Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 10. ГРАФІКИ ЗАЛЕЖНОСТІ КІНЕМАТИЧНИХ ВЕЛИЧИН ВІД ЧАСУ ДЛЯ РІВНОПРИСКОРЕНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ

Мета уроку: ввести графіки, які характеризують прямолінійний рівноприскорений рух; показати практичну значущість опису руху тіла за допомогою графіків; формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: плакати з графіками рівноприскореного прямолінійного руху.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель побудови графіків руху.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Як обчислити прискорення під час прямолінійного рівноприскореного руху?

2. Як обчислити швидкість під час прямолінійного рівноприскореного руху?

3. Як обчислити переміщення під час прямолінійного рівноприскореного руху?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Графік залежності прискорення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху.

• Графік залежності швидкості від часу для прямолінійного рівноприскореного руху.

• Графік залежності координати від часу для прямолінійного рівноприскореного руху.

Опорний конспект

Прискорення та швидкість

Рух

Формули

Графіки

Рівноприскорений рух

(напрямок прискорення збігається з напрямком осі OX та з напрямком початкової швидкості)

Рівносповільнений рух

(напрямок прискорення протилежний напрямку осі OX та початковій швидкості)

Формула

Залежність переміщення від часу

Залежність координати від часу

Зауваження: пройдений шлях чисельно дорівнює площі під графіком швидкості

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Рух двох автомобілів задано рівняннями х1 = 15 + t2 та x2 = 8t. Визначте час та місце зустрічі автомобілів аналітично та графічно.

2. За графіками швидкості запишіть залежності vx(t), x(t). Побудуйте графіки ax(t), vx(t). Вважайте, що початкова координата дорівнює нулю.

Задачник №№___ .

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити §______ .

• Розв’язати вправу_____ письмово.

• Розв’язати завдання №№_____ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Санчата, які скочуються з гори, за перші три секунди руху пройшли 2 м, а за наступні три секунди — 4 м. Вважаючи рух рівноприскореним, обчисліть прискорення та початкову швидкість санчат.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити