’ютант повернеться, якщо колона рухається зі швидкістю 2 м/с, а ад’ютант їде зі швидкістю 10 м/с?

5. Пасажир потяга помітив, що дві зустрічні електрички промчали повз нього з інтервалом t1 = 6 хв. З яким інтервалом часу t2 проїхали ці електрички повз станцію, якщо потяг, яким їхав пасажир, рухався зі швидкістю 1 = 100 км/год., а швидкість кожної з електричок — 2 = 60 км/год.?

Розв’язування

Обчислимо відстань між електричками у двох системах відліку — У системі відліку «потяг», пов’язаній з пасажиром, і в системі відліку, пов’язаній зі станцією. У системі відліку «потяг» електрички рухаються зі швидкістю  Оскільки вони проходять повз пасажира з інтервалом часу t1, відстань між електричками становить:

image32

У системі ж відліку, пов’язаній зі станцією,  

Порівнюючи два вирази, дістаємо:

image34

Підставляючи чисельні дані, отримуємо: t2 = 16 хв.

6. З міста А з однаковими швидкостями виїхали два автомобілі, другий — за 12 хв. після першого. Вони по черзі, з інтервалом у 14 хв., обігнали того самого велосипедиста. У скільки разів швидкість автомобілів більша за швидкість велосипедиста?


Домашнє завдання

1. П.: §§ 7, 8.

2. 36.:

р1) - 3.18; 3.20; 3.22; 3.23;

р2) - 3.55; 3.56; 3.57, 3.59;

р3) - 3.74, 3.76; 3.79; 3.80.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити