Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас І семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 1. МЕХАНІКА

Урок 12. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. РОБОТА № 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ РУХУ ТІЛА ПІД ЧАС ПРЯМОЛІНІЙНОГО РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ

Мета уроку: формувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• ініціативність і підприємливість;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип уроку: формування практичних умінь.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис виконання роботи та інструктажу з правил техніки безпеки.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Порядок дій учня:

1. Закріпіть жолоб в штативі під невеликим кутом до горизонту.

2. Виміряйте довжину жолоба.

3. Обережно відпустіть кульку з верхньої точки жолоба, одночасно ввімкнувши секундомір.

4. Виміряйте час руху кульки по жолобу.

5. Повторіть дослід 5 разів.

6. Обчисліть середній час руху кульки.

7. Обчисліть середнє значення модуля прискорення руху.

8. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

s, м

t, c

tсер, c

асер, м/с2

1

2

3

4

5

9. Оцініть абсолютну та відносну похибки експерименту.

10. Результати обчислень занесіть до таблиці.

Відносна похибка

εа, %

Абсолютна похибка

Δасер, м/с2

a = acep± Δасер, м/с2

11. Зробіть висновки з роботи.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

За результатами обчислення прискорення в лабораторній роботі побудуйте графіки залежності прискорення, швидкості, координати від часу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити