УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас

ПЕРЕДМОВА

1-й семестр

ВСТУП

УРОК № 1/1 Тема. Зародження та розвиток фізики як науки. Методи наукового пізнання

УРОК № 2/2 Тема. Вимірювання. Похибки вимірів. Математика — мова фізики


МЕХАНІКА

1. Кінематика

УРОК № 1/3 Тема. Основне завдання механіки. Матеріальная точка. Шлях та переміщення

УРОК № 2/4 Тема. Прямолінійний рівномірний рух

УРОК № 3/5 Тема. Відносність механічного руху

УРОК № 4/6 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 5/7 Тема. Графіки залежності кінематичних величин від часу в разі рівномірного прямолінійного руху

УРОК № 6/8 Тема. Нерівномірний рух. Середня швидкість

УРОК № 7/9 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 8/10 Тема. Прямолінійний рівноприскорений рух

УРОК № 9/11 Тема. Переміщення й координата під час прямолінійного рівноприскореного руху

УРОК № 10/12 Тема. Графіки залежності кінематичних величин від часу під час рівномірного прямолінійного руху

УРОК № 11/13 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 12/14 Тема. Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху»

УРОК № 13/15 Тема. Вільне падіння

УРОК № 14/16 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 15/17 Тема. Рівномірний рух по колу

УРОК № 16/18 Тема. Доцентрове прискорення в разі рівномірного руху по колу

УРОК № 17/19 Тема. Узагальнювальний урок

УРОК № 18/20 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Кінематика»


2. Динаміка

УРОК № 1/21 Тема. Перший закон Ньютона. Інертність. Маса тіла

УРОК № 2/22 Тема. Механічна взаємодія тіл. Сила

УРОК № 3/23 Тема. Другий і третій закони Ньютона

УРОК № 4/24 Тема. Розв'язування задач. Узагальнювальний урок

УРОК № 5/25 Тема. Закон всесвітнього тяжіння

УРОК № 6/26 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 7/27 Тема. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння

УРОК № 8/28 Тема. Вага тіла. Невагомість. Перевантаження

УРОК № 9/29 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 10/30 Тема. Штучні супутники Землі. Перша й друга космічні швидкості. Розвиток космонавтики

УРОК № 11/31 Тема. Деформація тіл. Види деформації

УРОК № 12/32 Тема. Сила пружності. Закон Гука

УРОК № 13/33 Тема. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання жорсткості пружини»

УРОК № 14/34 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 15/35 Тема. Сили тертя

УРОК № 16/36 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 17/37 Тема. Рух тіла під дією кількох сил

УРОК № 18/38 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 19/39 Тема. Рівновага тіла. Момент сил. Умова рівноваги тіл

УРОК № 20/40 Тема. Лабораторна робота № 6 «Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил»

УРОК № 21/41 Тема. Види рівноваги. Центр мас

УРОК № 22/42 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 23/43 Тема. Узагальнювальний урок

УРОК № 24/44 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Динаміка»


2-й семестр

3. Закони збереження в механіці

УРОК № 1/45 Тема. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

УРОК № 2/46 Тема. Реактивний рух

УРОК № 3/47 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 4/48 Тема. Механічна робота

УРОК № 5/49 Тема. Потужність

УРОК № 6/50 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 7/51 Тема. Механічна енергія

УРОК № 8/52 Тема. Закон збереження енергії

УРОК № 9/53 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 10/54 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 11/55 Тема. Абсолютно пружний удар

УРОК № 12/56 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 13/57 Тема. Лабораторна робота № 7 «Дослідження пружного центрального удару двох тіл»

УРОК № 14/58 Тема. Узагальнювальний урок

УРОК № 15/59 Тема. Тематичне оцінювання в теми «Закони збереження в механіці»


4. Механічні коливання й хвилі

УРОК № 1/60 Тема. Коливальний рух. Фізичні величини, що характеризують коливальний рух

УРОК № 2/61 Тема. Гармонічні коливання

УРОК № 3/62 Тема. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник

УРОК № 4/63 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 5/64 Тема. Перетворення енергії під час коливальних рухів

УРОК № 6/65 Тема. Механічні хвилі

УРОК № 7/66 Тема. Розв'язування задач

УРОК № 8/67 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Механічні коливання й хвилі»


5. Релятивістська механіка

УРОК № 1/68 Тема. Основні положення СТВ

УРОК № 2/69 Тема. Релятивістський закон додавання швидкостей

УРОК № 3/70 Тема. Основні наслідки, що випливають із постулатів теорії відносності

УРОК № 4/71 Тема. Взаємозв'язок маси та енергії


МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА

1. Властивості газів, рідин, твердих тіл

УРОК № 1/72 Тема. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

УРОК № 2/73 Тема. Кількість речовини. Постійна Авогадро

УРОК № 3/74 Тема. Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів

УРОК № 4/75 Тема. Газові закони

УРОК № 5/76 Тема. Лабораторна робота № 5 «Перевірка закону Бойля — Маріотта на досліді»

УРОК № 6/77 Тема. Розв'язування задач на графіки ізопроцесів

УРОК № 7/78 Тема. Основне рівняння МКТ ідеального газу

УРОК № 8/79 Тема. Рівняння стану ідеального газу

УРОК № 9/80 Тема. Розв'язування задач за темою «Рівняння стану ідеального газу»

УРОК № 10/81 Тема. Пароутворення й конденсація

УРОК № 11/82 Тема. Вологість повітря

УРОК № 12/83 Тема. Лабораторна робота № 6 «Вимірювання відносної вологості повітря»

УРОК № 13/84 Тема. Властивості рідин

УРОК № 14/85 Тема. Змочування. Капілярні явища

УРОК № 15/86 Тема. Будова і властивості твердих тіл

УРОК № 16/87 Тема. Рідкі кристали. Полімери

УРОК № 17/88 Тема. Розв'язування задач. Узагальнювальний урок

УРОК № 18/89 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл»


2. Основи термодинаміки

УРОК № 1/90 Тема. Теплова рівновага. Температура

УРОК № 2/91 Тема. Внутрішня енергія

УРОК № 3/92 Тема. Робота в термодинаміці

УРОК № 4/93 Тема. Перший закон термодинаміки

УРОК № 5/94 Тема. Наслідки з першого закону термодинаміки

УРОК № 6/95 Тема. Теплові машини

УРОК № 7/96 Тема. Незворотність теплових процесів

УРОК № 8/97 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Основи термодинаміки»


ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити