Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 11. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати в учнів вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, «читати» графіки руху, робити необхідні креслення.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: динамічна модель розв'язуваних задач

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Як обчислити прискорення, швидкість та переміщення тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху?

2. Який вигляд має рівняння для прямолінійного рівноприскореного руху?

3. Який вигляд мають графіки залежності прискорення, швидкості та переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Почавши гальмування з прискоренням 0,5 м/с2, потяг пройшов до зупинки 225 м. Якою була швидкість потягу перед початком гальмування? Упродовж якого часу він зупинився?

2. За 3 с від початку руху автомобіль пройшов шлях 9 км. Який шлях він пройде за 10 с?

3. На шляху в 250 м тіло змінило швидкість від 8 до 12 м/с. Чому дорівнює прискорення тіла? За який час змінилася швидкість тіла?

4. Охарактеризуйте рух тіла, використовуючи графік проекції швидкості. За графіком швидкості побудуйте графіки залежності прискорення, координати, шляху від часу.

5. Рівняння руху матеріальної точки має вигляд x = t2. Запишіть формулу залежності vx(t). Побудуйте графіки залежності x(t), ax(t), vx(t).

6. За графіком проекції прискорення побудуйте графіки залежності швидкості, шляху та координати від часу.

Задачник №№___ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Підготуватися до виконання роботи № 1 лабораторного практикуму.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Рівняння руху матеріальної точки має вигляд x = 0,4t2. Запишіть формулу залежності vx(t). Побудуйте графіки залежності x(t), ax(t), vx(t).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити