УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

2-й семестр


МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА

 

1. Властивості газів, рідин, твердих тіл

Урок 18/89

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл»

 

Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл»

Тип уроку: контролю та оцінювання знань

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Учням можна запропонувати контрольну роботу, що складається з 6 варіантів. Нижче пропонується один з варіантів контрольної роботи.

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ «ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ»

Завдання 1 (0,5 бала)

Що є найбільш наочним підтвердженням існування проміжків між молекулами?

A. Виникнення сил пружності при деформації.

Б. Дифузія.

B. Броунівський рух.

Г. Спостереження за допомогою оптичного мікроскопа.

Завдання 2(1 бал)

На рисунку побудовано графік залежності абсолютної температури даної маси газу від об’єму.

 

 

A. Ділянка 1 — 2 відповідає ізохорному процесу.

Б. Ділянка 2 — 3 відповідає ізобарному процесу.

B. Ділянка 3 — 4 відповідає ізотермічному процесу.

Г. Ділянка 4 — 5 відповідає ізохорному процесу.

Завдання 3 (1,5 бала)

Скільки молекул міститься в 100 г водню (Н2)?

Завдання 4 (2 бали)

Знайдіть число молекул газу в балоні об’ємом 0,2 м3 за температури 120 °С, якщо тиск газу 20 кПа.

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, що позначений буквою, доберіть твердження, яке позначене цифрою.

 

A. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії можна знайти в тому, що ...


1. ... кількість молекул в одному молі

Б. Один моль — це ...

2. ... маса молекули, виражена в атомних одиницях маси

В. Незмінною Авогадро називають ...

3. ... всі речовини складаються з найдрібніших частинок, які знаходяться в безперервному хаотичному русі і взаємодіють одна з одною

Г. Відносна молекулярна маса — це ...

4. ... кількість речовини, яка містить стільки ж молекул, скільки атомів вуглецю міститься в 12 г вуглецю5. .. 1/12 маси атома вуглецю

 

Завдання 6 (4 бали)

10 г кисню знаходяться під тиском 3·105 Па за температури 10 °С. Після нагрівання при постійному тиску кисень зайняв об’єм 5 л. Знайдіть початковий об’єм і кінцеву температуру газу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити